• НИЙСЛЭЛИЙН
    БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТАД
    ТА БҮХНИЙГ УРЬЖ БАЙНА
  • ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО
  • ХАЛДВАРААС СЭРГИЙЛЬЕ!

Худалдан Авах Ажиллагааны Зарчим

Ил тод

Тендер шалгаруулалт нь ил тод, нээлттэй байх.

Тэгш

Тендер шалгаруулалт нь бүх оролцогчид тэгш эрхтэй, ижил шалгуур тавих.

Үр ашигтай

Худалдан авалт чанартай, үр өгөөжтэй буюу захиалагчийн шаардлагыг бүрэн хангах.

Хэмнэлттэй

Ил тод өрсөлдөөнийг өрнүүлэх замаар төсөвт хэмнэлт бий болгох.

Хариуцлагтай

Оролцогч талууд хариуцлагатай байх.

Бүтээн Байгуулалтын Мэдээ

Тендерийн Мэдээлэл

Ажлын нэр Төрөл Төсөв Зохион байгуулагч Нийтэлсэн Эцсийн хугацаа Нээлт хийхэд (хоног)
Сургууль, цэцэрлэгийн анги танхимын агаарын чанарыг... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 250,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/04/03 20/05/04
15:10
28
Сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж /Улаабаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 100,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/04/01 20/05/01
10:40
25
Ерөнхий боловсролын шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 120,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/04/01 20/05/01
10:20
25
Тохижилт /БЗД, 20 дугаар хороо/ Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 80,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/24 20/04/27
10:30
21
Гацуурт ХХК-аас баруун тийш Хилийн цэргийн 164 дүгээр... Авто зам 1,000,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/27 20/04/27
09:30
21
Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар,... Авто зам 500,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/23 20/04/23
15:40
17
Хараагүйчүүдийн үндэсний төвийн урд хэсгийн зам талбайн... Авто зам 200,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/23 20/04/23
14:30
17
Сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын тоног төхөөрөмж, техник... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 600,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/23 20/04/23
14:10
17
Сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор худалдан авах /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж 15,000,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/23 20/04/23
12:30
17
Зам тэгшлэх, хайрга асгах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан... Авто зам 200,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/23 20/04/23
11:40
17
Сагсан бөмбөгийн талбай /СХД, 43 дугаар хороо, Алтайн... Тохижилтын ажил 34,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/24 20/04/23
10:20
17
Сагсан бөмбөгийн талбай /СХД, 31 дүгээр хороо, Хайрханы... Тохижилтын ажил 33,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/24 20/04/23
09:20
17
Сургуулийн урлаг заалны тохижилт, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 160,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/18 20/04/20
14:20
14
Цэцэрлэгийн урлаг заалны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 100,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/18 20/04/20
14:10
14
97 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БГД, 7 дугаар хороо/ Авто зам 25,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
"Хангай" цогцолбор сургуулийн 1 дүгээр байрны засвар... Барилга байгууламж 40,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
85 дугаар сургуулийн засвар /БЗД, 20 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 55,600,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
61 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 3 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 78,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
"Эрдмийн ундраа" цогцолбор сургуулийн засвар /БГД,... Барилга байгууламж 89,300,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
76 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БГД, 13 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 20,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
87 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БГД, 18 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 78,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
131 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /БНД, 1 дүгээр хороо/ Барилга байгууламж 52,300,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
"Буянт-Ухаа" цогцолбор сургуулийн засвар /ХУД, 16 дугаар... Барилга байгууламж 80,400,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
26 дугаар сургуулийн засвар /ХУД, 13 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 40,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
67 дугаар цэцэрлэгийн засвар /ХУД, 1 дүгээр хороо/ Барилга байгууламж 30,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
119 дүгээр сургуулийн засвар /НД, 2 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 60,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
153 дугаар цэцэрлэг А байрны засвар /НД, 5 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 30,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
101 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /СХД, 14 дүгээр хороо/ Барилга байгууламж 84,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
156 дугаар цэцэрлэгийн засвар /ХУД, 27 дүгээр хороо/ Барилга байгууламж 30,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
119 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /СХД, 16 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 20,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
107 дугаар сургуулийн засвар /СХД, 1 дүгээр хороо/ Барилга байгууламж 30,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
69 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /СБД, 10 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 84,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
19 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /ЧД, 3 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 43,400,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
74 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /ЧД, 6 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 30,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
14:10
14
Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн 2020 оны хүнсний... Барилга байгууламж 115,400,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
12:30
14
Цэцэрлэгийн барилгын гал тогооны лифт засвар /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж 75,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/19 20/04/20
11:00
14
