Тендерийн Мэдээлэл

Дугаар Ажлын нэр Байршил Захиалагч Нийтэлсэн огноо Эцсийн хугацаа Нээлт хийхэд (хоног)
Ажлын нэр Салбар Төсөвт өртөг Санхүүжих эх үүсвэр Зарласан огноо Нээлт хийсэн огноо Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо Явц Холбогдох бичиг баримт
Нийслэлийн Дата төвд Мэдээлэл хадгалах дэд систем бий болгох, нийслэлийн дата төвд нэмэлт сервер авах Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-13
00:00
2014-10-09
11:00
2015-04-25
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагуудын дотоод үйл ажиллагаанд e_office-ийн систем нэвтрүүлэх Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-10
00:00
2015-01-12
10:30
2015-02-11
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц 2: Их багтаамжийн автобус нийлүүлэх 20 ш Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-08-22
00:00
2014-09-22
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Налайх дүүргийн үйлдвэр технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах ажил Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-09
00:00
2014-12-12
00:00
2015-02-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /БГД 7-р хороо 96 цэцрлэгийн эзэмшил газарт/ Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2015-02-02
00:00
2015-01-05
11:30
2015-04-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /БЗД 22-р хороо/ Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2015-02-02
00:00
2015-01-13
22:30
2015-04-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /БЗД 27-р хороо / Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2015-02-02
00:00
2015-01-10
01:30
2015-04-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /СХД 11-р хороо / Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-23
00:00
2015-01-11
11:00
2015-03-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /СХД 24-р хороо / Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-23
00:00
2015-01-13
11:00
2015-03-16
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /СХД 170-р цэцэрлэгийн хашаа/ Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-23
00:00
2015-01-12
19:00
2015-03-15
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /БЗД 23-р хороо / Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-23
00:00
2015-01-09
03:30
2015-04-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ЧД 17-р хороо / Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-23
00:00
2015-01-05
11:00
2015-03-15
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ЧД 12-р хороо / Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-23
00:00
2015-01-17
09:00
2015-03-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ХУД 10-р хороо / Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-23
00:00
2015-01-14
15:00
2015-03-28
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ХУД 15-р хороо / Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-23
00:00
2015-01-16
11:00
2015-03-15
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ХУД 14-р хороо / Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-23
00:00
2015-01-15
13:00
2015-03-28
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /ЧД 16-р хороо / Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-23
00:00
2015-01-05
11:00
2015-03-15
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилгуудын гадна инженерийн шугам сүлжээ, тохижилтын ажлын зураг төсөл /СБД 11-р хороо / Зураг төсөв боловсруулах ажил 0₮ Нийслэлийн төсөв 2015-02-02
00:00
2015-02-10
09:00
2015-04-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Үйлдлийн систем, мэдээллийн сан, үүлэн тооцоолуур, нэгдсэн хадгалалт, хяналтын системийн багц программ хангамж Зураг төсөв боловсруулах ажил 200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-10
00:00
2015-01-12
11:30
2015-02-11
00:00
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Төрөөс иргэдэд үзүүлдэг үйлчилгээнүүдийг Цахим хэлбэрт шилжүүлэх, Иргэдийн цахим нэг цонх бий болгох Зураг төсөв боловсруулах ажил 200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-15
00:00
2015-01-14
14:30
2015-02-11
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Сүлжээ, сервер, системийн нэгдсэн хяналт, удирдлагын системийг нэвтрүүлэх Зураг төсөв боловсруулах ажил 140,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-15
00:00
2015-01-14
10:30
2015-02-11
00:00
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Нийслэлийн Дата төвийн нууцлал хамгаалалтын системийг бий болгох, суурилуулж, нэвтрүүлэх Зураг төсөв боловсруулах ажил 280,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-12-15
00:00
2015-01-14
11:30
2015-02-11
00:00
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын хүнсний хангамжийн асуудал хариуцсан "Асгат", "Өсвөр үе", "Багачууд хүнс", "Хүнс хангамж төв" ОНӨААТҮГ-ын хүнс тээвэрлэлтийн тусгай зориулалтын автомашин - 1,5 тн Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил 480,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-02-10
00:00
2015-07-24
11:30
2015-11-28
11:57
Шууд гэрээ хийх  
Хүүхэд-Залуучуудын сургалт хүмүүжлийн тусгай цогцолборын хүүхдийн автобус /1ш/ Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил 120,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-02-10
00:00
2015-03-13
11:30
2015-04-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Эрдэнэтолгой, УС-15 орчмын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажил /БЗД, 8-р хороо/ Инженерийн шугам сүлжээний ажил 2,925,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-07
00:00
2015-05-08
10:30
2015-06-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Нарангийн үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн II ээлж 11.8 км /СХД, 1,2,3,20-р хороо/ Барилга байгууламж 31,417,300,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-03
00:00
2015-05-04
10:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Эмээлтэд байрлах малын гаралтай хог хаягдал устгах, боловсруулах байгууламж /СХД/ Барилга байгууламж 1,064,300,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-10
00:00

2015-11-28
11:57
Хөрөнгө татагдсан  
Хан-Уул дүүргийн 15 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт UB town, Wizard town орчмын бохир усны гол шугамын зураг төсөв Инженерийн шугам сүлжээний ажил 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-01-28
00:00
2015-02-05
10:30
2015-03-27
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Зүүн Сэлбийн ф500мм-ийн коллектор бохир усны шугамыг шинээр барих Инженерийн шугам сүлжээний ажил 835,600,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-02-13
00:00
2015-03-16
09:00
2015-04-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бохир усны 24-р коллекторын шинэчлэлтийн ажил /БГД/ Инженерийн шугам сүлжээний ажил 900,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-29
00:00
2015-06-15
11:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Ногоон зоорь орчмын орон сууцны хорооллын гадна цэвэр усны шугам шинээр татах ажил Инженерийн шугам сүлжээний ажил 884,300,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-02-18
00:00
2015-03-20
10:00
2015-05-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
"Багачууд хүнс" НӨҮГ-ын барилга /ЧД, 13-р хороо/ Барилга байгууламж 1,132,500,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-01
00:00
2015-05-01
10:00
2015-05-22
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хотын төвийн зүүн хойд хэсэгт 2*16 МВА чадал бүхий 35/6 кВ-ын дэд станц, 6-10 кВ-ын кабель шугамын ажил Инженерийн шугам сүлжээний ажил 6,594,400,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-04
00:00
2015-06-25
10:00
2015-08-31
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн төв талбайн тохижилтын ажил Тохижилтын ажил 625,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-25
00:00
2015-06-24
10:00
2015-07-24
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баруун уулын үерийн хамгаалалтын сувгийн засвар шинэчлэлт /ЧД, БГД/ 11.0 км Инженерийн шугам сүлжээний ажил 16,749,900,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-18
00:00
2015-04-17
10:00
2015-05-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цагдаагийн III хэлтсийн барилга /БЗД/ Барилга байгууламж 1,900,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-01
00:00
2015-06-02
11:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Ой хээрийн түймэр унтраах тусгай зориулалтын автомашин /2ш/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 360,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-12
00:00
2015-04-13
11:00
2015-06-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Аврах хийлдэг дэвсгэр 1ш, бага оврын зөөврийн комперессор 2ш Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 15,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-26
00:00
2015-04-02
11:00
2015-06-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Их тойруугийн гудамжны цэцэрлэгжилт, тохижилтын ажил /Баянбүрдийн тойргоос зүүн тийш 100 айл, 11-р хороолол хүртэл/ Тохижилтын ажил 892,400,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-09
00:00
2015-07-27
10:30
2015-07-30
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Нийслэлийн цахим архив төслийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тендер Мэдээллийн технологи 181,200,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-02-27
00:00
2015-03-30
11:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Тийрэлтэт завь Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 170,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-12
00:00
2015-04-13
11:00
2015-06-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Усны мотоцикль /1ш/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 105,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-08-07
00:00
2015-09-08
11:00
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
Төрийн архивын цахим нөхөн бүрдүүлэлтэд тоон гарын үсэг нэвтрүүлэх онлайн систем болон дагалдах хамгаалалтын програм хангамж нийлүүлэх ажил Мэдээллийн технологи 210,800,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
11:30
2015-05-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Сканердсан цахим баримтыг текстэн хэлбэрт хувиргах, хөрвүүлэлтийн аппликешин програм хангамж Мэдээллийн технологи 108,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-05
12:00
2015-05-11
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц №1: Нянгийн эсрэг бэлдмэл /Пенициллины бүлэг/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 141,105,550₮ Улсын төсөв 2015-06-02
00:00
2015-04-06
09:30
2015-06-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц №2: Нянгийн болон вирусын эсрэг бэлдмэл Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 280,915,200₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц №3: Нянгийн эсрэг бусад бүлэг Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 93,762,100₮ Улсын төсөв 2015-06-02
00:00
2015-04-06
09:30
2015-06-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц №4: Зүрх судасны эмүүд, Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 161,030,100₮ Улсын төсөв 2015-06-02
00:00
2015-04-06
09:30
2015-06-24
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц №5: Цусны даралт бууруулах болон шээс хөөх эмүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 139,726,940₮ Улсын төсөв 2015-06-02
00:00
2015-04-06
09:30
2015-06-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц №6: Амин дэм, эрдэс бодисууд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 177,768,340₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц №7: Дааврын болон спазмолитик эмүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 65,290,750₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 8: Амьсгалын замын үйл ажиллагаанд нөлөөлөх, нүдний өвчний ба харшлын эсрэг эмүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 76,901,250₮ Улсын төсөв 2015-06-02
00:00
2015-04-06
09:30
2015-06-28
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 9: Үрэвслийн эсрэг өвчин намдаах эмүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 193,420,260₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 10: Инсулин ба чихрийн шижингийн эсрэг эмүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 141,612,060₮ Улсын төсөв 2015-03-03
00:00
2015-04-03
18:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 11: Инсулин ба чихрийн шижингийн эсрэг эмүүд /тариуртай/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 540,606,120₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 12: Чихрийн шижингийн эсрэг болон дааврын эмүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 283,947,800₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 13: Ходоод гэдэс, элэг цөсний эмүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 101,655,270₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 14: Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэдэг хатуу эмийн хэлбэрүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 38,402,216₮ Улсын төсөв 2015-06-02
00:00
2015-04-06
09:30
2015-06-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 15: Төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэгддэг шингэн эмийн хэлбэрүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 15,070,900₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 16: Сэтгэц нөлөөт болон уналт таталтын эсрэг эмүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 31,044,990₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 17: Хорт мансууруулах болон мэдээгүйжүүлэх эмүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 376,901,510₮ Улсын төсөв 2015-06-02
