Хэрэглэгчийн булан
Гишүүн нэвтрэх
Нууц үгээ мартсан уу?
Тендерийн мэдээлэл
Буянт-Ухаа, Гачууртын цэвэр усны эх үүсвэрийн 41ш гүний худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын хашаа
Нийтэлсэн: 2014-4-9 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-5-9 Байршил: Улаанбаатар хот - Улаанбаатар хот
Нээлт хийхэд: 20 хоног Урилга: үзэх
Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлийн баруун салбарын офисс, гражийн барилга
Нийтэлсэн: 2014-4-3 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-5-5 Байршил: Баянгол дүүрэг - 20 дугаар хороо
Нээлт хийхэд: 16 хоног Урилга: үзэх
Монелийн авто зам /БЗД/
Нийтэлсэн: 2014-4-2 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-5-2 Байршил: Баянзүрх дүүрэг - 22 дугаар хороо
Нээлт хийхэд: 13 хоног Урилга: үзэх
Цахилгаан тээвэр компаний автобус, троллейбусны угаалгын цехийн барилга
Нийтэлсэн: 2014-4-2 Захиалагч: Нийслэлийн Авто замын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-5-2 Байршил: Сонгинохайрхан дүүрэг - 5 дугаар хороо
Нээлт хийхэд: 13 хоног Урилга: үзэх
Гэрлэн дохио суурилуулах ажил
Нийтэлсэн: 2014-4-2 Захиалагч: Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
Эцсийн хугацаа: 2014-5-2 Байршил: Улаанбаатар хот - Улаанбаатар хот
Нээлт хийхэд: 13 хоног Урилга: үзэх
Хуучин контроллерыг солих ажил
Нийтэлсэн: 2014-4-2 Захиалагч: Нийслэлийн Замын хөдөлгөөний удирдлагын төв
Эцсийн хугацаа: 2014-5-2 Байршил: Улаанбаатар хот - Улаанбаатар хот
Нээлт хийхэд: 13 хоног Урилга: үзэх
57-р цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р дүгээр хороо/
Нийтэлсэн: 2014-4-2 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-5-2 Байршил: Баянгол дүүрэг - 11 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 13 хоног Урилга: үзэх
"Шинэ Хан-Уул" төсөл
Нийтэлсэн: 2014-3-28 Захиалагч: Солих/устгах - Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-28 Байршил: Хан-Уул дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 9 хоног Урилга: үзэх
Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын нэгдсэн авто баазын барилга /БЗД/
Нийтэлсэн: 2014-3-27 Захиалагч: -
Эцсийн хугацаа: 2014-4-28 Байршил: Баянзүрх дүүрэг - 21 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 9 хоног Урилга: үзэх
40-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-3-26 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-25 Байршил: Баянгол дүүрэг - 15 дугаар хороо
Нээлт хийхэд: 6 хоног Урилга: үзэх
Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээнд  аудит хийх
Нийтэлсэн: 2014-4-16 Захиалагч: Нийслэлийн мэдээлэл технологийн газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-25 Байршил: Улаанбаатар хот - Улаанбаатар хот
Нээлт хийхэд: 6 хоног Урилга: үзэх
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/
Нийтэлсэн: 2014-3-24 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-24 Байршил: Сонгинохайрхан дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 5 хоног Урилга: үзэх
Зам талбайн ажил 6000м2
Нийтэлсэн: 2014-3-25 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-24 Байршил: Сонгинохайрхан дүүрэг - 21 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 5 хоног Урилга: үзэх
Нийслэлд шинээр баригдах инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажил /10ш/
Нийтэлсэн: 2014-3-24 Захиалагч: Нийслэлийн Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Улаанбаатар хот - Улаанбаатар хот
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Өлгий" СӨХ-ны 69-р байрны 2-р орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт, "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ-т цахилгаан шатны зам төмөр хэмжих, шалгах багаж
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянзүрх дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Дөл сан" СӨХ-ны 13А байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Бат-Өргөө" СӨХ-ны 11-р байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Бат-Өргөө" СӨХ-ны 11-р байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Багануур дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Халх гол" СӨХ-ны 9А байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Халх гол" СӨХ-ны 9А байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Холбоо-99" СӨХ-ны 14 байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Холбоо-99" СӨХ-ны 14 байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Өргөө-14" СӨХ-ны 9 байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Бэрс-2" СӨХ-ны 71-р байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Хөрш-252" СӨХ-ны 16-р байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Дөл-25" СӨХ-ны 25-р байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Ардчилал-43" СӨХ-ны 43-р байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Есөн-Эрдэнэ" СӨХ-ны 9-р байрны 4 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Сонгинохайрхан дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Эвийн хүч" СӨХ-ны 26-р байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Сонгинохайрхан дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Өнөр бүл" СӨХ-ны 22-р байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Сонгинохайрхан дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Соёлт" СӨХ-ны 29-р байрны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Сонгинохайрхан дүүрэг - 17 дугаар хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Соёлт" СӨХ-ны 31-р байрны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Сонгинохайрхан дүүрэг - 17 дугаар хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Өнөр-4" СӨХ-ны 4-р байрны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Сонгинохайрхан дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
"Эв-31,32" СӨХ-ны 32-р байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/
Нийтэлсэн: 2014-4-15 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-23 Байршил: Баянгол дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 4 хоног Урилга: үзэх
ЧД, 1-р хороо, Жуулчны гудамж, Гутлын 22-р дэлгүүр, Жигжиджавын гудамж орчмын зам талбайн доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам
Нийтэлсэн: 2014-3-28 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-28 Байршил: Чингэлтэй дүүрэг - 1 дүгээр хороо
Нээлт хийхэд: 9 хоног Урилга: үзэх
БЗД, 13-р хороолол, 21-р байр орчмын зам талбайн доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам
Нийтэлсэн: 2014-3-28 Захиалагч: Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
Эцсийн хугацаа: 2014-4-28 Байршил: Баянзүрх дүүрэг - 6 дугаар хороо
Нээлт хийхэд: 9 хоног Урилга: үзэх
Багц №19 Цус сийвэн орлох, цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эмүүд
Нийтэлсэн: 2014-4-18 Захиалагч: -
Эцсийн хугацаа: 2014-5-5 Байршил: Улаанбаатар хот - Улаанбаатар хот
Нээлт хийхэд: 16 хоног Урилга: үзэх
Ажлын нэр Төсөвт өртөг Санхүүжих эх үүсвэр Салбар Тайлбар
1 Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/ ₮10,901,800,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Гэрээ хийгдсэн
2 Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо хотын баруун хэсгийн хөрсний усны түвшин доошлуулах насос станцын шинэчлэлт ₮940,661,800.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Гэрээ хийгдсэн
3 Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хороо 1 дүгээр хорооллын ус дулаан дамжуулах 3 дугаар төвийн гадна инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системд шилжүүлэх ажил ₮1,675,700,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Гэрээ хийгдсэн
4 Нийтийн биеийн тамирын дугуй, гүйлтийн зам талбай байгуулах ажил /Баянгол дүүргийн 6-р хороо/ ₮789,187,350.00 Нийслэлийн төсөв Гудамж талбай тохижуулалт Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