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Гэр хорооллын... Авто зам 60,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/18 20/04/20
09:30
14
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 50,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/19
10:20
13
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Авто зам 100,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/19
10:20
13
Яаралтай түргэн тусламжийн автомашин /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж 20,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/19 20/04/18
10:10
12
Ерөнхий боловсролын 113 дугаар сургуулийн замаас хойших... Авто зам 2,200,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/19 20/04/18
09:10
12
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газарт тавилга, тоног төхөөрөмж... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 50,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/18 20/04/17
14:20
11
Цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 215,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/17 20/04/17
14:10
11
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Зам засвар /БЗД,... Авто зам 80,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/18 20/04/17
14:00
11
Цэцэрлэгийн номын сангийн тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 60,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/26 20/04/17
11:30
11
Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, салбар номын... Тохижилтын ажил 100,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/17 20/04/16
10:30
10
Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор... Барилга байгууламж 2,000,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/17 20/04/16
09:50
10
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Гэр хорооллын... Авто зам 90,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/13 20/04/14
10:00
8
Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах 640 суудал /БГД,... Барилга байгууламж 2,200,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/12 20/04/13
11:40
7
Удирдлагын академийн урд талын "Смайл" хүнсний дэлгүүрээс... Авто зам 250,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/13 20/04/13
10:30
7
Тохижилт /БЗД, 11 дүгээр хороо/ Тохижилтын ажил 50,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/11 20/04/10
10:00
4
Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд хороодоос... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 80,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/11 20/04/10
09:30
4
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хөлийн голын гүүр... Авто зам 80,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/09 20/04/09
14:00
3
Цэргийн амралтаас хойш үргэлжлэх 1.0 км авто зам /СБД,... Авто зам 1,423,800,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/09 20/04/09
11:40
3
Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, салбар номын... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 100,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/10 20/04/09
10:10
3
Номин супер маркетийн уулзвараас Оргил шилтгээн хүртэлх,... Авто зам 1,000,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/09 20/04/09
09:30
3
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн... Барилга байгууламж 31,417,300,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/05 20/04/06
09:50
Хорооны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга худалдан авах... Барилга байгууламж 65,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/24 20/04/24
14:30
18
ШШГЕГ-ын харьяа 461 дүгээр ангийн баруун талаас Баянгол... Авто зам 500,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/20 20/04/20
09:50
14
НОВА өрхийн эмнэлгийн сантехникийн засвар /БЗД, 28... Барилга байгууламж 15,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/19 20/04/20
10:30
14
15 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга /ХУД, 3 дугаар... Барилга байгууламж 700,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/17 20/04/16
09:30
10
Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн... Барилга байгууламж 306,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/17 20/04/16
09:20
10
Гэр цэцэрлэгийн шалны халаалт /БЗД, 11, 20 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 15,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/19 20/04/20
10:30
14
58 дугаар сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны хоолны... Барилга байгууламж 300,000,000₮ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20/03/12 20/04/13
09:20
7
Ажлын нэр Салбар Зохион байгуулагч Төсөвт өртөг Санхүүжих эх үүсвэр Зарласан Нээлт хийсэн Мэдэгдэл хүргүүлсэн Явц
Тахилтын авто замаас Авто цогцолбор хүртэлх 1.5км авто... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 6,228,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/03 20/03/05 -- Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
Тохижилт /БЗД, 11 дүгээр хороо/ Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/11 20/04/10 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
58 дугаар сургуулийн хичээлийн 1 дүгээр байрны хоолны... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 300,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/12 20/04/13 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Нянгийн эсрэг бэлдмэл /Пенициллины бүлэг/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 64,610,200₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Бусад бүлгийн антибиотик /Дотоодын үйлдвэр/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 24,549,900₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Нянгийн бэлдмэл /Дотоодын үйлдвэр/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Нянгийн болон вирусын эсрэг бэлдмэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Нянгийн эсрэг эмүүд /Бусад бүлгийн антибиотик/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Зүрх судасны эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Даралт бууруулах эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Даралт бууруулах эмүүд /Дотоодын үйлдвэр/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Амин дэм, эрдэс бодисын туншилтай эмийн хэлбэрүүд /Дотоодын... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Амин дэм, эрдэс бодисууд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Амин дэм, эрдэс бодисууд /Дотоодын үйлдвэр/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн
Дааврын болон спазмолитик эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн
Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, нүдний өвчний... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, нүдний өвчний... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Бусад тарилгын эмийн хэлбэрүүд /Дотоодын үйлдвэр/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Үрэвслийн эсрэг, тархины цусан хангамж сайжруулах эмийн... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Үрэвслийн эсрэг, тархины цусан хангамж сайжруулах эмийн... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Тархины цусан хангамж сайжруулах тарилгын эмийн хэлбэрүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Инсулин ба чихрийн шижингийн эсрэг тарилга Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/17 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Чихрийн шижин болон чихрийн бус шижин өвчний үед хэрэглэх... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Инсулин ба чихрийн бус шижин өвчний эсрэг эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Чихрийн шижингийн эсрэг болон дааврын эмүүд... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Ходоод гэдэс, элэг, цөсний эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Ходоод гэдэс, элэг, цөсний тарилгын эмийн хэлбэрүүд... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэдэг эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэдэг эмүүд /Дотоодын үйлдвэр/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэгддэг шингэн болон тосон... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэгддэг шингэн болон тосон... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Сэтгэц нөлөөт болон мансууруулах эм, тарилгууд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Сэтгэц нөлөөт болон мансууруулах эмүүд /Дотоодын... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Төв мэдрэлийн системд нөлөөлөх эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Бусад эмийн хэлбэрүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Бусад эмийн хэлбэрүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Умай агчуулах эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Мансууруулах болон сэтгэц нөлөөт тарилгын эмийн хэлбэрүүд... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Судсаар тарьж хэрэглэх тэжээлийн эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Судсаар тарьж хэрэглэх шингэнүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Уургийн бэлдмэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Судсаар сэлбэх тарилгын шингэнүүд /Дотоодын үйлдвэр/... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Давс, ус, хүчил, шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх дуслын шингэнүүд... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Тарилгын бусад шингэнүүд /Дотоодын үйлдвэр/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Нярайн амьсгалын цочмог дутагдалд хэрэглэх эм Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Хими эмчилгээний эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эмүүд Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Нэг удаагийн тариур /Дотоодын үйлдвэр/ Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Нэг удаагийн тариур Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Мэс заслын эмнэлгийн хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Ороох боох эмнэлийн хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
Мэс заслын нэг удаагийн бээлий Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Дүрс оношилгооны эмнэлгийн хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Эхо оношилгооны болон лабораторийн хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Эмнэлгийн нэг удаагийн хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Эмнэлгийн нэг удаагийн дагалдах хэрэгсэл Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Эх барихын нэг удаагийн хэрэгсэл /Дотоодын үйлдвэр/... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Иод, спирт агуулсан ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Халдваргүйжүүлэх болон үжлийн эсрэг бодис /Дотоодын... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Халдваргүйжүүлэх болон үжлийн эсрэг бодис Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 9,286,306,493₮ Улсын төсөв 20/02/07 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
НОВА өрхийн эмнэлгийн сантехникийн засвар /БЗД, 28... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 15,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/19 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Сургуулийн барилга худалдан авах 640 суудал /БЗД, 22... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 5,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/10 20/03/12 -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Гэр цэцэрлэгийн шалны халаалт /БЗД, 11, 20 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 15,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/19 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, салбар номын... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/10 20/04/09 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, салбар номын... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/17 20/04/16 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах 100 ор /БЗД, 25 дугаар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/07 20/03/10 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Нийслэлийн Гамшгаас хамгаалах сургалт арга зүйн төвийн... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 306,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/17 20/04/16 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
15 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга /ХУД, 3 дугаар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 700,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/17 20/04/16 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