00:00
2015-04-06
09:30
2015-06-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 18: Бусад эмийн хэлбэрүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 155,736,400₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 19: Цус сийвэн орлох, цус бүлэгнэлтэнд нөлөөлөх эмүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 108,042,000₮ Улсын төсөв 2015-06-02
00:00
2015-04-06
09:30
2015-07-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 20: Судсаар сэлбэх тарилгын шингэнүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 123,302,650₮ Улсын төсөв 2015-03-10
00:00
2015-03-25
09:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 21: Давс, ус хүчил, шүлтийн тэнцвэрт нөлөөлөх дуслын шингэнүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 416,784,175₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-05
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 22: Тарилгын бусад шингэнүүд Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 75,670,300₮ Улсын төсөв 2015-03-10
00:00
2015-03-25
09:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 23: Нэг удаагийн тариур Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 274,285,250₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 24: Мэс заслын эмнэлгийн хэрэгсэл Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 395,047,275₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 25: Ороох боох эмнэлгийн хэрэгсэл Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 127,849,950₮ Улсын төсөв 2015-06-02
00:00
2015-04-06
09:30
2015-06-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 26:Нэг удаагийн эмнэлгийн хэрэгсэл Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 480,036,850₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 27: Дүрс оношилгооны эмнэлгийн хэрэгсэл Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 135,656,292₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 28: ЭХО оношилгооны болон лабораторийн хэрэгсэл Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 316,987,900₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 29: Бусад эмнэлгийн хэрэгсэл, Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 150,010,750₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 30: Халдваргүйжүүлэх болон үжлийн эсрэг бодис Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 106,149,650₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 31: Иод, спирт агуулсан ариутгал, халдваргүйтгэлийн бодис Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 74,737,170₮ Улсын төсөв 2015-06-02
00:00
2015-04-06
09:30
2015-06-24
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц № 32: Эх барихын нэг удаагийн хэрэгсэл Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 399,600,000₮ Улсын төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
09:30
2015-07-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Суурин компьютер /130ш/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 166,400,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-12
00:00
2015-04-13
09:30
2015-05-14
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хувилагч машин /17ш/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 42,300,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-12
00:00
2015-03-20
10:30
2015-06-26
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Мэргэжлийн зургийн аппарат /17ш/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 40,800,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-12
00:00
2015-03-20
09:30
2015-04-16
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Принтер /144ш/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 41,500,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-23
00:00
2015-05-01
09:30
2015-06-07
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Автомашин /суудлын, 3ш/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 69,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-12
00:00
2015-04-13
11:30
2015-04-29
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БНД 5-р хороо/ Барилга байгууламж 2,940,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-02-24
00:00

2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
91-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /СХД,6-р хороо/ Барилга байгууламж 823,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-01-28
00:00
2015-03-02
09:20
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
106 дугаар сургуулийн спорт заалны барилга /СХД/ Барилга байгууламж 878,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-01-28
00:00
2015-03-02
09:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Агсамж Бусад 56,400,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Шууд гэрээ хийх  
Энгэрийн камер MD-80 /800ш/ Бусад 240,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Шууд гэрээ хийх  
Гар станцны иж бүрдэл Бусад 248,500,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Шууд гэрээ хийх  
Тусгай зориулалтын гар чийдэн /500ш/ Бусад 71,500,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Шууд гэрээ хийх  
Хяналтын багж хэрэгсэл Бусад 28,100,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Шууд гэрээ хийх  
Ундны усны эх үүсвэрүүдэд хамгаалалтын хашаа барих Бусад 100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-03
00:00
2015-04-06
10:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
УСУГ-т ундны усны зөөврийн автомашин Бусад 1,650,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-03
00:00
2015-04-06
09:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Улаанбаатар хотын ''Их тойрог '' шугамын 220 кВ-ын Улаанбаатар дэд станцаас 14 дүгээр хорооллын дэд станц хүртэлх 110 кВ-н 9,7 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-н барилга угсралтын ажил Бусад 2,379,900,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Улаанбаатар хотын Баянголын амны Баянгол 110.35.10 кВ-ын 2x40 мВА чадалтай дэд станц, 22 км хоёр хэлхээт ЦДАШ-ын угсралтын ажил Бусад 19,897,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн барилгын нэмэлт хөрөнгө Бусад 616,600,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дамбадаржаагийн Цагдаагийн хэлтсийн барилгын хөрсний уснаас хамгаалах арга хэмжээ /СБД 15-р хороо/ Бусад 1,668,200,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэлтсийн барилгын хөрсний уснаас хамгаалах арга хэмжээ /ЧД, 17-р хороо/ Бусад 593,200,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Шилэн дансны системийг хөгжүүлэх ажилд зарцуулах Зураг төсөв боловсруулах ажил 70,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-02-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Төмөр замын урдуурх хэвтээ тэнхлэгийн гол гудамж замын зүүн хэсгийн үргэлжлэл 6.0 км авто зам /Дүнжингарав худалдааны төвийн замаас Улиастайн замын уулзвар хүрэх/ /БЗД/ Бусад 10,901,800,000₮ Нийслэлийн төсөв 2013-03-27
00:00
2013-04-26
00:00
2013-05-31
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Нарны замыг 19 дүгээр хорооллын арын замтай холбох 1,5 км шинэ замын байгууламжийн 58 у/м гүүр болон төмөр замын догуурх замтай холбогдсон 22м туннелийн хамт Авто зам 5,965,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-09-05
00:00
2014-10-06
11:30
2014-12-05
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
120 мянгат, 19-р хорооллын доторх талбайн борооны ус зайлуулах шугамын ажил Хан-Уул дүүрэг Авто зам 921,700,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-08-21
00:00
2014-09-22
11:30
2014-10-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн барилга /БГД/ Барилга байгууламж 1,788,900,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-09-08
00:00
2014-08-18
10:30
2014-09-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Нийслэлийн иргэдийг гамшгаас хамгаалах сургалтын цогцолбор төвийн барилга Барилга байгууламж 4,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-08-29
00:00
2014-09-29
10:30
2014-10-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 19-р хороо/ Барилга байгууламж 2,190,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-05-16
00:00
2014-06-02
11:30
2014-07-17
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 170-р цэцэрлэгийн хашаанд/ Барилга байгууламж 2,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-09-22
00:00
2014-09-25
00:00
2015-01-07
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БГД, 7 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 2,195,500,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-06-30
00:00
2014-07-30
09:30
2014-08-11
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 22 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 2,198,800,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-06-24
00:00
2014-08-28
10:30
2014-10-26
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 27 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 2,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-07-10
00:00
2014-08-11
11:00
2015-04-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 11 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 2,128,100,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-07-10
00:00
2014-08-11
00:00
2014-08-14
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 14 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 2,079,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-05-19
00:00

2014-07-31
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 10 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 2,112,100,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-05-19
00:00
2014-06-03
10:30
2014-08-26
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ХУД, 15-р хороо/ Барилга байгууламж 2,197,800,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-05-19
00:00
2014-06-20
10:30
2014-07-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 12-р хороо/ Барилга байгууламж 2,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-07-24
00:00
2014-07-31
14:00
2015-11-28
11:57
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 16-р хороо/ Барилга байгууламж 2,140,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-06-19
00:00
2014-07-21
10:30
2014-08-18
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /ЧД, 17-р хороо/ Барилга байгууламж 2,078,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-06-03
00:00
2014-07-03
10:30
2014-08-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /БЗД, 23-р хороо/ Барилга байгууламж 2,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-07-28
00:00
2014-08-28
00:00
2015-11-28
11:57
Шууд гэрээ хийх  
40-р сургуулийн давхрын өргөтгөл /БГД/ Барилга байгууламж 1,937,200,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-03-25
00:00
2014-05-09
00:00
2014-07-11
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
2-р сургуулийн өргөтгөл /СБД/ Барилга байгууламж 2,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-09-23
00:00
2014-10-23
00:00
2014-11-04
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цэцэрлэгийн барилга /БГД, 11-р хороо/ Барилга байгууламж 1,420,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 11 дугаар хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил БАГЦ 1 Барилга байгууламж 6,987,049,000₮ Нийслэлийн төсөв 2013-07-24
00:00
2013-08-26
10:30
2013-11-07
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 11 дугаар хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил БАГЦ 2 Барилга байгууламж 7,679,461,000₮ Нийслэлийн төсөв 2013-07-24
00:00
2013-08-26
10:30
2014-01-15
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүргийн 11 дугаар хороонд баригдах хямд өртөгтэй орон сууцны барилга угсралтын ажил БАГЦ 3 Барилга байгууламж 8,667,690,140₮ Нийслэлийн төсөв 2013-07-24
00:00
2013-08-26
00:00
2013-09-16
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СБД, 17-р хороо/ Барилга байгууламж 2,144,200,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-03-14
00:00
2014-06-02
00:00
2014-06-19
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор барилга /СХД, 24 дугаар хороо/ Барилга байгууламж 2,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-05-19
00:00
2014-06-04
00:00
2014-12-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Халдвартын автобусны эцсийн зогсоолоос зүүн тийш үерийн далан хүртэлх 1,8км хэсэгчилсэн хатуу хучилттай авто зам /БЗД, 14-р хороо/ Авто зам 1,650,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2014-10-23
00:00
2014-11-24
11:30
2015-11-28
11:57
Хөрөнгө татагдсан  
5-р хорооллын орон сууцны 24, 26-р байр хүүхдийн 100 дэлгүүрийн халаалт хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугам шинэчлэн солих ажил 520 у/м / СБД 3 дугаар хороо Инженерийн шугам сүлжээний ажил 93,900,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Орон сууцны 23а,б,в,г байрны халаалт хэрэгцээний халуун, хүйтэн усны шугамын өргөтгөл , шинэчлэн солих ажил 516 у/м /СХД 29 дүгээр хороо/ Инженерийн шугам сүлжээний ажил 100,500,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-20
00:00

2015-11-28
11:57
Тендерийн материал хүлээн авч байгаа  
Ажлын ширээ, сандал Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 33,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-02
00:00
2015-04-09
11:30