5 5-р цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилга /ЧД, 1-р хороо/ ₮2,144,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
6 20-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/ ₮1,800,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
7 Дэнжийн 1000-ийн үерийн хамгаалалтын 1,3-р сувгийн хөрсний усны түвшин бууруулах ажлын зураг төсөл ₮0.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
8 Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга байгууламж, зам талбайг иж бүрэн тохижуулах ажлын зураг төсөл ₮80,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
9 Шалган бүртгэх товчоодын холболтын зураг төсөл /2 товчоо/ ₮40,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
10 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 17-р хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
11 Яаралтай тусламжийн төвд түргэн тусламжийн автомашин авах /5ш/ ₮400,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Гэрээ хийгдсэн
12 Хорооллын доторх зам, талбайн борооны ус зайлуулах шугамын ажил /СБД, 1, 5 дугаар хороо/ ₮970,000,000.00 Орон нутгийн хөгжлийн сан Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Гэрээ хийгдсэн
13 Портер, микроавтобус нийлүүлэх НХААГ-13/0401Д ₮256,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
14 Нийтийн биеийн тамирын дугуй, гүйлтийн зам талбай байгуулах ажил /Хан-Уул дүүргийн 1, 2, 3-р хороо, Баянгол дүүргийн 3-р хороо ₮645,812,650.00 Нийслэлийн төсөв Гудамж талбай тохижуулалт Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
15 Хүүхдийн түргэн тусламжийн автомашин нийлүүлэх ₮765,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Гэрээ хийгдсэн
16 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн 3,5 тн-оос дээш жинтэй тээврийн хэрэгслийг зөөх тусгай зориулалтын автомашин ₮340,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
17 Нийслэлийн Яаралтай тусламжийн төвд түргэн тусламжийн автомашин нийлүүлэх ₮1,700,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
18 Нийслэлийн тээврийн газрын техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн тоног төхөөрөмж, явуулын үзлэгийн станц ₮852,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
19 Амгалан-Ботаникийн троллейбусны эцсийн буудлаас Улиастайн гүүр хүртэлх 2,3 км замын борооны ус зайлуулах шугам /БЗД/ ₮1,100,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Гэрээ хийгдсэн
20 ЧД, 1-р хороо, Жуулчны гудамж, Гутлын 22-р дэлгүүр, Жигжиджавын гудамж орчмын зам талбайн доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам ₮420,700,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
21 БГД, 3-р хороо, Төмөр замын ЗЦГ, Ган зам зочид буудлын орчмын зам талбайн доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам ₮622,700,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Гэрээ хийгдсэн
22 БЗД, 13-р хороолол, 21-р байр орчмын зам талбайн доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам ₮94,500,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
23 Чингэлтэй дүүргийн 5, 6-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам ₮404,200,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Гэрээ хийгдсэн
24 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төв хаалга /БЗД, 11-р хороо/ ₮216,600,000.00 Нийслэлийн төсөв Тохижилт, ногоон байгууламж Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
25 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн орцын хэсгийн тохижилтын ажил ₮176,100,000.00 Нийслэлийн төсөв Тохижилт, ногоон байгууламж Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
26 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун хэсгийн талбайн тохижилтын ажил ₮900,800,000.00 Нийслэлийн төсөв Тохижилт, ногоон байгууламж Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
27 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн услалтын системийн 2 дугаар ээлж ₮699,200,000.00 Нийслэлийн төсөв Тохижилт, ногоон байгууламж Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
28 Хотын шинэ төвийн зөвлөх үйлчилгээ /СХД/ ₮1,000,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Зураг төсөв боловсруулах ажил Асуудалтай
29 Эмээлтийн шинэ суурьшлын бүсийн цэвэр усны хайгуул судалгаа /ХУД, СХД/ ₮450,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Асуудалтай
30 "Автобус-1" НӨҮГ-ын гражийн өргөтгөлийн барилга 40 автобус ₮2,361,400,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
31 "Автобус-3" НӨҮГ-ын Автобусны засвар, үйлчилгээний байр, 80 автобусны дулаан зогсоол, угаалгын газрын барилга ₮6,842,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
32 Багц №1 Нянгийн эсрэг бэлдмэл /Пенициллины бүлэг/ ₮280,045,900.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
33 Багц №2 Нянгийн болон вирусын эсрэг бэлдмэл ₮555,763,400.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
34 Багц №3 Нянгийн эсрэг бэлдмэл /Бусад бүлгийн антибиотекууд/ ₮111,814,250.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
35 Багц №4 Зүрх судасны эмүүд ₮237,430,250.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
36 Багц №5 Цусны даралт бууруулах болон шээс хөөх эмүүд ₮239,920,950.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
37 Багц №6 Амин дэм, эрдэс бодисууд ₮290,926,450.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
38 Багц №7 Дааврын болон спазмолитик эмүүд ₮92,123,300.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
39 Багц №8 Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, нүдний өвчний ба харшлын эсрэг эмүүд ₮106,283,900.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
40 Багц №9 Үрэвслийн эсрэг өвчин намдаах эмүүд ₮264,996,500.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
41 Багц №10 Инсулин ба чихрийн шижингийн эсрэг эмүүд ₮232,815,500.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
42 Багц №11 Инсулин ба чихрийн шижингийн эсрэг эмүүд /тариуртай/ ₮502,013,000.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
43 Багц №12 Чихрийн шижингийн эсрэг болон дааврын эмүүд ₮308,635,400.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
44 Багц №13 Ходоод гэдэс, элэг цөсний эмүүд ₮233,092,400.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
45 Багц №14 Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэдэг хатуу эмийн хэлбэрүүд ₮67,758,620.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
46 Багц №15 Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэгддэг шингэн эмийн хэлбэрүүд ₮84,445,880.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
47 Багц №16 Сэтгэц нөлөөт болон уналт таталтын эсрэг эмүүд ₮52,590,750.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
48 Багц №17 Хорт мансууруулах болон мэдээгүйжүүлэх эмүүд ₮461,201,510.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
49 Багц №18 Бусад эмийн хэлбэрүүд ₮244,448,350.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
50 Багц №19 Цус сийвэн орлох, цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эмүүд ₮212,071,250.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
51 Багц №20 Судсаар сэлбэх тарилгын шингэнүүд ₮174,790,850.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
52 Багц №21 Давс, ус хүчил, шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх дуслын шингэнүүд ₮742,158,400.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
53 Багц №22 Тарилгын бусад шингэнүүд ₮82,236,980.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
54 Багц №23 Нэг удаагийн тариур ₮261,736,500.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
55 Багц №24 Мэс заслын эмнэлгийн хэрэгсэл ₮446,479,300.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
56 Багц №25 Ороох боох эмнэлгийн хэрэгсэл ₮272,591,550.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