ШШГЕГ-ын харьяа 461 дүгээр ангийн баруун талаас Баянгол... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 500,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Онцгой байдлын газрын тусгай зориулалтын авто машин,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 990,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/17 20/03/18 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Тохижилт /БЗД, 20 дугаар хороо/ Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 80,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/24 20/04/27 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Налайх дүүргийн нутгийн захиргааны байр /НД, 7 дугаар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 14,294,500,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/21 20/03/23 -- Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Цэцэрлэгийн барилга... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/21 20/03/23 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Хорооны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга худалдан авах... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 65,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/24 20/04/24 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Нийгмийн хамгааллын тусгай төвийн 2020 оны хүнсний... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 115,400,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Цэцэрлэгийн барилга худалдан авах 640 суудал /БГД,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/12 20/04/13 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Хэвлийн хөндий, урологи, гэмтэл, чих хамар хоолой,... Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 150,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/21 20/03/23 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Сэргээн засах физик эмчилгээний тоног төхөөрөмж Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 152,350,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/21 20/03/23 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Хүүхдийн тоног төхөөрөмж Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 73,800,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/21 20/03/23 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Лабораторийн тоног төхөөрөмж Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 135,500,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/21 20/03/23 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Эмчилгээний тоног төхөөрөмж Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 132,450,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/21 20/03/23 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Нярайн тоног төхөөрөмж Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 284,900,000₮ Нийслэлийн төсөв -- 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Флюрографийн тоног төхөөрөмж Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 71,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- 20/03/09 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Номин супер маркетийн уулзвараас Оргил шилтгээн хүртэлх,... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/09 20/04/09 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Цэргийн амралтаас хойш үргэлжлэх 1.0 км авто зам /СБД,... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,423,800,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/09 20/04/09 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Хөлийн голын гүүр... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 80,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 20/03/09 20/04/09 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд хороодоос... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 80,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/11 20/04/10 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй “Гэр хорооллын... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 90,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/13 20/04/14 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй "Гэр хорооллын... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 60,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/18 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Удирдлагын академийн урд талын "Смайл" хүнсний дэлгүүрээс... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 250,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/13 20/04/13 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 215,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/17 20/04/17 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Нийслэлийн Соёл, урлагийн газарт тавилга, тоног төхөөрөмж... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/18 20/04/17 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Цэцэрлэгийн урлаг заалны тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/18 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Сургуулийн урлаг заалны тохижилт, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 160,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/18 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Зам засвар /БЗД,... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 80,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 20/03/18 20/04/17 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Цэцэрлэгийн номын сангийн тохижилт /Улаанбаатар, Чингэлтэй... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 60,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/26 20/04/17 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 50,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/20 20/04/19 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
"Хангай" цогцолбор сургуулийн 1 дүгээр байрны засвар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
85 дугаар сургуулийн засвар /БЗД, 20 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 55,600,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
61 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /БЗД, 3 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 78,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
"Эрдмийн ундраа" цогцолбор сургуулийн засвар /БГД,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 89,300,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
76 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БГД, 13 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
87 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БГД, 18 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 78,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
131 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /БНД, 1 дүгээр хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 52,300,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
"Буянт-Ухаа" цогцолбор сургуулийн засвар /ХУД, 16 дугаар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 80,400,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
26 дугаар сургуулийн засвар /ХУД, 13 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
67 дугаар цэцэрлэгийн засвар /ХУД, 1 дүгээр хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
119 дүгээр сургуулийн засвар /НД, 2 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 60,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
153 дугаар цэцэрлэг А байрны засвар /НД, 5 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