2015-06-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Шилэн нүүртэй сейф, сейф /төмөр/, хамгаалалтай хөлтэй тууз Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 49,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-02
00:00
2015-04-09
11:30
2015-06-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цагдаагийн хэлтсүүдийн компьютер, техник хэрэгсэл нийлүүлэх тендер Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 118,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-27
00:00
2015-04-27
11:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Сонсголонгийн гүүрээс Яармагийн зам хүртлэх гэр хорооллын арын 4,9 км авто зам Авто зам 6,441,500,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-17
00:00
2015-05-18
12:30
2015-11-28
11:57
Хөрөнгө татагдсан  
22-ын хуучин уулзвараас мал бордох 1,7 км авто зам Авто зам 2,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-26
00:00
2015-06-02
14:00
2015-06-26
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Зүүн Алтан-Өлгийн авто замыг үргэлжлүүлэн барих, 630 у.м-т гэрэлтүүлэг хийх /БЗД/ цэцэрлэгийн барилга 460,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-17
00:00
2015-05-18
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Чингэлтэйн гудамж, 7 буудлын уулзвараас Чингэлтэйн эцэс хүртлэх 3,3 км авто замын өргөтгөл, шинэчлэлт Авто зам 4,923,800,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-17
00:00
2015-05-18
12:00
2015-06-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдааны их танхимын микрофонт санал хураалтыг систем нийлүүлэх Мэдээллийн технологи 250,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-29
00:00
2015-05-14
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Иж бүрэн хөгжим, тайз, карказ, лед гэрэлтүүлэгтэй Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил 370,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-26
00:00
2015-06-02
11:30
2015-06-18
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Давааны өртөөнөөс шинэ зам хүртэлх 1,5 км сайжруулсан авто замыг асфальтаар хучих ажлын зураг төсөл, барилга угрсалтын ажил Авто зам 807,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-25
00:00
2015-06-02
10:30
2015-06-08
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цахилгаан автобус 12ш /6 ком запас батерейтэй/ Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил 370,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-12
00:00
2015-05-20
10:30
2015-06-05
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Монел орчмын 0,8 км авто зам /БЗД/ Авто зам 457,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-08-26
00:00
2015-07-30
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Нийтийн тээврийн угсраа автобусны эргэлтийн талбай засварлах Барилга байгууламж 1,500,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-06
00:00
2015-05-11
15:00
2015-05-15
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Нийтийн тээврийн оношлогооны төвийн барилгын засвар Барилга байгууламж 100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Асуудалтай  
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн цэвэрлэгээний бага оврын автомашин Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 55,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-13
00:00

2015-11-28
11:57
Тендерийн материал хүлээн авч байгаа  
Цагдаагийн эргүүлийн 21ш автомашин Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 978,600,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-21
00:00
2015-06-22
11:30
2015-08-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Агаарын бохирдлын хэмжилтийн суурин харуулын тоосонцор хэмжих багаж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 404,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-13
00:00
2015-06-15
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Хотын шинэ төвийн зөвлөх үйлчилгээ Зураг төсөв боловсруулах ажил 250,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-08-10
00:00
2015-07-06
10:00
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн пункт /2ш/ Барилга байгууламж 800,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-12
00:00
2015-06-18
17:30
2015-07-07
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Мал аж ахуйн худаг /10ш/ Бусад 178,500,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-12
00:00

2015-11-28
11:57
Тендерийн материал хүлээн авч байгаа  
Багц 1. ПК0+000 – ПК5+000 хооронд буюу Дамбадаржаагийн цагдаагийн посттой уулзвараас Шадивлангийн шинэ уулзвар хүртэл 5,0 км авто зам Авто зам 25,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-25
00:00
2015-05-28
16:30
2015-06-05
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц 2. ПК5+000 – ПК9+600 хооронд буюу Шадивлангийн шинэ уулзвараас Шаргаморьтын уулзвар хүртэл 4,6 км авто зам Авто зам 25,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-25
00:00
2015-05-28
16:30
2015-10-25
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц 3. ПК9+600 – ПК16+350 хооронд буюу Шаргаморьтын уулзвараас Хандгайтын зам хүртэл 6,75 км авто зам Авто зам 25,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-25
00:00
2015-05-28
16:30
2015-10-25
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц 4. Шаргаморьтын 50 у/м төмөрбетон гүүрийн барилгын ажил Авто зам 25,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-28
00:00
2015-05-28
16:30
2015-10-25
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц 5. Авто замын гэрэлтүүлэг болон авто замын трасст орсон 0,4 – 10 кВ-ын ЦДАШ-ыг зөөх ажил Авто зам 25,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-25
00:00
2015-05-28
16:30
2015-10-25
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Улиастай-Гачууртын чиглэлийн 11,0 км авто зам /БЗД/ Авто зам 6,900,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-25
00:00
2015-05-28
16:30
2015-10-25
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянхошуу нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Бусад 358,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-26
00:00
2015-07-31
10:30
2015-08-28
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Толгойт нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Бусад 303,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-26
00:00
2015-07-31
10:30
2015-08-28
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Үйлдвэр-4 нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Бусад 148,000,000₮ Нийслэлийн төсөв
2015-06-05
00:00
2015-08-29
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
31-р нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Бусад 177,000,000₮ Нийслэлийн төсөв
2015-06-05
00:00
2015-08-28
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хужирбулан нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Бусад 139,000,000₮ Нийслэлийн төсөв
2015-06-05
00:00
2015-08-28
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
10, 14, 15, 16, 17, 18-р нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Бусад 824,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-26
00:00
2015-07-31
11:30
2015-08-28
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Нийслэлийн Дата төвд шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах, суурилуулж нэвтрүүлэх Зураг төсөв боловсруулах ажил 200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-05
00:00
2015-07-06
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Ухаалаг улаанбаатар хөтөлбөрийн хатуу дэд бүтцийн Мастер төлөвлөгөө Зураг төсөв боловсруулах ажил 1,800,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-23
00:00
2015-07-24
10:30
2015-11-28
11:57
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа  
Газар доорхи усны хайгуул хийж, нөөц тогтоох Бусад 350,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа  
Багц 1 /СБД/ Барилга байгууламж 0₮ Нийслэлийн төсөв

2015-07-07
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц 2 /СХД/ Барилга байгууламж 0₮ Нийслэлийн төсөв

2015-07-07
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц 3 /СХД/ Барилга байгууламж 0₮ Нийслэлийн төсөв

2015-07-07
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дамбадаржаа, Дарь-Эх нэгж хорооллыг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Бусад 518,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-09
00:00
2015-08-10
00:00
2015-08-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Чингэлтэй, Хайлаастын нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Бусад 496,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-09
00:00
2015-08-10
00:00
2015-08-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Шархад нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Бусад 224,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-09
00:00
2015-08-10
00:00
2015-08-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
9 дүгээр нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Бусад 154,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-09
00:00
2015-08-10
00:00
2015-08-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Улаанбаатар бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийг шинэчлэх Бусад 135,000,000₮ Нийслэлийн төсөв
2015-06-18
00:00
2015-11-28
11:57
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа  
Газрын бүртгэлийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх техник, тоног төхөөрөмж Мэдээллийн технологи 150,500,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-17
00:00
2015-07-17
11:30
2015-07-31
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхим байгуулах /5-р хороо/, цахим мэдээллийн самбар байрлуулах /3-р хороо/, Хороо, иргэний танхим тохижуулах, шаардлагатай тоног төхөөрөмж /7, 14, 15- р хороод/ худалдан авах Бусад 45,900,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-05-14
00:00
2015-05-21
10:20
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
Хороо, иргэний танхимын тохижилт /17-р хороо/ худалдан авах Бусад 48,700,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-05-14
00:00
2015-05-21
10:30
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
Иргэдэд нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх хороо, өрхийн эмнэлэг, цагдаагийн хэлтсийн барилгын хөрсний уснаас хамгаалах арга хэмжээ /ЧД, 17-р хороо/ Бусад 593,200,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Хүнс хангамж төв НӨҮГ-ын конторын барилгын засварын ажил, агуулахын барилга, /СХД/ Барилга байгууламж 357,500,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Асуудалтай  
Орчин үеийн загвар бүхий 125 ширхэг түшлэгтэй амралтын сандал Тохижилтын ажил 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-08
00:00
2015-05-11
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн материал хүлээн авч байгаа  
Хан-Уул дүүргийн хөлбөмбөгийн зүлэгжүүлсэн талбай бүхий биеийн тамир, чийрэгжүүлэлтийн гадна тохижилт /16-р хорооны 7-р сургуулийн талбай/ Тохижилтын ажил 476,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2014-09-08
00:00
2014-10-08
10:00
2014-10-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хан-Уул дүүргийн 10-р хорооны гэрэлтүүлэг шинээр тавих Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 594,500,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-02-04
00:00
2015-03-09
11:00
2015-03-26
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Усан оргилуурын засвар үйлчилгээ Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1 дүгээр хорооны иргэдийн бүлгээр хийлгэх тохижилтын ажил Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн асарч хөгжүүлэх төвийн холболтын зураг, төсөв /СХД, ХУД/ Бусад 60,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Асуудалтай  
Хүүхэд, залуучуудын сургалт, хүмүүжлийн тусгай цогцолборын "Од" хөдөлмөр зуслангийн зураг, төсөв Бусад 150,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-08-10
10:00
2015-10-19
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
"Асгат" ОНӨААТҮГ-ын сургууль, цэцэрлэгийн хүнсний хангамжийн зориулалтын барилгын зураг, төсөв Бусад 60,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-09-14
00:00
2015-10-14
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Гал унтраах тасгийн барилгын давтан хэрэглэх зураг төсөв боловсруулах, тухайн байршилд холбох Бусад 70,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-09-14
00:00
2015-06-30
00:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Авто замын зураг төсөв боловсруулах. Бусад 145,800,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-10-21
00:00
2015-09-25
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Борооны ус зайлуулах төв магистрал шугамын зураг төсөв Бусад 266,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-08-25
00:00
2015-09-25
11:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Биеийн тамир спорт хорооны барилгын их засвар, өргөтгөлийн ажил /БНД, 5-р хороо/ Барилга байгууламж 397,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Багануур дүүргийн хороолол доторхи зам засвар Авто зам 200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-05
00:00
2015-07-06
15:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн материал хүлээн авч байгаа  