57 Багц №26 Нэг удаагийн эмнэлгийн хэрэгсэл ₮607,060,700.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
58 Багц №27 Дүрс оношилгооны эмнэлгийн хэрэгсэл ₮141,826,000.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
59 Багц №28 ЭХО оношилгооны болон лабораторийн хэрэгсэл ₮378,030,100.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
60 Багц №29 Бусад эмнэлгийн хэрэгсэл ₮433,430,300.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
61 Багц №30 Халдваргүйжүүлэх болон үжлийн эсрэг бодис ₮156,944,200.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
62 Багц №31 Иод, спирт агуулсан ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис ₮101,651,240.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
63 Багц №32 Эх барихын нэг удаагийн хэрэгсэл ₮490,161,000.00 Улсын төсөв Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
64 Багануур дүүргийн үерийн хамгаалалт /БНД, 6 км/ ₮1,237,400,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
65 Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км ₮16,749,900,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Асуудалтай
66 Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/ ₮31,417,300,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
67 Зайсангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж /3.9 км/ ХУД, 11-р хороо/ ₮3,648,100,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
68 Хайлаастын гэр хорооллын бохир усны "Хайлааст" коллекторын барилга угсралт /ЧД/ ₮1,127,500,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
69 СХД-ийн 20-р хороо, Цэргийн хотхоны УДДТ-ийн ф250мм-ийн 1-р хэлхээний шугам сүлжээг шинэчлэн солих засварын ажил 1722 у/м ₮637,200,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
70 БГД-ийн 4-р хороо 2-р хороолол УДДТ-1-ийн дараах 017.018.2а-6а байрууд хүртэл шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил 1136 у/м ₮306,900,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
71 БГД 2-р хороо 2-р хороолол 33-р байрны худгаас 33.34-р байрны оруулга хүртэлх шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 1025 у/м ₮226,700,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
72 БГД-ийн 2-р хороо 2-р хороолол УДД 8-р төвийн 2-р хэлхээ, Орон сууцны 26,27,28-р байрны гол шугамын оруулга хүртэлх цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 1146 у/м ₮211,900,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
73 СБД 8-р хороо УДДТ-1-ийн 1-р байрны худгаас 5а байрны оруулга хүртэл 2-р хэлхээний гадна дулаан, хэрэгцээний усны 5 хос шугам солих ажил 1240 у/м ₮209,700,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
74 СБД, 1-р хороо, Чойдогийн гудамж, Улсын нийтийн номын сангийн уулвараас I эмнэлэг хүртлэх өргөтгөл, шинэчлэлт ₮862,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
75 Хувьсгалчдын гудамж Зурагтын шинэ эцсээс Баянхошууны тойруугийн уулзвар хүртэлх 4.6 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт ₮7,565,500,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
76 ХУД, Яармагийн гүүрийн дэргэдэх түр гүүрийн 2 талын холбоос авто зам 0.5 км ₮250,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
77 Сонгино хайрхан дүүрэг, 1-р хороо, "Нарангийн гол"-ын автобусны эцсийн зогсоол тохижуулах ажил ₮419,052,074.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
78 Цэцэрлэгийн гэрлийг ионжуулагч гэрлээр солих ₮442,100,000.00 Нийслэлийн төсөв Гудамж талбай тохижуулалт Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
79 Чингэлтэй дүүргийн Түргэн тусламжийн төв ₮950,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Асуудалтай
80 Сансарын туннелийн гудамж замын шинэчлэлт 0.5 км /БЗД/ ₮325,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Асуудалтай
81 Налайх дүүрэг, Петровисын шатахуун түгээх станцаас Цайз захын уулзвар хүртэлх 1,3 км авто замын шинэчлэлт ₮1,090,400,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
82 Шаргаморьтын амны 2.5км авто замын шинэчлэлт, 3.1км авто зам шинээр барих ₮4,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Асуудалтай
83 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
84 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 11 дугаар хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Асуудалтай
85 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 24 дугаар хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
86 Дулааны 6Ж магистралийн өргөтгөл, шинэчлэлт /0.9 км/ /СБД, 7,11-р хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
87 Ой хээрийн түймэр унтраах тусгай зориулалтын авто машин 2ш ₮200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
88 Эмнэлгийн зориулалттай авто машин 2ш ₮170,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
89 СБД 4-р хороо 1 дөчин мянгатын орон сууцны барилгын гадна ариутгах татуургын шугамын ажил 714 у/м ₮161,500,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
90 Нисэн ажиглагч төхөөрөмж 1ш ₮20,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
91 Моторт завь/2ш/ нийлүүлэх ₮50,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
92 Дулаалгатай зөөврийн байр нийлүүлэх ₮50,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
93 СХД 13-р хороо 1-р хороолол 11-р байрны урд худгаас 11-р байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 202 у/м ₮49,100,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
94 Нарны замаас Соёолжийн нүхэн гарцаар гаран Их Монгол улсын гудамжны авто замтай холбогдох авто зам, нүхэн гарц, гүүр 0.7 км, 25у/м /БЗД, 26-р хороо/ ₮2,700,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Асуудалтай
95 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 9 дугаар хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Асуудалтай
96 Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилга /БГД/ ₮1,500,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Асуудалтай
97 Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга ₮4,500,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Асуудалтай
98 СБД 6-р хороо 7-р хороолол 15,25-р байрны гадна дулааны шугам шинэчлэн солих, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам шинээр татах ажил 1200 у/м ₮195,700,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
99 "Шинэ Хан-Уул" төсөл ₮1,458,200,000.00 Нийслэлийн төсөв Гудамж талбай тохижуулалт Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
100 БГД 1-р хороо УДД-9-ийн хойд салааны ТК-2 худгаас 70-р байрны худаг хүртэл цэвэр ус дулаанй шугам солих ажил 711 у/м ₮118,800,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
101 БГД-ийн 4-р хороо УДД-6 төвийн 1-р хэлхээний цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 574 у/м ₮113,400,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
102 СХД 12-р хороо. УДД-1 төвөөс 3-р байр хүртэл цэвэр ус дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 800 у/м ₮102,300,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
103 БГД 1-р хороо 2-р хороолол ТК худгаас 72-р байрны оруулга хүртэлх цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 838 у/м ₮102,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
104 БГД 8-р хороо 93-р сургуулийн арын  ДХ-аас 16-р байрны оруулга хүртэл гадна дулаан, хэрэгцээний усны 5 хос шугам солих ажил 375 у/м ₮99,200,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
105 ХУД-ийн 2-р хороо Арьс ширний УДДТ-ийн 2-р хэлхээний гадна дулааны шугам сүлжээг солих ажил 300 у/м ₮87,500,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
106 БГД 4-р хороо 2-р хороолол УДДТ-6-аас 1а,52-р байрны оруулга хүртэл ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 239 у/м ₮81,800,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
107 Жаргалант тосгоны эмнэлгийн барилгын засвар, гадна хашаа ₮140,000,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж засварын ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