101 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /СХД, 14 дүгээр хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 84,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
156 дугаар цэцэрлэгийн засвар /ХУД, 27 дүгээр хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
119 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /СХД, 16 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
107 дугаар сургуулийн засвар /СХД, 1 дүгээр хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
69 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /СБД, 10 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 84,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
19 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /ЧД, 3 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 43,400,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
74 дүгээр цэцэрлэгийн засвар /ЧД, 6 дугаар хороо/ Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор худалдан авах /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 15,000,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/23 20/04/23 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
"Хангай" цогцолбор сургуулийн 1 дүгээр байрны засвар... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Цэцэрлэгийн барилгын гал тогооны лифт засвар /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 75,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/19 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Яаралтай түргэн тусламжийн автомашин /Улаанбаатар,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 20,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/19 20/04/18 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Ерөнхий боловсролын 113 дугаар сургуулийн замаас хойших... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/19 20/04/18 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар,... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/20 20/04/19 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Сургууль, цэцэрлэгийн багш нарын тоног төхөөрөмж, техник... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 600,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/23 20/04/23 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
97 дугаар цэцэрлэгийн засвар /БГД, 7 дугаар хороо/ Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 25,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/20 20/04/20 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Эмээлт Шонхор худалдааны төвөөс Хурганы хэсэг хүртэлх... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,200,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Зам тэгшлэх, хайрга асгах /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/23 20/04/23 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Хараагүйчүүдийн үндэсний төвийн урд хэсгийн зам талбайн... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 200,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/23 20/04/23 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Хороодын дундын Авто болон явган замын шинэчлэл /Улаанбаатар,... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 500,000,000₮ Улсын төсөв 20/03/23 20/04/23 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Сагсан бөмбөгийн талбай /СХД, 43 дугаар хороо, Алтайн... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 34,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/24 20/04/23 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Сагсан бөмбөгийн талбай /СХД, 31 дүгээр хороо, Хайрханы... Тохижилтын ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 33,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/24 20/04/23 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Баянхошууны Баруун салааны авто замаас цэцэрлэг, сургуулийн... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,400,000,000₮ Улсын төсөв -- -- -- Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
Голомт цогцолбор сургуулийн барилга буулгаж барих,... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 8,457,600,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/02 20/04/03 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2020 онд санхүүжих архивын... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 35,628,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/25 20/04/05 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Болзошгүй гамшгийн үед ашиглах харилцаа холбоо, зарлан... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/02/21 20/03/22 -- Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
Гацуурт ХХК-аас баруун тийш Хилийн цэргийн 164 дүгээр... Авто зам Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 1,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/27 20/04/27 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэсгийн цогцолбор... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 2,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/17 20/04/16 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн... Барилга байгууламж Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 31,417,300,000₮ Нийслэлийн төсөв 20/03/05 20/04/06 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Ерөнхий боловсролын шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 120,000,000₮ Улсын төсөв 20/04/01 20/05/01 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Сургууль, цэцэрлэгийн тоног төхөөрөмж /Улаабаатар,... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 100,000,000₮ Улсын төсөв 20/04/01 20/05/01 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Сургууль, цэцэрлэгийн анги танхимын агаарын чанарыг... Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар 250,000,000₮ Улсын төсөв 20/04/03 20/05/04 -- Тендерийн материал хүлээн авч байгаа

Шинэ мэдээ мэдээлэл

Нийслэлийн хэмжээнд хорио арга...

Шинэ коронавирусийн халдвар манай улсад бүртгэгдсэнтэй холбоотойгоор иргэдийг хүлээн авч уулзах, олноороо цугласан хурал цуглааныг зохион байгуулах боломжгүй...

“НЭГ ХОТ - НЭГ СТАНДАРТ”

Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг 2020 онд хөгжүүлэх...

Коронавируст халдвар (covid-19)-өөс...

• Ажилтан бүр эд зүйлсийг бохирдсон тухай бүр чийгтэй алчуур эсвэл нойтон сальфеткаар арчих • Хаалганы бариул, унтраалга, удирдлага, компьютер, цонхны...

“Шинэ коронавирус /covid-19/-ийн...

Шинэ коронавирусийн халдвар, томуу, томуу төст өвчний тархалтаас сэргийлэх эргүүлийн ажлыг хуваарилагдсан бүс нутаг болох Чингэлтэй дүүргийн 11, 12 дугаар...

Олон нийтийн сүлжээ

Видео мэдээ