Багануур дүүргийн авто замын засвар Авто зам 167,200,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БНД 5-р хороо/ Барилга байгууламж 2,940,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Багануур дүүргийн 131 дүгээр цэцэрлэгийн сантехникийн засвар Барилга байгууламж 100,000,000₮ Улсын төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Багануур дүүргийн 1-р цэцэрлэгийн барилгын гадна цахилгааны ажил Барилга байгууламж 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Шувуун саарал цогцолборын тохижилтын ажил Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 350,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Нийгмийн эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ 40,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
"Гүн галуутай" гудамжны явган хүний зам талбайн тохижилт, ногоон байгууламж Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 160,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Нийтийн зориулалттай орон сууцны дээврийн засвар /6 блок/ Барилга байгууламж 180,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Нийтийн орон сууцны дулаалга, фасад засвар /47-р байр/ Барилга байгууламж 114,200,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Усан спорт боулингийн төвийн тоног төхөөрөмжийн засвар Бусад 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Электролизийн аппарат /Ус цэвэрлэх байгууламжийн ариутгал хийх зориулалттай/ Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 75,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Гемоделизийн аппаратны ус цэвэршүүлэгч урвалж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 30,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Цэцэрлэгүүдийн ариутгал, цэвэрлэгээний тоног төхөөрөмж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 75,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Нийтийн тээвэрт дунд оврын автобус /хүүхдийн автобус/ Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил 110,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Эрүүл мэндийн төвийн 2 лифтны засварын ажил Бусад 15,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
193 дугаар цэцэрлэгийн зөөлөн эдлэл, тоног төхөөрөмж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 60,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
"Автожим" ОНӨААТҮГ-т хот тохижилтын автомашины сэлбэг Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 15,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1 дүгээр хорооны иргэдийн бүлгээр хийлгэх тохижилтын ажил Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
4 дүгээр хорооны иргэдийн бүлгээр хийлгэх тохижилтын ажил Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
2 дугаар хорооны иргэдийн бүлгээр хийлгэх тохижилтын ажил Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
3 дугаар хорооны иргэдийн бүлгээр хийлгэх тохижилтын ажил Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
5 дугаар хорооны иргэдийн бүлгээр хийлгэх тохижилтын ажил Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Даваажав, Дамдин, Найрамдлын гудамжны автозамын өргөтгөл шинэчлэлийн ажлын зураг төсөв хийх Зураг төсөв боловсруулах ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-07-01
00:00
2015-07-09
10:30
2015-07-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Налайх дүүргийн 2-р хорооны "Нарлаг" гэр хорооллын гадна шугам сүлжээний угсралтын ажил Инженерийн шугам сүлжээний ажил 1,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-31
00:00
2015-05-01
14:00
2015-06-05
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
3 дугаар хорооны Дэнжийн автобусны зогсоолын талбайг бетондож гэрэлтүүлэгтэй болгох Тохижилтын ажил 31,075,206₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-05-19
00:00
2015-05-15
11:00
2015-06-19
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
"Шинэ Налайх" цэцэрлэгт хүрээлэнд хөл бөмбөгийн талбай байгуулах ажлын зураг төсөв хийх Зураг төсөв боловсруулах ажил 5,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-06-12
00:00
2015-07-01
00:00
2015-06-29
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Налайх дүүргийн хороолол доторхи зам засвар Авто зам 200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-08
00:00
2015-06-08
11:30
2015-06-19
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
2 дугаар хорооны 50,51,54,55, 5 дугаар хорооны 71 дүгээр байрнуудын гадна хананд дулаалга хийх Барилга байгууламж 335,090,607₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-05-28
00:00
2015-06-29
11:40
2015-07-28
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Налайх дүүргийн авто замын засвар Авто зам 167,600,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-29
00:00
2015-06-30
11:30
2015-07-08
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Налайх дүүргийн Голомт цогцолбор сургуулийн дулаан шугамын засвар Инженерийн шугам сүлжээний ажил 12,000,000₮ Улсын төсөв 2015-05-08
00:00
2015-05-22
11:30
2015-08-24
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
1 дүгээр хороонд гэрэлтүүлэг хийх /Багц 1/ Тохижилтын ажил 225,383,740₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-05-13
00:00
2015-06-15
11:00
2015-07-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
3 дугаар хороонд гэрэлтүүлэг хийх /Багц 2/ Тохижилтын ажил 323,587,931₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-05-13
00:00
2015-06-15
11:00
2015-07-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
4 дүгээр хороонд гэрэлтүүлэг хийх /Багц 3/ Тохижилтын ажил 326,811,709₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-05-13
00:00
2015-06-15
11:00
2015-07-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
"Шинэ Налайх" цэцэрлэгт хүрээлэнд хиймэл нуур байгуулах ажлын зураг төсөв хийх Зураг төсөв боловсруулах ажил 7,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан
2015-07-01
00:00
2015-07-06
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
2 дугаар хорооны 63 дугаар байрнаас Мянганы зам хүртэлх 1,7 км автозамын шинэчлэлийн ажлын зураг төсөв хийх Зураг төсөв боловсруулах ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-07-01
00:00
2015-07-09
10:30
2015-07-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц-1: Дулаан хангамжийн 5 а магистралийн өргөтгөл шинэчлэлтийн ажлын зураг төсөв /ТЭЦ-3-ийн зүүн урд талаас Дунд гол хүртэл/ боловсруулах ажил Бусад 230,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-09
00:00
2015-08-10
09:30
2015-09-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц-2: 12 г, д магистраль Тк-1208-аас УС-15-ын ЦТП хүртэл 2ф 500 мм-ийн дулааны шугамыг 2ф 700 мм болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлын зураг төсөв боловсруулах ажил Бусад 180,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-09
00:00
2015-08-10
09:30
2015-09-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц-3: 2в магистраль Тк-221-ээс Тк-228 хүртэл /Отгонтэнгэр сургуулийн салаатай худаг/ 2ф 300 мм-ийн голчтой дулааны шугамыг 2ф 400 мм голчтой болгон өргөтгөн шинэчлэх ажлын зураг, төсөв боловсруулах ажил Бусад 80,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-09
00:00
2015-08-10
09:30
2015-09-16
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Багц-4: Автобус -3 автобаазын давтан хэрэглэх зураг төсөв боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ Бусад 330,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-10-22
00:00
2015-11-23
09:30
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
Гамшиг, онцгой байдлын үед хэрэглэх 380 вольтын дизель цахилгаан үүсгүүр худалдан авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 60,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-02-27
00:00
2015-03-30
09:30
2015-04-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Шүүх, Замын цагдаагийн тасаг орчмын авто зам засвар шинэчлэлтийн ажил Авто зам 214,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-24
00:00
2015-07-24
09:30
2015-08-07
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Ахмадын чийрэгжүүлэлтийн танхим байгуулах /5-р хороо/, цахим мэдээллийн самбар байрлуулах /3-р хороо/, Хороо, иргэний танхим тохижуулах, шаардлагатай тоног төхөөрөмж /7, 14, 15- р хороод/ худалдан авах Бусад 45,900,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-05-14
00:00
2015-05-21
10:10
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
10 дугаар хорооллын урд уулзвараас 1 дүгээр хорооллын Цамбагарав үйлчилгээний төв хүртэлх хэсэгт ф400мм цэвэр усны шугамыг ф600мм болгон өргөтгөх ажлын зураг төсөв Бусад 20,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-07-27
11:30
2015-09-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
34 дүгээр цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр барих ажлын зураг төсөв /Баянгол дүүрэг/ Бусад 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-07-27
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
50 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр барих ажлын зураг төсөв /Баянзүрх дүүрэг/ Бусад 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-07-27
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
43 дугаар цэцэрлэгийн барилгыг буулгаж шинээр барих ажлын зураг төсөв /Чингэлтэй дүүрэг/ Бусад 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-08-25
00:00
2015-09-14
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
75 дугаар сургуулийг буулгаж шинээр барих ажлын зураг төсөв /Хан-Уул дүүрэг/ Бусад 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа  
Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв /Баянзүрх дүүрэг, 24 дүгээр хороо/ Бусад 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа  
100 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв /БГД/ Бусад 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-07-29
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
66 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв /БГД/ Бусад 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-10-27
00:00
2015-11-26
11:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Цэцэрлэгийн барилгын холболтын зураг төсөв /СХД, 28 дугээр хороо/ Бусад 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа  
44 дүгээр сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв /БЗД/ Бусад 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-08-24
00:00
2015-09-14
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
107 дүгээр сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв /СХД/ Бусад 50,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-10-27
00:00
2015-11-26
11:30
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
51 дүгээр сургуулийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв /БГД/ Бусад 35,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-07-29
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолборын барилгын зураг төсөв / Налайх дүүрэг, 6 дугаар хороо/ Бусад 35,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа  
Хүүхдийн 40 дүгээр клиник сувилал шинээр барих барилгын зураг төсөв /БЗД/ Бусад 90,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-09-23
00:00
2015-10-05
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
105 дугаар цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /СХД/ Бусад 20,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-09-23
00:00
2015-10-05
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
176 дугаар цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /СХД/ Бусад 20,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-09-24
00:00
2015-10-05
10:30
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
68 дугаар цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /СБД/ Бусад 20,000,000₮ Нийслэлийн төсөв
2015-07-02
00:00
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Дулааны 11 г, д магистраль шугамтай хамт явах Голомт хотхоны урд уулзвараас 25 дугаар эмийн сангийн шинэ уулзвар хүртэлх төмөр замыг усаар хангадаг ф200 мм шугамыг ф400 мм шугам болгон өргөтгөх ажлын зураг төсөв Бусад 15,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-08-03
00:00
2015-08-11
11:30
2015-09-03
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дулааны 3а,б,в магистраль шугамтай хамт явах Төв шуудангийн урдаас баруун 4 замын уулзвах хүртэлх хэсэгт хотын төвийг усаан хангадаг ф400мм шугамыг ф500 мм шугамаар өргөтгөх ажлын зураг төсөв Бусад 18,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Хөрөнгө татагдсан  
Зүүн хойд бүсийн усан сангаас Тасганы усан сан хүртэл ф900 мм шинээр татах шугамын ажлын зураг төсөв Бусад 59,100,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-08-10
11:30
2015-09-11
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Тасганы усан сангаас 3,4 дүгээр хорооллын усан сан - Баруун дүүргийн усан сан хүртэл ф600мм шугам шинээр татах ажлын зураг төсөв Бусад 75,200,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-08-10
11:30
2015-09-03
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цайз бохир усны ф400мм голч бүхий бохир усны шугамын ажлын зураг төсөв Бусад 19,500,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-07-27
11:30
2015-09-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
65 дугаар цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /ХУД/ Бусад 20,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-07-29
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД, 16-р хороо/ цэцэрлэгийн барилга 1,600,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-25
00:00
2015-07-27
09:30
2015-08-04
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
88 дугаар цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /БГД/ Бусад 20,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-09-24
00:00
2015-07-29