108 5-р цэцэрлэгийн хуучин барилгыг буулгах ажил /ЧД, 1-р хороо/ ₮160,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
109 БГД 4-р хороо 41-р байрны худгаас 42-р байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 416 у/м ₮49,300,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
110 БГД 2-р хороо УДД-12-р төвийн худгаас 5-р цэцэрлэгийн ДХ хүртэлх цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээ ₮70,600,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
111 БГД 1-р хороо 53-р байрны цуглуулах худгаас 48-р байрны цуглуулга хүртэлх гадна ариутгах татуургын шугамыг шинэчлэн солих ажил 218 у/м ₮37,700,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
112 БГД 4-р хороо 41-р байрны худгаас 42-р байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 416 у/м ₮49,300,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
113 Авто замын нөхөөсний тоног төхөөрөмж /1ш/ ₮320,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
114 Явуулын асфальт бетон үйлдвэрлэгч машин /1/ ₮280,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
115 Дугуйт бага оврын олон үйлдэлт трактор /950-1000 кг даацтай, ковш, подон өргөгч хошуутай/ /3ш/ ₮350,900,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
116 Цахилгаан хог тээврийн машин /1-1,5 тн даацтай/ /4ш/ ₮200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
117 Дугуйт бага оврын олон үйлдэлт трактор /1500-1550 кг даацтай, ковш, өргөгч хошуутай/ /1 ш/ ₮189,200,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
118 Гинжит бага оврын олон үйлдэлт трактор /1500-1550 кг даацтай, ковш, өргөгч хошуутай/ /1 ш/ ₮206,400,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
119 Бага оврын олон үйлдэлт тракторын дагалдах хэрэгслүүд ₮453,500,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
120 Хороодын байрыг сэргээдэх эрчим хүчээр хангах ₮1,000,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж засварын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
121 Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №1, №2-ын барилгын засвар ₮165,000,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж засварын ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
122 Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын дотор засвар ₮175,000,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж засварын ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
123 Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар ₮467,000,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж засварын ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
124 Хүй долоон худаг дахь Монгол наадам цогцолборын "Оффисийн барилга"-ын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил НХААГ-14/0023 ₮370,600,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
125 Хүй долоон худаг дахь Монгол наадан цогцолборын "Агуулхын барилга /2ш/"-ын зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил НХААГ-14/0024 ₮1,323,300,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
126 40-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/ ₮2,000,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
127 СХД 13-р хороо 1-р хороолол 11-р байрны урд худгаас 11-р байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 202 у/м ₮49,100,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
128 СБД 4-р хороо. 40 мянгат УДД-8-р төвийн хэрэгцээний халуун усны эргэлтийн шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 168 у/м ₮46,300,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
129 СХД 29-р хороо Драгон төвийн ард ДХ-1-ээс 22А байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 314 у/м ₮42,600,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
130 БЗД 1-р хороо 25-р байрны бохир усны шугамыг 26-р байрны цуглуулах худаг хүртэл шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил 107 у/м ₮25,300,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
131 БЗД 3-р хороо 30-р байрны гадна бохирын шугамын шинэчлэн солих угсралтын ажил 116 у/м ₮24,500,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн
132 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 14 дугаар хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
133 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 10 дугаар хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
134 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 19-р хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
135 Гадна хашаа 1380м ₮260,300,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
136 Ачааны автомашин өргөгч крантай /1ш/ ₮195,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
137 Ачааны автомашин өргөгч крантай /1ш/ ₮195,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
138 Усны автомашин /2ш/, Бохирын автомашин /1ш/, нэмэлт тоноглол нийлүүлэх ₮697,300,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
139 Зам талбай цэвэрлэх автомашин нийлүүлэх /1ш/ ₮309,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
140 Хогны машин нийлүүлэх /1ш/ ₮253,400,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
141 Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №2-ын барилгын засвар ₮80,000,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж засварын ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
142 Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №1-ийн барилгын засвар ₮55,000,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж засварын ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
143 Цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р хороо/ ₮1,500,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
144 57-р цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р дүгээр хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
145 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 15-р хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
146 Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар ₮275,000,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж засварын ажил Асуудалтай
147 Нийслэлийн Зооноз өвчин судлалын төвийн барилгын засвар ₮13,000,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж засварын ажил Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
148 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23-р хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Асуудалтай
149 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 22 дугаар хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Асуудалтай
150 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 27 дугаар хороо/ ₮2,200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Асуудалтай
151 Нийслэлд шинээр баригдах инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажил /10ш/ ₮178,500,000.00 Улсын төсөв Бусад Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
152 Зам талбайн ажил 6000м2 ₮530,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
153 Цэвэр, бохир усны шугам хоолой доторлох тоног төхөөрөмж, технологи нэвтрүүлэх ₮3,500,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
154 Буянт-Ухаа, Гачууртын цэвэр усны эх үүсвэрийн 41ш гүний худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын хашаа ₮385,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
155 Гурвалжингийн гүүр, “Тэх” зах орчмын байгууллагуудын бохир усны системийг баруун Өмнөдийн 1200 мм-ийн коллекторт холбох, үерийн усны далан, авто зогсоолын өргөтгөл /БГД/ ₮680,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
156 Ус сувгийн удирдах газрын техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт ₮2,000,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