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Гэмтлийн эмнэлгийн баруун урд талаас төвийн ф500мм шугамыг ф1200мм шугамтай шинээр холбох бохирын шугамын зураг төсөв Бусад 27,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Хөрөнгө татагдсан  
22 дугаар цэцэрлэгийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /БЗД/ Бусад 20,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-09-24
00:00
2015-10-05
10:30
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
97 дугаар сургуулийг давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /БЗД/ Бусад 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-07-29
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Ирээдүй 1 дүгээр бага сургуулийн давхарлан өргөтгөх техникийн шийдэл гаргах зураг төсөв /СХД/ Бусад 30,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-07-29
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
12 дугаар цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын зураг төсөв /ХУД 4-р хороо/ Бусад 40,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-10-14
00:00
2015-09-14
10:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Бага оврын цэвэрлэх байгууламжийн байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ /Налайх дүүрэг, 5-р хороо/ Бусад 25,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-09-22
00:00
2015-09-30
11:30
2015-10-05
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Төрийн нээлттэй өгөгдлийг нийслэлд үүсгэх Зураг төсөв боловсруулах ажил 150,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-26
00:00
2015-07-27
10:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн материал хүлээн авч байгаа  
Улаанбаатар хотын газрын үйлчилгээний онлайн систем бий болгох Зураг төсөв боловсруулах ажил 450,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-26
00:00
2015-07-27
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн материал хүлээн авч байгаа  
Техник тоног төхөөрөмж Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 27,090,000₮ Нийслэлийн төсөв
2015-07-07
00:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Сургалтын танхимын эд хогшил Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 20,054,500₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Барилгын засвар Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 49,855,500₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Багахангай дүүргийн хороолол доторхи зам засвар Авто зам 85,900,000₮ Нийслэлийн төсөв
2015-07-09
00:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
1 дүгээр хорооны 2,3 дугаар байрнууд болон 2 дугаар хорооны 3,5,8 дугаар байрнуудын дээврийн засварын ажлын зураг төсөв Зураг төсөв боловсруулах ажил 9,740,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
БНХАУ-ын Эксим банкны экспортын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжих Замын цагдаагийн ойролцоо гүүрэн гарц барих төслийн захиалагчийн зөвлөх үйлчилгээний зардал Барилга байгууламж 1,200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-08-10
00:00
2015-09-10
11:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
БНХАУ-ын Эксим банкны экспортын хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжих Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах төслийн захиалагчийн зөвлөх үйлчилгээний зардал Барилга байгууламж 1,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-08-10
00:00
2015-09-10
11:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Сонгинохайрхан дүүргийн гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлын зураг төсөл /35 байршилд/ Бусад 90,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-10-05
00:00
2015-11-05
12:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүргийн гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлын зураг төсөл /12 байршилд/ Бусад 35,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-10-05
00:00
2015-07-31
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Баянзүрх дүүргийн дүүргийн гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлын зураг төсөл /6 байршилд/ Бусад 25,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-10-05
00:00
2015-10-14
12:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Багануур дүүргийн гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлын зураг төсөл /12 байршилд/ Бусад 25,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-10-05
00:00
2015-10-14
12:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Баянгол, Хан-Уул дүүргийн гэр хорооллын цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажлын зураг төсөл /6 байршилд/ Бусад 25,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-10-05
00:00
2015-10-14
12:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл технологийн паркийн цахилгаан хангамжийн зураг төсөл Бусад 150,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-08-04
00:00
2015-09-03
10:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Нийслэлийн Аудитын газрын техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх ажил Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 45,507,400₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-21
00:00
2015-08-07
10:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Түлхүүр гардуулах гардуулах гэрээний нөхцөлтэй 2 дугаар хорооны 38-39 дүгээр байруудын дунд тохижилтын ажил хийх Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 26,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-07-30
00:00
2015-08-10
11:00
2015-10-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
2 дугаар хорооны Хуульчдын гудамжинд хийх явган зорчигчийн гудамжны тохижилтын ажлын зураг төсөв хийх Зураг төсөв боловсруулах ажил 8,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан
2015-08-05
00:00
2015-11-28
11:57
Шууд гэрээ хийх  
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын хүнсний хангамжийн асуудал хариуцсан "Асгат", "Өсвөр үе", "Багачууд хүнс", "Хүнс хангамж төв" ОНӨААТҮГ-ын хүнс тээвэрлэлтийн тусгай зориулалтын автомашин - 2,5 тн Автомашин парк шинэчлэлтийн ажил 284,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянгол дүүргийн 85 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар Барилга байгууламж 70,000,000₮ Улсын төсөв 2015-08-04
00:00
2015-08-12
10:30
2015-08-22
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хүүхдийн эмнэлэгийн барилга /ЧД, 5-р хороо/ Барилга байгууламж 1,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Асуудалтай  
Хан-Уул дүүргийн 9-р хорооны бүх гудамжны гэрэлтүүлэг шинээр хийх Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 926,799,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-02-04
00:00
2015-03-09
10:30
2015-03-26
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
27 дугаар цэцэрлэгийн барилга 200 ор /ХУД, 2-р хороо/ цэцэрлэгийн барилга 1,610,100,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-08
00:00
2015-03-27
10:00
2015-06-11
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Эрүүл мэндийн салбарын зураг төсөв боловсруулах ажил Бусад 45,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа  
Хүүхдийн эмнэлгийн барилгын зураг төсвийн ажил Бусад 120,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Шүд, эрүү нүүрний төвийн барилгын зураг төсвийн ажил Бусад 100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-10-12
00:00
2015-11-12
11:30
2015-11-28
11:57
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа  
Хан-Уул дүүргийн 72 дугаар цэцэрлэгийн сантехникийн засвар Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ 50,000,000₮ Улсын төсөв 2015-05-01
00:00
2015-05-22
11:30
2015-05-29
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
9 дүгээр хорооны гудамж уулзварыг шороо асгаж тэгшлэх Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 18,795,599₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-20
00:00
2015-08-28
10:30
2015-09-04
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
13-р хорооны нийтийн байрны цахилгаан шугам, сүлжээний ажил Бусад 23,700,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-20
00:00
2015-08-28
09:30
2015-09-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хан-Уул дүүргийн 16 дугаар Хорооны цогцолбор барилгын гадна дулааны шугам, 8-р хороо Худгийн холболтын зураг төсөл /450м/ Бусад 6,595,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-04-14
00:00
2015-09-01
00:00
2015-04-26
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Төрийн үйлчилгээг цахимжуулах /BackOffice-ийн системүүдийг төгөлдөржүүлэх, хороодоос үзүүлж буй нийгмийн халамж, цагдаа, хөдөлмөрийн хэлтэс зэрэг төгсгөлийн цэгээс үзүүлэх үйлчилгээг цахимжуулна/ Зураг төсөв боловсруулах ажил 200,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-08-25
00:00
2015-09-24
10:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн материал хүлээн авч байгаа  
Хан-уул Дүүргийн 8-дугаар хорооны 118 дугаар сургуулийн баруун уулзвараас дэнж хүртлэх хатуу хучилттай авто замын ажил Авто зам 1,441,371,600₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-27
00:00
2015-05-28
10:00
2015-07-03
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
41-р цэцэрлэгийн барилгын засвар Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ 80,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-23
00:00
2015-03-31
11:30
2015-04-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Газрын кадастрын мэдээллийн цаасан өгөгдлийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх Мэдээллийн технологи 1,344,500,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Шууд гэрээ хийх  
"Хүүхдэд ээлтэй Хан-Уул" хөтөлбөрийн хүрээнд 114 дүгээр дунд сургуулийн багш нарын ажлын байрны өөрчлөлт, тавилга худалдан авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 47,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-03-23
00:00
2015-03-30
10:30
2015-03-31
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв /8-р хороо Наадамчдын замаас Яармагийн шинэ эцэс хүртэлх зам /1км/, 10-р хороо Нисэхийн орон сууцны дундах авто зам, Нисэхийн орон сууцны уулзвараас 9-р хорооны автобусны эцсийн буудал хүртэлх авто зам /1.1 км//. Бусад 49,876,740₮ Дүүргийн төсөв
2015-04-06
10:30
2015-05-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
16 дугаар худгаас ЦТП2 хүртэлх ф150 голчтой дулааны шугамыг ф200 болгон өргөтгөх Инженерийн шугам сүлжээний ажил 31,222,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-09-04
00:00
2015-09-11
11:30
2015-09-14
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хан-Уул дүүргийн 16-р хороо Буянт-Ухаагийн 2,3,4,5, дугаар гудамжны зам засварын ажил Бусад 59,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-09-10
00:00
2015-09-18
09:30
2015-09-22
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
2 дугаар хорооны орон сууцны 4, 11, 22 дугаар байруудын орцны тааз болон орцны засварын ажил Бусад 48,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-09-10
00:00
2015-09-18
11:30
2015-10-07
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
2.13 дугаар хорооны байрнуудын орцны хаалгыг кодтой хаалгаар солих ажил Бусад 75,965,300₮ Дүүргийн төсөв 2015-09-10
00:00
2015-09-18
09:50
2015-09-24
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
53-р цэцэрлэгийн барилгын засвар Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ 80,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-27
00:00
2015-04-06
10:30
2015-04-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
8 дугаар хороо Сонсголонгийн 13,14 дүгээр гудамжны газар тэгшлэх ажил Авто зам 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-09-17
00:00
2015-09-24
10:30
2015-10-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хан-Уул дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн хэвтэн эмчлүүлэх тасгийн засварын ажил Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ 49,050,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-03-04
00:00
2015-03-11
11:30
2015-03-15
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Нийслэлийн Аудитын газрын сургалтын танхимын техник, тоног төхөөрөмж, тавилга, засварын ажил Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 49,492,600₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-31
00:00
2015-08-07
10:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
4-р хороо 34 дүгээр сургуулийн гадна хашаа хийх ажил Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-09-22
00:00
2015-09-29
10:30
2015-10-03
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
17-р хороонд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 142,244,100₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
"Хүүхдэд ээлтэй Хан-Уул" хөтөлбөрийн хүрээнд дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэгт шаардлагатай тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 13,680,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-18
00:00
2015-06-26
11:30
2015-07-03
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
1,2,3,11,12,13,14,15 дугаар хороодын Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын зураг төсөв Бусад 19,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-30
00:00
2015-08-07
10:30
2015-08-19
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
10-р хороо 2.61.62.61/1.61/2.60/2.65.66.67.68-р байруудын дундах явган замын зураг төсөв /0.8км/,2-р хороо 19-р хорооллын үйлчилгээний төвийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижтилтын зураг төсөв /750м2/,Зар суртчилгааны байгууламжийн төлөвлөлтийн зураг /Зайсангийн зам, Дунд голын гудамж/ /5600 м/,120 мянгатын 21,22,24,24/1, 24/2,байрнуудын дундах хүүхдийн тоглоомын талбайн зураг төсөл /300 м2/,1-р хороо Хорооны байрны гадна тохижилтын зураг төсөл /350м2/ Бусад 18,980,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-05
00:00
2015-10-06
00:00
2015-05-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хан-Уул дүүргийн хороодын иргэний танхимын засварын ажил Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ 84,529,400₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-23
00:00
2015-08-24
09:30
2015-09-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны Батлан хамгаалахын их сургууль орчмын гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн гадна цахилгаан хангамжийн 10 Кв-ын кабель шугам, хувиарлах байгууламж, 110/35//10 Кв-н дэд станцын зураг төслийг боловсруулах Инженерийн шугам сүлжээний ажил 112,097,981₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа  
Дүүргийн 16 дугаар сургуулийн урд талаас Хорооны байр хүртэлх орон сууцны хороолол доторх авто зам шинэчлэлт/423м Авто зам 330,100,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-02
00:00
2015-08-03
14:30
2015-09-06
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
1-р хороо, 5-р байрны дээврийн засвар Барилга байгууламж 53,571,300₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-19
00:00
2015-06-29
10:30
2015-07-06
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
1-р бага сургуулийн шинэ барилгыг биеийн тамирын заалтай холбох хүзүүвчийн барилга /СБД, 1-р Барилга байгууламж 266,400,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-24
00:00
2015-04-23
11:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн материал хүлээн авч байгаа  
Эрхүүгийн гудамжнаас 39,41 дүгээр байрны дунд талын авто замын шинэчлэлт/161м/ Авто зам 186,300,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-02
00:00
2015-08-04
10:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
7,8 дугаар хороо, 11 дүгээр хороолол орон сууцны доторхи авто зам/745м/ Авто зам 792,900,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-16
00:00
2015-08-17
14:30
2015-09-06
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
8-р хороо, 29-р байрны дээвэр засвар Тохижилтын ажил 74,596,800₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-30
00:00
2015-07-08
12:00
2015-07-22
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
7-р хороо, 21-р байрны дээвэр засвар Тохижилтын ажил 72,549,200₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-30
00:00
2015-07-08
11:40
2015-07-22
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
1-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 240 ор /СБД,4-р хороо/ Барилга байгууламж 1,687,300,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-03-03
00:00
2015-04-02
11:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн материал хүлээн авч байгаа  
Дүүргийн 143 дугаар цэцэрлэг, Баянгол зочид буудлын баруун тал, 23,24 дүгээр байрны хойд тал, 27,28 дугаар байрны зүүн талын авто замын шинэчлэлт/517м/ Авто зам 190,700,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-09-02
00:00
2015-08-03
14:30
2015-10-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Сургууль, цэцэрлэгүүдэд сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног төхөөрөмж худалдан авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 300,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-19
00:00
2015-07-20
10:30
2015-08-06
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цагдаагийн 2-р хэлтэст явуулын пост худалдан авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 25,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-02-13
00:00
2015-02-25
10:30
2015-03-08
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүргийн ӨГХА, ХААА, Дотоод аудитын албанд эд хогшил, тоног төхөөрөмж худалдан авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 25,500,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-02-13
00:00
2015-11-06
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Онцгой байдлын хэлтсийн гал унтраах 34-р ангид хувцас хатаах тоног төхөөрөмж худалдан авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 10,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-02-13
00:00
2015-02-16
15:00
2015-02-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Ерөнхий боловсролын 6-р сургуулийн үндэсний ёс заншлын танхим тохижуулах Тохижилтын ажил 10,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-04-07
00:00
2015-10-14
00:00
2015-04-16
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Эрүүл мэндийн салбарт тоног төхөөрөмж худалдан авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 300,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-19
00:00
2015-07-20
11:30
2015-08-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
10-р хороо, 23, 32а байрны дээвэр засвар Тохижилтын ажил 53,692,200₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-30
00:00
2015-07-08
12:10
2015-07-22
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
1-р хорооны 24, 2-р хорооны 1а, 27, 31, 32, 3-р хорооны 14б, 16, 17, 18, 19, 43, 44, 45-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 212,900,200₮ Дүүргийн төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
10:40
2015-04-25
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
5-р хорооны 2, 4, 6, 23, 28, 30, ТК30, 39, 52б, 7-р хорооны 5, 5а, 6-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 198,068,600₮ Дүүргийн төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
10:30
2015-04-25
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
6-р хороо, 24-р байрны гадна фасад засвар Барилга байгууламж 94,718,900₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-15
00:00
2015-06-15
15:30
2015-07-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
6-р хороо, 1-р байрны гадна фасад засвар Барилга байгууламж 125,331,100₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-18
00:00
2015-06-17
10:30
2015-08-24
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
6-р хороо, 2-р байрны гадна фасад засвар Барилга байгууламж 152,163,900₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-18
00:00
2015-06-17
11:00
2015-07-22
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
10-р хороо, 31-р байрны гадна фасад засвар Барилга байгууламж 69,926,300₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хороо, 45-р байрны гадна фасад засвар Барилга байгууламж 84,214,900₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хороо, 46-р байрны гадна фасад засвар Барилга байгууламж 84,217,900₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-15
00:00
2015-06-15
16:30
2015-07-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
12-р хороо, Хангайн 14, 15, 8 гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилгах хайрган зам хийх Тохижилтын ажил 88,561,400₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-24
00:00
2015-06-18
11:30
2015-09-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
12-р хороо, Хангайн 11, Чингэлтэйн өргөн чөлөөний зүүн тал, Хангайн 15-21-р гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилгах хайрган зам хийх Тохижилтын ажил 55,892,100₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-29
00:00
2015-07-08
10:20
2015-07-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
13-р хороо, Ногоон талбайн 2, Рашааны 14, 15-р гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилгах хайрган зам хийх Тохижилтын ажил 59,521,300₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-29
00:00
2015-07-08
10:30
2015-07-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
16-р хороо, Бэлхийн 11-р гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилгах хайрган зам хийх Тохижилтын ажил 79,414,300₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-29
00:00
2015-07-08
10:40
2015-07-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
17-р хороо, Дамбын 68, 69-р гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилгах хайрган зам хийх Тохижилтын ажил 65,215,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-29
00:00
2015-07-08
10:50
2015-07-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
18-р хороо, Бэлхийн 42, 47-р гудамжинд тоосжилтыг бууруулж, шавар шалбаагийг арилгах хайрган зам хийх Тохижилтын ажил 68,365,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-29
00:00
2015-07-08
11:00
2015-07-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
19-р хороо, Хандгайтад гүний худаг хийх Тохижилтын ажил 40,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
4, 6-р байрны дунд талд усан оргилуур хийх /7-р хороо/ Тохижилтын ажил 59,536,500₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1, 2, 3-р байрны орчимд талд тохижилт хийх, сэргээн засварлах /8-р хороо/ Тохижилтын ажил 84,612,500₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-14
00:00
2015-06-15
14:30
2015-07-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
26, 31, 41-р байрны дунд тохижилт хийх /10-р хороо/ Тохижилтын ажил 60,120,500₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-10
00:00
2015-06-18
10:30
2015-06-26
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
24-р цэцэрлэгийн хажууд тохижилт хийх /10-р хороо/ Тохижилтын ажил 61,495,500₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Рашааны 2, 7, 9-р гудамжны худгийн орчимд тохижилт хийх /13-р хороо/ Тохижилтын ажил 30,217,800₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-31
00:00
2015-09-08
10:30
2015-09-14
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Зуун модны рашааны эхийг хамгаалж бичил тохижилт /15-р хороо/ Тохижилтын ажил 64,485,400₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-15
00:00
2015-06-23
10:30
2015-06-29
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дамбадаржаа 44,45,46-р гудамжинд тоосжилтыг бууруулж шавар шалбаагийг арилган хайрган болон явган зам хийх/17-р хороо/ Тохижилтын ажил 34,003,300₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-29
00:00
2015-07-08
11:10
2015-07-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
4, 6, 7, 8, 11, 17-р хорооны орон сууц, орц, гудамжны хаягжилт Тохижилтын ажил 49,937,800₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хорооны 16, 17, 18, 23, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 41-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 142,161,800₮ Дүүргийн төсөв 2015-03-06
00:00
2015-04-06
10:40
2015-04-25
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
7-р хорооны 5а-р байрны дээвэр засвар Барилга байгууламж 50,765,400₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
15-р хороо, Ар хустай зусланд гүний худаг барих Тохижилтын ажил 40,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
16-р хороо, Бэлх 33-6-р гудамжид гүний худаг барих Тохижилтын ажил 40,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
19-р хороо, Баянбулаг хэсэг, ар булаг орчим гүний худаг барих Тохижилтын ажил 40,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
14-р цэцэрлэгийн гадна тохижилт хийх Тохижилтын ажил 110,069,200₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-22
00:00
2015-06-22
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
2-р хорооны ӨЭМТ, Цагдаа, Хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга Барилга байгууламж 600,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-01
00:00
2015-06-01
11:00
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
ЗДТГ, Хороодын нэгдсэн удирдлагын программ хангамж Мэдээллийн технологи 60,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-01-22
00:00
2015-03-06
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
6-р сургуулийн хоккейн талбайн үйлчилгээний байр барих Тохижилтын ажил 25,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-28
00:00
2015-09-07
10:20
2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүргийн 5 дугаар хороо, 6 дугаар сургуулийн гадна хоккейн тохижилт хийх Тохижилтын ажил 242,400,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-09
00:00
2015-07-10
10:30
2015-09-17
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
7-р хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга Барилга байгууламж 600,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
9-р хорооны ӨЭМТ, цагдаа, хорооны ажлын албаны нэг цэгийн үйлчилгээний барилга Барилга байгууламж 600,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүргийн 10-р хороонд 69-р цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилгын нэмэлт ажил Барилга байгууламж 114,277,400₮ Дүүргийн төсөв

2015-06-30
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Засаг даргын Тамгын газрын аж ахуйн хашаанд авто граж, оффиссын А блокийн барилгын нэмэлт ажил Барилга байгууламж 61,300,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-06-30
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
5-р хорооны ажлын албаны байрны гадна талын дулааны шугам засварын ажил Инженерийн шугам сүлжээний ажил 28,322,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-09-11
00:00
2015-09-21
10:30
2015-09-24
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цэцэрлэгүүдэд зөөлөн эдлэл худалдан авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 120,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-09
00:00
2015-07-10
11:30