157 Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын нэгдсэн авто баазын барилга /БЗД/ ₮2,483,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
158 Хуучин контроллерыг солих ажил ₮60,000.00 Нийслэлийн төсөв Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
159 Гэрлэн дохио суурилуулах ажил ₮303,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
160 3,4-р хорооллын автобусны эцсийн зогсоол тохижуулах ажил ₮201,200,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
161 Яармагийн автобусны эцсийн зогсоол тохижуулах ажил ₮169,300,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
162 Монелийн авто зам /БЗД/ ₮1,000,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Авто зам, гүүр хоолой, замын байгууламжийн ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
163 Цахилгаан тээвэр компаний автобус, троллейбусны угаалгын цехийн барилга ₮181,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
164 Гүний худаг /1ш/ ₮39,900,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
165 Гадна цахилгааны ажил ₮75,800,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
166 Суудалын автомашин /1ш/ ₮37,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Бусад Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
167 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг цахим хэлбэрээр нэгтгэх, төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн ажилтнуудыг онлайн сургалтанд хамруулахад шаардлагатай программ хангамж, сервер бусад тоног төхөөрөмж ₮14,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Зураг төсөв боловсруулах ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
168 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлийн баруун салбарын офисс, гражийн барилга ₮1,861,700,000.00 Нийслэлийн төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
169 Нийслэлийн Яаралтай түргэн тусламжийн төвийн парк шинэчлэлт багц-1 ₮1,500,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа
170 Нийслэлийн Яаралтай түргэн тусламжийн төвийн парк шинэчлэлт багц-2 ₮200,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
171 Ulaanbaatar.mn-ийг шинэчлэн, сайжруулах ₮19,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Зураг төсөв боловсруулах ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
172 Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн шалгуур үзүүлэлтийг тооцоолох программ хангамж ₮30,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Зураг төсөв боловсруулах ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
173 Газрын харилцааны төрөлжсөн мэдээллийн сан үүсгэх програм хангамж ₮312,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Зураг төсөв боловсруулах ажил Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа
174 "Өлгий" СӨХ-ны 69-р байрны 2-р орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт, "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ-т цахилгаан шатны зам төмөр хэмжих, шалгах багаж ₮72,000,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
175 "Дөл сан" СӨХ-ны 13А байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮61,700,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
176 "Бат-Өргөө" СӨХ-ны 11-р байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮61,700,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
177 "Бат-Өргөө" СӨХ-ны 11-р байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮61,700,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
178 "Халх гол" СӨХ-ны 9А байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮61,700,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
179 "Халх гол" СӨХ-ны 9А байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮61,700,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
180 "Холбоо-99" СӨХ-ны 14 байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮61,700,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
181 "Холбоо-99" СӨХ-ны 14 байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮61,700,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
182 "Өргөө-14" СӨХ-ны 9 байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮57,900,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
183 "Бэрс-2" СӨХ-ны 71-р байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮57,900,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
184 "Хөрш-252" СӨХ-ны 16-р байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮61,700,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
185 "Дөл-25" СӨХ-ны 25-р байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮61,700,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
186 "Ардчилал-43" СӨХ-ны 43-р байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮61,700,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
187 "Есөн-Эрдэнэ" СӨХ-ны 9-р байрны 4 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ ₮57,900,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
188 "Эвийн хүч" СӨХ-ны 26-р байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ ₮57,900,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
189 "Өнөр бүл" СӨХ-ны 22-р байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ ₮57,900,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
190 "Соёлт" СӨХ-ны 29-р байрны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ ₮65,400,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
191 "Соёлт" СӨХ-ны 31-р байрны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ ₮65,400,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
192 "Өнөр-4" СӨХ-ны 4-р байрны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ ₮65,400,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
193 "Эв-31,32" СӨХ-ны 32-р байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ ₮61,700,000.00 Улсын төсөв Барилга байгууламж угсралтын ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
194 Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээнд  аудит хийх ₮79,000,000.00 Нийслэлийн төсөв Зураг төсөв боловсруулах ажил Тендерийн материал хүлээн авч байгаа
Ажлын нэр Зарласан Нээлт хийсэн Явц
1 Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/ 2013-3-27 2013-4-26 Гэрээ хийгдсэн 2013-6-14
2 Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороо хотын баруун хэсгийн хөрсний усны түвшин доошлуулах насос станцын шинэчлэлт 2013-10-31 2013-12-2 Гэрээ хийгдсэн 2014-3-3
3 Сонгинохайрхан дүүргийн 14 дүгээр хороо 1 дүгээр хорооллын ус дулаан дамжуулах 3 дугаар төвийн гадна инженерийн шугам сүлжээг хонгилын системд шилжүүлэх ажил 2014-1-7 2013-10-30 Гэрээ хийгдсэн 2014-3-18
4 Нийтийн биеийн тамирын дугуй, гүйлтийн зам талбай байгуулах ажил /Баянгол дүүргийн 6-р хороо/ 2013-12-18 2014-1-17 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-1-28
5 5-р цэцэрлэгийн 240 ортой өргөтгөлийн барилга /ЧД, 1-р хороо/ 2013-11-5 2013-12-5 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2013-12-13
6 20-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/ 2013-12-17 2014-2-7 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-3-10
7 Дэнжийн 1000-ийн үерийн хамгаалалтын 1,3-р сувгийн хөрсний усны түвшин бууруулах ажлын зураг төсөл 2013-10-7 2013-11-7 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
8 Автобусны 5 эцсийн зогсоолын барилга байгууламж, зам талбайг иж бүрэн тохижуулах ажлын зураг төсөл 2014-4-8 2013-12-2 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-4-8
9 Шалган бүртгэх товчоодын холболтын зураг төсөл /2 товчоо/ 2014-3-21 2014-4-2 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
10 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 17-р хороо/ 2014-3-14 Зарласан
11 Яаралтай тусламжийн төвд түргэн тусламжийн автомашин авах /5ш/ 2013-9-18 2013-10-18 Гэрээ хийгдсэн 2014-1-15
12 Хорооллын доторх зам, талбайн борооны ус зайлуулах шугамын ажил /СБД, 1, 5 дугаар хороо/ 2013-11-2 2013-12-2 Гэрээ хийгдсэн 2014-1-13
13 Портер, микроавтобус нийлүүлэх НХААГ-13/0401Д 2013-11-21 2013-12-23 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
14 Нийтийн биеийн тамирын дугуй, гүйлтийн зам талбай байгуулах ажил /Хан-Уул дүүргийн 1, 2, 3-р хороо, Баянгол дүүргийн 3-р хороо 2013-12-18 2014-1-17 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-1-28
15 Хүүхдийн түргэн тусламжийн автомашин нийлүүлэх 2013-12-20 2014-1-20 Гэрээ хийгдсэн 2014-2-20
16 Замын хөдөлгөөний удирдлагын төвийн 3,5 тн-оос дээш жинтэй тээврийн хэрэгслийг зөөх тусгай зориулалтын автомашин 2014-4-11 2014-2-13 Зарласан
17 Нийслэлийн Яаралтай тусламжийн төвд түргэн тусламжийн автомашин нийлүүлэх 2014-3-13 2014-2-17 Зарласан
18 Нийслэлийн тээврийн газрын техникийн хяналтын үзлэгийн төвийн тоног төхөөрөмж, явуулын үзлэгийн станц 2014-1-16 2014-2-17 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
19 Амгалан-Ботаникийн троллейбусны эцсийн буудлаас Улиастайн гүүр хүртэлх 2,3 км замын борооны ус зайлуулах шугам /БЗД/ 2014-1-17 2014-2-17 Гэрээ хийгдсэн 2014-3-22
20 ЧД, 1-р хороо, Жуулчны гудамж, Гутлын 22-р дэлгүүр, Жигжиджавын гудамж орчмын зам талбайн доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам 2014-3-28 Зарласан
21 БГД, 3-р хороо, Төмөр замын ЗЦГ, Ган зам зочид буудлын орчмын зам талбайн доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам 2014-2-19 2014-3-21 Гэрээ хийгдсэн 2014-4-22
22 БЗД, 13-р хороолол, 21-р байр орчмын зам талбайн доторхи зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам 2014-3-28 Зарласан
23 Чингэлтэй дүүргийн 5, 6-р хорооны нутаг дэвсгэр дэх зам талбайн борооны ус зайлуулах шугам 2014-1-17 2014-2-17 Гэрээ хийгдсэн 2014-3-22
24 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төв хаалга /БЗД, 11-р хороо/ 2014-2-7 ТББ боловсруулж буй
25 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн орцын хэсгийн тохижилтын ажил 2014-2-7 2014-4-1 ТББ боловсруулж буй
26 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн баруун хэсгийн талбайн тохижилтын ажил 2014-2-7 ТББ боловсруулж буй
27 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн услалтын системийн 2 дугаар ээлж 2014-2-7 ТББ боловсруулж буй
28 Хотын шинэ төвийн зөвлөх үйлчилгээ /СХД/ Асуудалтай
29 Эмээлтийн шинэ суурьшлын бүсийн цэвэр усны хайгуул судалгаа /ХУД, СХД/ Асуудалтай
30 "Автобус-1" НӨҮГ-ын гражийн өргөтгөлийн барилга 40 автобус 2014-2-7 2014-3-10 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
31 "Автобус-3" НӨҮГ-ын Автобусны засвар, үйлчилгээний байр, 80 автобусны дулаан зогсоол, угаалгын газрын барилга ТББ боловсруулж буй
32 Багц №1 Нянгийн эсрэг бэлдмэл /Пенициллины бүлэг/ 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
33 Багц №2 Нянгийн болон вирусын эсрэг бэлдмэл 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
34 Багц №3 Нянгийн эсрэг бэлдмэл /Бусад бүлгийн антибиотекууд/ 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
35 Багц №4 Зүрх судасны эмүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
36 Багц №5 Цусны даралт бууруулах болон шээс хөөх эмүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
37 Багц №6 Амин дэм, эрдэс бодисууд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
38 Багц №7 Дааврын болон спазмолитик эмүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
39 Багц №8 Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, нүдний өвчний ба харшлын эсрэг эмүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
40 Багц №9 Үрэвслийн эсрэг өвчин намдаах эмүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
41 Багц №10 Инсулин ба чихрийн шижингийн эсрэг эмүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
42 Багц №11 Инсулин ба чихрийн шижингийн эсрэг эмүүд /тариуртай/ 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
43 Багц №12 Чихрийн шижингийн эсрэг болон дааврын эмүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
44 Багц №13 Ходоод гэдэс, элэг цөсний эмүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
45 Багц №14 Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэдэг хатуу эмийн хэлбэрүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
46 Багц №15 Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэгддэг шингэн эмийн хэлбэрүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
47 Багц №16 Сэтгэц нөлөөт болон уналт таталтын эсрэг эмүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
48 Багц №17 Хорт мансууруулах болон мэдээгүйжүүлэх эмүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
49 Багц №18 Бусад эмийн хэлбэрүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
50 Багц №19 Цус сийвэн орлох, цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эмүүд 2014-4-18 2014-3-3 Зарласан
51 Багц №20 Судсаар сэлбэх тарилгын шингэнүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
52 Багц №21 Давс, ус хүчил, шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх дуслын шингэнүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
53 Багц №22 Тарилгын бусад шингэнүүд 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
54 Багц №23 Нэг удаагийн тариур 2014-3-14 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
55 Багц №24 Мэс заслын эмнэлгийн хэрэгсэл 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
56 Багц №25 Ороох боох эмнэлгийн хэрэгсэл 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
57 Багц №26 Нэг удаагийн эмнэлгийн хэрэгсэл 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
58 Багц №27 Дүрс оношилгооны эмнэлгийн хэрэгсэл 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
59 Багц №28 ЭХО оношилгооны болон лабораторийн хэрэгсэл 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
60 Багц №29 Бусад эмнэлгийн хэрэгсэл 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
61 Багц №30 Халдваргүйжүүлэх болон үжлийн эсрэг бодис 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
62 Багц №31 Иод, спирт агуулсан ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
63 Багц №32 Эх барихын нэг удаагийн хэрэгсэл 2014-1-30 2014-3-3 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
64 Багануур дүүргийн үерийн хамгаалалт /БНД, 6 км/ 2014-1-27 2014-2-27 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
65 Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км Асуудалтай
66 Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/ 2014-3-24 Зарласан
67 Зайсангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж /3.9 км/ ХУД, 11-р хороо/ 2014-1-27 Зарласан
68 Хайлаастын гэр хорооллын бохир усны "Хайлааст" коллекторын барилга угсралт /ЧД/ 2014-1-29 2014-2-28 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-3-20
69 СХД-ийн 20-р хороо, Цэргийн хотхоны УДДТ-ийн ф250мм-ийн 1-р хэлхээний шугам сүлжээг шинэчлэн солих засварын ажил 1722 у/м 2014-2-19 2014-3-24 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
70 БГД-ийн 4-р хороо 2-р хороолол УДДТ-1-ийн дараах 017.018.2а-6а байрууд хүртэл шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил 1136 у/м 2014-1-30 2014-3-5 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
71 БГД 2-р хороо 2-р хороолол 33-р байрны худгаас 33.34-р байрны оруулга хүртэлх шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 1025 у/м 2014-1-30 2014-3-5 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
72 БГД-ийн 2-р хороо 2-р хороолол УДД 8-р төвийн 2-р хэлхээ, Орон сууцны 26,27,28-р байрны гол шугамын оруулга хүртэлх цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 1146 у/м 2014-1-30 2014-3-5 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
73 СБД 8-р хороо УДДТ-1-ийн 1-р байрны худгаас 5а байрны оруулга хүртэл 2-р хэлхээний гадна дулаан, хэрэгцээний усны 5 хос шугам солих ажил 1240 у/м 2014-2-18 2014-3-24 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