2015-08-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цэцэрлэгүүдийн агааржуулалтын системийг шинэчлэх Инженерийн шугам сүлжээний ажил 50,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-17
00:00
2015-06-25
10:20
2015-07-04
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
3-р хорооны Тоглоомын талбайг шинэчлэн сайжруулах /41-р цэцэрлэг/ Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 79,053,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-10-08
00:00
2015-10-15
09:30
2015-10-28
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
216-р цэцэрлэгт зөөлөн эдлэл, эд хогшил худалдан авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 9,940,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-05-19
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
216-р цэцэрлэгт тавилга, тоног төхөөрөмж худалдан авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 9,865,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-05-19
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүргийн 16-р хороонд 240 хүүхдийн хүчин чадалтай цэцэрлэгийн барилгын нэмэлт ажил Барилга байгууламж 177,894,600₮ Дүүргийн төсөв

2015-06-30
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
5-р байрны гадна фасад засвар /1-р хороо/ Тохижилтын ажил 72,668,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1-р байрны гадна фасад засвар /1-р хороо/ Барилга байгууламж 53,863,500₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
50 жилийн ойн медаль, энгэрийн тэмдэг нийлүүлэх ажил Бусад 30,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-09-16
00:00
2015-09-23
10:00
2015-09-24
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Түүхэн ном, альбом хэвлэж нийлүүлэх ажил Бусад 40,100,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-09-16
00:00
2015-09-23
09:30
2015-09-24
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хан-Уул дүүргийн 2-р хороо 19 дүгээр хорооллын үйлчилгээний төвийн нийтийн эзэмшлийн зам талбайн тохижилтын ажил Тохижилтын ажил 30,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-10-06
00:00
2015-10-13
09:30
2015-10-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хүүхдэд ээлтэй Хан-Уул" хөтөлбөрийн хүрээнд Ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагчдын техник сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд зориулсан Роботын клуб байгуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авах ажил Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 158,640,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-03-27
00:00
2015-04-26
10:30
2015-05-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хан-Уул дүүргийн Тохижилт Үйлчилгээний Төв ОНӨААТҮГ-т хог тээврийн шахдаг автомашин нийлүүлэх Бусад 130,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-03-13
00:00
2015-04-13
11:30
2015-04-26
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
10-р хороо 60/1 байрны гадна талбайн тохижилт Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 80,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-23
00:00
2015-07-31
09:30
2015-08-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
4,5,6,7,8,9,10,16 дугаар хороодын Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын зураг төсөв Зураг төсөв боловсруулах ажил 18,200,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-30
00:00
2015-08-07
15:00
2015-08-14
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Татварын хэлтсийн нэг цэгийн үйлчилгээг тохижуулахад шаардлагатай тавилга тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 20,800,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-10-08
00:00
2015-10-16
09:30
2015-11-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хан-Уул дүүргийн 5 дугаар хорооны 71 дүгээр цэцэрлэгийн зүүн хойшоо 10 дугаар гудамж хүртэлх газрыг тэгшилж сайжруулах ажил Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 15,876,300₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-09-10
00:00
2015-09-18
10:30
2015-09-22
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
35 дугаар цэцэрлэгийн барилга 240 ор /ХУД 11-р хороо/ Барилга байгууламж 1,849,100,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-09-25
00:00
2015-10-26
10:00
2015-11-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хан-Уул дүүргийн нутаг дэвсгэрт үүссэн хур хогийг цэвэрлэх ажил Бусад 53,400,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-10
00:00
2015-06-18
10:30
2015-06-22
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
4,5,6,7,8,9,10,16 дугаар хороодын Орон нутгийн хөгжлийн сангаар хийгдэх ажлын зураг төсөв Зураг төсөв боловсруулах ажил 18,200,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-30
00:00
2015-08-07
15:00
2015-08-17
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
6-р хороо Хаягжуулалтыг жигдрүүлэх /82 гудамж, 987 хашаа/ Бусад 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-09-10
00:00
2015-09-18
10:30
2015-09-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Төвлөрсөн хогийн цэг /1-р хороо / Бусад 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-09-28
00:00
2015-10-05
10:30
2015-10-16
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
33-р байрны гадна фасад засвар /1-р хороо/ Барилга байгууламж 78,018,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
3-р байрны гадна фасад засвар /2-р хороо/ Барилга байгууламж 58,898,700₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-10
00:00
2015-06-18
10:50
2015-07-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
13-р байрны гадна фасад засвар /3-р хороо/ Барилга байгууламж 51,054,300₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
13-р байрны дээврийн засвар /3-р хороо/ Барилга байгууламж 50,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Шинэ цэцэрлэгийн хашаанд гүний худаг хийх/16-р хороо/ Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-19
00:00
2015-06-29
14:30
2015-07-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
4,5-р байрны дунд авто зогсоол хийх/7-р хороо/ Тохижилтын ажил 48,608,700₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-15
00:00
2015-06-23
10:40
2015-06-29
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цагдаагийн гудамжнаас зүүн тийш Хорооны ажлын албаны байр хүртэл авто зам хийх /11-р хороо/ Авто зам 70,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-10
00:00
2015-06-18
14:30
2015-06-26
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бэлхийн 42,46-р гудамж, Бэлхийн 36-р гудамжинд явган гүүр хийх /18-р хороо/ Тохижилтын ажил 51,541,800₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Монгол Оросын 3-р сургуулийн урдуур явган зам хийх /3-р хороо/ Тохижилтын ажил 11,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилт сэргээн засварлах /14-р хороо/ Тохижилтын ажил 45,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-28
00:00
2015-07-22
10:20
2015-09-14
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дамбын булгийн эхийг хамгаалж, тохижилт хийх /16-р хороо/ Тохижилтын ажил 121,931,700₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-19
00:00
2015-07-20
14:30
2015-07-31
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
44-р байрны зүүн талд тохижилт хийх /1-р хороо/ Тохижилтын ажил 56,584,600₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-17
00:00
2015-06-25
10:30
2015-08-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
26 дугаар байрны зүүн тал, 25-р байрны баруун хойд талд тохижилт хийх /1-р хороо/ Тохижилтын ажил 71,739,200₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
32-р тойргийн баруун хойноос Содмонгол шатахуун түгээх станц хүртэл тохижилт /12-р хороо/ Тохижилтын ажил 126,977,600₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Хангайн гудамж орчимд үерийн усны суваг хоолойн ажил хийх /14-р хороо/ Тохижилтын ажил 95,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1-4-р хороонд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх Тохижилтын ажил 120,600,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-16
00:00
2015-08-17
14:40
2015-09-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
5,6,8-р хороонд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх Тохижилтын ажил 124,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-16
00:00
2015-08-17
14:50
2015-09-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
13,14-р хороонд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх Тохижилтын ажил 105,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
15-18-р хороонд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийхп Тохижилтын ажил 159,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-17
00:00
2015-08-18
10:40
2015-09-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хандгайтын Ахмадын амралтын газарт тоног төхөөрөмж худалдан авах, тохижилт хийх Тохижилтын ажил 49,430,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-27
00:00
2015-08-04
10:10
2015-08-06
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хандгайтын Ахмадын амралтын газарт эд хогшил худалдан авах Тохижилтын ажил 25,570,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-27
00:00
2015-08-04
10:20
2015-08-06
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүргийн 1,2,3,5,6,7,8,10 дугаар хороодын 22 орон сууцны дээвэр, 3,4,6,7,8 дугаар хороодын 8 орон сууцны гадна фасад засварын ажлын зураг,төсөв боловсруулах Зураг төсөв боловсруулах ажил 48,200,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-11
00:00
2015-05-19
10:00
2015-05-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүргийн 19 байршилд тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах Тохижилтын ажил 45,540,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-11
00:00
2015-08-19
14:00
2015-08-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүргийн 22 байршилд тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах Тохижилтын ажил 44,550,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-17
00:00
2015-08-25
14:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Дүүргийн 37 байршилд явган зам, сул шороон талбайн хучилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах Тохижилтын ажил 47,300,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-04
00:00
2015-08-12
00:00
2015-08-19
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
1-р хороо, 1, 4, 25, 33-р байр, 2-р хороо, 2Б байр 3-р хороо, 10-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 189,990,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-03-09
00:00
2015-04-09
10:20
2015-05-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
7-р хороо, 4, 7, 8, 9, 10-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 148,391,500₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1 дүгээр хорооны 17, 18, 19 дүгээр байрны зүүн талын явган хүний замын тохижилт Тохижилтын ажил 29,689,965₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-07
00:00
2015-10-30
11:10
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Авто замын засвар шинэчлэлтийн зураг төсөв /12-р хороо 5-р хэсэг Туулын модон гүүр /200м/, 4-р хэсэг Биокомбинатаас Туулын гүүр хүртэлх авто зам /500м/, 3-р хороо Дүүргийн ЗДТГ, Шүүх, Замын цагдаагийн хэлтэс орчмын зам засвар шинэчлэлт /350м//. Бусад 34,833,310₮ Дүүргийн төсөв 2015-03-30
00:00
2015-04-09
10:30
2015-04-27
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хороо, орон сууцны хороолол доторх авто зам шинэчлэлт, засварын ажил Авто зам 372,398,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-09
00:00
2015-07-09
11:30
2015-07-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорооны хорооллын доторх авто замын шинэчлэлт, засварын ажил Авто зам 315,357,379₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-09
00:00
2015-07-09
11:30
2015-07-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх дүүргийн 18 дугаар хороо, орон сууцны хороолол доторх авто замын шинэчлэлт, засварын ажил Авто зам 97,085,457₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-09
00:00
2015-07-09
11:50
2015-07-29
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх дүүргийн 4, 7 дугаар хороо, орон сууцны хороолол доторх авто зам шинэчлэлт, засварын ажил Авто зам 412,585,171₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-24
00:00
2015-07-24
11:10
2015-07-29
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх дүүргийн 97 дугаар сургуулийн орчны авто замын хөдөлгөөнийг сайжруулах тоноглол, тохижилтын ажил Авто зам 163,116,998₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-24
00:00
2015-07-24
11:30
2015-07-29
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх дүүргийн 102 дугаар сургуулийн орчны авто замын хөдөлгөөнийг сайжруулах тоноглол, тохижилтын ажил Авто зам 101,153,536₮ Нийслэлийн төсөв 2015-06-24
00:00
2015-07-24
11:50
2015-07-29
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүргийн 13 дугаар хороололын доторхи авто замын нөхөөс хийх ажил Авто зам 47,263,104₮ Нийслэлийн төсөв 2015-09-24
00:00
2015-10-01
11:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Орон сууцны хороодын дээвэр засварын ажил /13-р хороо Акдеми СӨХ, 16-р хороо Хатантуул СӨХ, 5-р хороо Баянхаан СӨХ, 10-р хороо Сэргэлэн СӨХ/ Барилга байгууламж 300,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-09
00:00
2015-07-09
10:30
2015-07-23
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорооны 16 дугаар хороолол "Хатантуул СӨХ" -ны 2 дугаар байрны дээврийн засварын ажил Барилга байгууламж 75,685,521₮ Дүүргийн төсөв 2015-09-21