74 СБД, 1-р хороо, Чойдогийн гудамж, Улсын нийтийн номын сангийн уулвараас I эмнэлэг хүртлэх өргөтгөл, шинэчлэлт 2014-2-25 2014-4-1 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
75 Хувьсгалчдын гудамж Зурагтын шинэ эцсээс Баянхошууны тойруугийн уулзвар хүртэлх 4.6 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт 2014-1-30 2014-3-3 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-3-3
76 ХУД, Яармагийн гүүрийн дэргэдэх түр гүүрийн 2 талын холбоос авто зам 0.5 км 2014-1-30 2014-4-1 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-3-31
77 Сонгино хайрхан дүүрэг, 1-р хороо, "Нарангийн гол"-ын автобусны эцсийн зогсоол тохижуулах ажил 2014-1-30 Зарласан
78 Цэцэрлэгийн гэрлийг ионжуулагч гэрлээр солих 2014-2-28 2014-4-1 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
79 Чингэлтэй дүүргийн Түргэн тусламжийн төв Асуудалтай
80 Сансарын туннелийн гудамж замын шинэчлэлт 0.5 км /БЗД/ Асуудалтай
81 Налайх дүүрэг, Петровисын шатахуун түгээх станцаас Цайз захын уулзвар хүртэлх 1,3 км авто замын шинэчлэлт 2014-2-14 2014-3-17 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
82 Шаргаморьтын амны 2.5км авто замын шинэчлэлт, 3.1км авто зам шинээр барих Асуудалтай
83 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/ 2014-3-14 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
84 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 11 дугаар хороо/ Асуудалтай
85 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 24 дугаар хороо/ 2014-3-14 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
86 Дулааны 6Ж магистралийн өргөтгөл, шинэчлэлт /0.9 км/ /СБД, 7,11-р хороо/ 2014-2-18 2014-3-20 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
87 Ой хээрийн түймэр унтраах тусгай зориулалтын авто машин 2ш 2014-2-19 2014-3-21 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
88 Эмнэлгийн зориулалттай авто машин 2ш 2014-2-19 2014-3-21 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-4-8
89 СБД 4-р хороо 1 дөчин мянгатын орон сууцны барилгын гадна ариутгах татуургын шугамын ажил 714 у/м 2014-2-19 2014-3-21 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-3-4
90 Нисэн ажиглагч төхөөрөмж 1ш 2014-2-27 2014-3-10 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
91 Моторт завь/2ш/ нийлүүлэх 2014-2-27 2014-3-10 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-4-8
92 Дулаалгатай зөөврийн байр нийлүүлэх 2014-2-27 2014-3-10 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-4-8
93 СХД 13-р хороо 1-р хороолол 11-р байрны урд худгаас 11-р байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 202 у/м 2014-2-26 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-4-9
94 Нарны замаас Соёолжийн нүхэн гарцаар гаран Их Монгол улсын гудамжны авто замтай холбогдох авто зам, нүхэн гарц, гүүр 0.7 км, 25у/м /БЗД, 26-р хороо/ Асуудалтай
95 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 9 дугаар хороо/ Асуудалтай
96 Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилга /БГД/ Асуудалтай
97 Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга Асуудалтай
98 СБД 6-р хороо 7-р хороолол 15,25-р байрны гадна дулааны шугам шинэчлэн солих, хэрэгцээний халуун хүйтэн усны шугам шинээр татах ажил 1200 у/м 2014-2-20 2014-3-24 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
99 "Шинэ Хан-Уул" төсөл 2014-3-28 Зарласан
100 БГД 1-р хороо УДД-9-ийн хойд салааны ТК-2 худгаас 70-р байрны худаг хүртэл цэвэр ус дулаанй шугам солих ажил 711 у/м 2014-2-20 2014-3-24 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
101 БГД-ийн 4-р хороо УДД-6 төвийн 1-р хэлхээний цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 574 у/м 2014-2-20 2014-3-24 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
102 СХД 12-р хороо. УДД-1 төвөөс 3-р байр хүртэл цэвэр ус дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 800 у/м 2014-2-20 2014-3-24 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
103 БГД 1-р хороо 2-р хороолол ТК худгаас 72-р байрны оруулга хүртэлх цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 838 у/м 2014-2-20 2014-3-24 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
104 БГД 8-р хороо 93-р сургуулийн арын  ДХ-аас 16-р байрны оруулга хүртэл гадна дулаан, хэрэгцээний усны 5 хос шугам солих ажил 375 у/м 2014-2-25 2014-4-1 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
105 ХУД-ийн 2-р хороо Арьс ширний УДДТ-ийн 2-р хэлхээний гадна дулааны шугам сүлжээг солих ажил 300 у/м 2014-2-25 2014-4-1 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
106 БГД 4-р хороо 2-р хороолол УДДТ-6-аас 1а,52-р байрны оруулга хүртэл ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 239 у/м 2014-2-25 2014-4-1 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
107 Жаргалант тосгоны эмнэлгийн барилгын засвар, гадна хашаа 2014-3-5 2014-4-4 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
108 5-р цэцэрлэгийн хуучин барилгыг буулгах ажил /ЧД, 1-р хороо/ ТББ боловсруулж буй
109 БГД 4-р хороо 41-р байрны худгаас 42-р байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 416 у/м 2014-3-17 2014-3-24 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
110 БГД 2-р хороо УДД-12-р төвийн худгаас 5-р цэцэрлэгийн ДХ хүртэлх цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээ 2014-3-17 2014-3-24 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
111 БГД 1-р хороо 53-р байрны цуглуулах худгаас 48-р байрны цуглуулга хүртэлх гадна ариутгах татуургын шугамыг шинэчлэн солих ажил 218 у/м 2014-3-17 2014-3-24 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
112 БГД 4-р хороо 41-р байрны худгаас 42-р байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил. 416 у/м ТББ боловсруулж буй
113 Авто замын нөхөөсний тоног төхөөрөмж /1ш/ 2014-3-13 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
114 Явуулын асфальт бетон үйлдвэрлэгч машин /1/ ТББ боловсруулж буй
115 Дугуйт бага оврын олон үйлдэлт трактор /950-1000 кг даацтай, ковш, подон өргөгч хошуутай/ /3ш/ 2014-3-13 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
116 Цахилгаан хог тээврийн машин /1-1,5 тн даацтай/ /4ш/ 2014-3-13 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
117 Дугуйт бага оврын олон үйлдэлт трактор /1500-1550 кг даацтай, ковш, өргөгч хошуутай/ /1 ш/ 2014-3-13 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
118 Гинжит бага оврын олон үйлдэлт трактор /1500-1550 кг даацтай, ковш, өргөгч хошуутай/ /1 ш/ 2014-3-13 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
119 Бага оврын олон үйлдэлт тракторын дагалдах хэрэгслүүд 2014-3-13 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
120 Хороодын байрыг сэргээдэх эрчим хүчээр хангах 2014-3-10 Зарласан
121 Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №1, №2-ын барилгын засвар 2014-3-14 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
122 Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын дотор засвар 2014-3-14 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
123 Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар 2014-3-14 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
124 Хүй долоон худаг дахь Монгол наадам цогцолборын "Оффисийн барилга"-ын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил НХААГ-14/0023 2014-2-14 2014-3-17 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
125 Хүй долоон худаг дахь Монгол наадан цогцолборын "Агуулхын барилга /2ш/"-ын зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын ажил НХААГ-14/0024 2014-2-14 2014-3-17 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
126 40-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/ 2014-3-26 Зарласан
127 СХД 13-р хороо 1-р хороолол 11-р байрны урд худгаас 11-р байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 202 у/м 2014-3-17 Зарласан
128 СБД 4-р хороо. 40 мянгат УДД-8-р төвийн хэрэгцээний халуун усны эргэлтийн шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 168 у/м 2014-3-17 2014-3-24 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-4-9
129 СХД 29-р хороо Драгон төвийн ард ДХ-1-ээс 22А байрны оруулга хүртэл цэвэр ус, дулааны шугам сүлжээг шинэчлэн солих ажил 314 у/м 2014-3-17 2014-3-24 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-4-9
130 БЗД 1-р хороо 25-р байрны бохир усны шугамыг 26-р байрны цуглуулах худаг хүртэл шугам сүлжээг шинэчлэн солих угсралтын ажил 107 у/м 2014-3-17 2014-3-24 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-4-9
131 БЗД 3-р хороо 30-р байрны гадна бохирын шугамын шинэчлэн солих угсралтын ажил 116 у/м 2014-3-17 2014-3-24 Зөвлөмж хүргүүлсэн 2014-4-9
132 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 14 дугаар хороо/ 2014-3-19 Зарласан
133 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 10 дугаар хороо/ 2014-3-19 Зарласан
134 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 19-р хороо/ 2014-3-19 2014-4-18 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
135 Гадна хашаа 1380м 2014-3-10 2014-4-10 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
136 Ачааны автомашин өргөгч крантай /1ш/ 2014-3-17 2014-4-16 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
137 Ачааны автомашин өргөгч крантай /1ш/ ТББ боловсруулж буй
138 Усны автомашин /2ш/, Бохирын автомашин /1ш/, нэмэлт тоноглол нийлүүлэх 2014-3-17 2014-4-16 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
139 Зам талбай цэвэрлэх автомашин нийлүүлэх /1ш/ 2014-3-17 2014-4-16 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
140 Хогны машин нийлүүлэх /1ш/ 2014-3-17 2014-4-16 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
141 Сонгинохайрхан дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №2-ын барилгын засвар 2014-3-28 2014-4-4 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
142 Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн амбулатори №1-ийн барилгын засвар 2014-3-28 2014-4-4 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
143 Цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р хороо/ ТББ боловсруулж буй
144 57-р цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р дүгээр хороо/ 2014-4-2 Зарласан
145 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 15-р хороо/ ТББ боловсруулж буй
146 Сүхбаатар дүүргийн эрүүл мэндийн нэгдлийн барилгын их засвар Асуудалтай
147 Нийслэлийн Зооноз өвчин судлалын төвийн барилгын засвар ТББ боловсруулж буй
148 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23-р хороо/ Асуудалтай
149 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 22 дугаар хороо/ Асуудалтай
150 Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 27 дугаар хороо/ Асуудалтай
151 Нийслэлд шинээр баригдах инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажил /10ш/ 2014-3-24 Зарласан
152 Зам талбайн ажил 6000м2 2014-3-25 Зарласан
153 Цэвэр, бохир усны шугам хоолой доторлох тоног төхөөрөмж, технологи нэвтрүүлэх ТББ боловсруулж буй
154 Буянт-Ухаа, Гачууртын цэвэр усны эх үүсвэрийн 41ш гүний худгийн эрүүл ахуйн хамгаалалтын хашаа 2014-4-9 Зарласан
155 Гурвалжингийн гүүр, “Тэх” зах орчмын байгууллагуудын бохир усны системийг баруун Өмнөдийн 1200 мм-ийн коллекторт холбох, үерийн усны далан, авто зогсоолын өргөтгөл /БГД/ ТББ боловсруулж буй
156 Ус сувгийн удирдах газрын техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт ТББ боловсруулж буй
157 Баянзүрх дүүргийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын нэгдсэн авто баазын барилга /БЗД/ 2014-3-27 Зарласан
158 Хуучин контроллерыг солих ажил 2014-4-2 Зарласан
159 Гэрлэн дохио суурилуулах ажил 2014-4-2 Зарласан
160 3,4-р хорооллын автобусны эцсийн зогсоол тохижуулах ажил 2014-4-2 Зарласан
161 Яармагийн автобусны эцсийн зогсоол тохижуулах ажил 2014-4-2 Зарласан
162 Монелийн авто зам /БЗД/ 2014-4-2 Зарласан
163 Цахилгаан тээвэр компаний автобус, троллейбусны угаалгын цехийн барилга 2014-4-2 Зарласан
164 Гүний худаг /1ш/ 2014-4-8 2014-4-16 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
165 Гадна цахилгааны ажил 2014-4-7 2014-4-15 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
166 Суудалын автомашин /1ш/ 2014-4-2 2014-4-11 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
167 Нийслэлийн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээг цахим хэлбэрээр нэгтгэх, төсөвт байгууллагуудын санхүүгийн ажилтнуудыг онлайн сургалтанд хамруулахад шаардлагатай программ хангамж, сервер бусад тоног төхөөрөмж 2014-4-9 Зарласан
168 Нийтийн үйлчилгээний Улаанбаатар нэгтгэлийн баруун салбарын офисс, гражийн барилга 2014-4-3 Зарласан
169 Нийслэлийн Яаралтай түргэн тусламжийн төвийн парк шинэчлэлт багц-1 2014-4-14 Үнэлгээ хийгдэж байгаа
170 Нийслэлийн Яаралтай түргэн тусламжийн төвийн парк шинэчлэлт багц-2 ТББ боловсруулж буй
171 Ulaanbaatar.mn-ийг шинэчлэн, сайжруулах 2014-4-9 Зарласан
172 Эрүүл аюулгүй байдлын индексийн шалгуур үзүүлэлтийг тооцоолох программ хангамж 2014-4-9 Зарласан
173 Газрын харилцааны төрөлжсөн мэдээллийн сан үүсгэх програм хангамж ТББ боловсруулж буй
174 "Өлгий" СӨХ-ны 69-р байрны 2-р орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт, "Улаанбаатар лифт" НӨҮГ-т цахилгаан шатны зам төмөр хэмжих, шалгах багаж 2014-4-15 Зарласан
175 "Дөл сан" СӨХ-ны 13А байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
176 "Бат-Өргөө" СӨХ-ны 11-р байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
177 "Бат-Өргөө" СӨХ-ны 11-р байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
178 "Халх гол" СӨХ-ны 9А байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
179 "Халх гол" СӨХ-ны 9А байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
180 "Холбоо-99" СӨХ-ны 14 байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
181 "Холбоо-99" СӨХ-ны 14 байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
182 "Өргөө-14" СӨХ-ны 9 байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
183 "Бэрс-2" СӨХ-ны 71-р байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
184 "Хөрш-252" СӨХ-ны 16-р байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
185 "Дөл-25" СӨХ-ны 25-р байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
186 "Ардчилал-43" СӨХ-ны 43-р байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
187 "Есөн-Эрдэнэ" СӨХ-ны 9-р байрны 4 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ 2014-4-15 Зарласан
188 "Эвийн хүч" СӨХ-ны 26-р байрны 1 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ 2014-4-15 Зарласан
189 "Өнөр бүл" СӨХ-ны 22-р байрны 3 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ 2014-4-15 Зарласан
190 "Соёлт" СӨХ-ны 29-р байрны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ 2014-4-15 Зарласан
191 "Соёлт" СӨХ-ны 31-р байрны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ 2014-4-15 Зарласан
192 "Өнөр-4" СӨХ-ны 4-р байрны цахилгаан шатны шинэчлэлт /СХД/ 2014-4-15 Зарласан
193 "Эв-31,32" СӨХ-ны 32-р байрны 2 орцны цахилгаан шатны шинэчлэлт /БГД/ 2014-4-15 Зарласан
194 Нийслэлийн нэгдсэн сүлжээнд  аудит хийх 2014-4-16 Зарласан
Видео мэдээ
Цөөн мөрөөр

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДОД ӨГӨХ ЗААВАРЧИЛГАА

Энэхүү тендерийн зааварчилгаанд тендерт оролцогчдын гаргадаг нийтлэг алдаа дутагдал,
орхигдуулдаг зүйлс болон зарим санал зөрүүтэй асуудлуудыг тусгасан болно.
дэлгэрэнгүй
НИЙСЛЭЛД ХИЙГДЭЖ БУЙ БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫН АЖЛУУД
Нийслэлийн Худалдан Авах Ажилагааны Газар Copyright 2014. Developed by Gosmart Media LLC