00:00
2015-09-28
11:20
2015-10-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны 12 дугаар хороолол "Соёмбо СӨХ"-ны 7а байрны дээврийн засварын ажил Барилга байгууламж 44,056,849₮ Дүүргийн төсөв 2015-09-21
00:00
2015-09-28
11:40
2015-10-01
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
33-р сургуулийг давхарлах өргөтгөлийн барилга 320 суудал, /БЗД, 1-р хороо/ Барилга байгууламж 1,186,600,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-04-28
00:00
2015-05-28
11:30
2015-06-30
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Нийтлэг үйлчилгээний газарт машин механизм, тоног төхөөрөмж авах Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 700,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-04-02
00:00
2015-05-04
11:20
2015-05-15
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх Хайрхан уулын тохижилтын ажил Барилга байгууламж 160,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-26
00:00
2015-07-27
11:30
2015-08-04
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүрэг дэх Замын Цагдаагийн тасагт зөөврийн хяналтын пост барих /1ш/ Бусад 10,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-22
00:00
2015-06-29
11:30
2015-07-04
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бүртгэлийн хэлтэст тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 10,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-18
00:00
2015-06-25
11:10
2015-07-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цагдаагийн 1 дүгээр хэлтэст тоног төхөөрөмж, техник хэрэгсэл нийлүүлэх Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 30,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-29
00:00
2015-08-05
11:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
Цагдаагийн 2 дугаар хэлтсийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 30,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-15
00:00
2015-06-22
11:50
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Цагдаагийн 3 дугаар хэлтсийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай техник, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 25,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-15
00:00
2015-06-22
12:10
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Цагдаагийн 3 дугаар хэлтсийн албан хэрэгцээнд шаардлагатай автомашин нийлүүлэх Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 35,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-23
00:00
2015-06-22
10:10
2015-07-23
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүргийн 23 дугаар хорооны БАМ-ын байшингуудад нийтийн бие засах газар барих Барилга байгууламж 51,747,833₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-29
00:00
2015-08-05
11:15
2015-08-06
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүргийн 9, 12, 24 дүгээр хороодын БАМ-ын байшингуудад нийтийн бие засах газар барих Барилга байгууламж 47,414,067₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-29
00:00
2015-08-05
11:45
2015-08-06
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Соёлын ордонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 30,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-15
00:00
2015-06-22
11:30
2015-06-30
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүргийн 3-р хорооны барилгын өргөтгөл засварийн ажил Барилга байгууламж 96,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-25
00:00
2015-09-24
11:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Дүүргийн 7-р хорооны барилгын өргөтгөл засварийн ажил Барилга байгууламж 96,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-25
00:00
2015-09-24
11:40
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
16 дугаар хорооны төв талбайг сэргээн засварлах, тохижилтын ажил Барилга байгууламж 60,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-04
00:00
2015-08-11
11:30
2015-08-13
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх дүүргийн 27 дугаар хороо, Дарь-Эхийн өндөрлөгийн тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах Барилга байгууламж 36,000,000₮ Дүүргийн төсөв
2015-10-22
00:00
2015-07-30
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дарь-Эх цогцолборын авто замын 1 дүгээр ээлжийнх нь сайжруулсан шороон зам Барилга байгууламж 78,391,428₮ Дүүргийн төсөв 2015-10-08
00:00
2015-10-15
11:10
2015-10-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дарь-Эх цогцолборын зогсоолоос гэрэлтэй талбай хүртэлх, гэрэлтэй талбайгаас бурхантай талбай хүртэлх явган хүний зам Барилга байгууламж 76,669,061₮ Дүүргийн төсөв 2015-10-08
00:00
2015-10-15
11:20
2015-10-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дарь-Эх цогцолборын жижиг авто зогсоолын тохижилт, хогийн сав, сандал хийх Барилга байгууламж 64,687,453₮ Дүүргийн төсөв 2015-10-08
00:00
2015-10-15
11:30
2015-10-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дарь-Эх цогцолоборын гэрэлтэй талбай, бурхантай талбайн ажил хийх Барилга байгууламж 56,779,659₮ Дүүргийн төсөв 2015-10-08
00:00
2015-10-15
11:40
2015-10-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дарь-Эх цогцолборын 1 дүгээр ээлжийнх нь явган хүний зам, амрах дугуйн талбайн ажил Барилга байгууламж 7,217,599₮ Дүүргийн төсөв 2015-10-08
00:00
2015-10-15
11:50
2015-10-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянгол дүүргийн 8 дугаар хорооны барилга Барилга байгууламж 1,544,200,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-11
00:00
2015-10-22
00:00
2015-07-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
21 дүгээр хорооны 202 дугаар цэцэрлэгийн гадна тохижилтын ажил Барилга байгууламж 78,785,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-21
00:00
2015-08-28
11:40
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
28 дугаар хорооны 203 дугаар цэцэрлэгийн гадна тохижилтын ажил Барилга байгууламж 79,797,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-21
00:00
2015-08-28
11:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
3 дугаар хорооны 12а, 12б 13 дугаар байрны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 52,016,442₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
10:10
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
5 дугаар хороо Монелын 4-р хэсэг 32-р гудамжны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 76,710,825₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
09:10
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
5 дугаар хороо Моносын 3-р гудамжны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 41,133,730₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
09:20
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
5 дугаар хороо 75.89-р байрны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 20,629,103₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
11:10
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
7 дугаар хорооны 29-р байрны урд талын явган хүний замын тохижилт Тохижилтын ажил 29,415,936₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-07
00:00
2015-10-14
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
8 дугаар хорооны 2, 3, 4, 5-р байрны урд талын явган хүний замын ажил Тохижилтын ажил 77,807,076₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-07
00:00
2015-10-14
11:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
9 дүгээр хороо Шархадны 8-р хэсгийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 40,994,702₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
9 дүгээр хороо Шархадны 9-р хэсгийн гэр хорооллын гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 47,860,294₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
11:20
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
9 дүгээр хороо Эмнэлгийн 2, 3-р гудамжны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 72,749,479₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
11:20
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
9 дүгээр хороо Ээж хайрханы 1-р хэсгийн гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 32,804,605₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
09:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
9 дүгээр хороо Шархадны 2-р хэсгийн 14-20-р гудамжны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 72,483,299₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
09:40
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
9 дүгээр хороо Шархадны эмнэлгийн гудамжны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 75,161,214₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
10:20
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
18 дугаар хорооны 38-р байрны урд талын явган хүний замын тохижилт Тохижилтын ажил 62,945,983₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-07
00:00
2015-10-14
10:15
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
18 дугаар хорооны 84 дүгээр сургуулийн урд талын явган хүний замын тохижилт Тохижилтын ажил 20,653,062₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-07
00:00
2015-10-14
11:50
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
22 дугаар хороо, Холбоо мэдээллийн сургуулийн ар талын Өлгий 7,8-р гудамжны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 29,538,380₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
10:40
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
23 дугаар хороо, 5-р хэсгийн Баатархайрхан, Сургуулийн гудамжны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 70,188,768₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
11:40
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
23 дугаар хороо, Улиастайн хуучин эцсийн баруун талын гэр хорооллын гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 71,548,525₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
09:50
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
23 дугаар хороо, Улиастайн уулзвараас шинэ эцсийн тойрог хүртэлх авто замын гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 77,231,230₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
11:50
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
23 дугаар хороо, Улиастайн 3-р хэсэг Баатархайрханы-1.2.3.4.5.6-р гудамжны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 58,248,423₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
11:40
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
23 дугаар хороо, Улиастайн 3В хэсгийн гэр хорооллын гудамжны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 55,698,076₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
10:50
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
25 дугаар хороо, 67.68.163-р байрны гэрэлтүүлэг Тохижилтын ажил 43,552,694₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
27 дугаар хорооны Дунд дарь эх 42, 44-р гудамжинд хийгдэх 708м явган хүний зам Тохижилтын ажил 67,070,496₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-07
00:00
2015-10-14
10:30
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Цэцэрлэгийн барилга 120 ор /БГД, 18-р хороо/ Барилга байгууламж 1,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороонд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 142,244,100₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороонд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 142,244,100₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянгол дүүргийн зуслангийн цогцолбор /Улаанбаатар, Налайх дүүрэг/ Барилга байгууламж 1,475,000,000₮ Улсын төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Усан спорт сургалтын төвийн албан хэрэгцээнд суудлын автомашин худалдан авах Бусад 15,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-02-04
00:00
2015-02-10
10:30
2015-11-28
11:57
Шууд гэрээ хийх  
7 гэр хороодын албан хэрэгцээнд суудлын автомашин худалдан авах Бусад 91,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-02-06
00:00
2015-03-09
10:30
2015-03-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Ахмад хөгжлийн төвийн барилга Барилга байгууламж 618,792,330₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Гудамжны гэрэлтүүлэг /Дүүргийн гэрэлтүүлэг, үйлчилгээ хариуцах байгууллагыг сонгох/ Бусад 131,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-02-17
00:00
2015-10-26
00:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байгаа  
"Эмүжин" хүүхдийн эмнэлгийн дээврийн дулаалга, засвар Бусад 33,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
11-р цэцэрлэгийн барилга 240 ор /БГД,18-р хороо/ Барилга байгууламж 1,534,600,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-04
00:00
2015-06-04
10:30
2015-06-27
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цэцэрлэгийн барилга 120 ор /БГД, 18-р хороо/ Барилга байгууламж 1,100,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Эрүүл мэндийн 6-р төвийн хуучин барилга буулгах ажил Бусад 100,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянгол дүүргийн 18-р хорооны 11-р цэцэрлэгийн хуучин барилгыг буулгах ажил Бусад 120,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянгол Агро паркад суудлын автомашин авах Бусад 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
БГД-ийн залуучуудын хөгжлийн төвийн гадна засварын ажил Бусад 29,099,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
БГД-ийн залуучуудын хөгжлийн төвийн гадна засварын ажил Бусад 29,099,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
БГД-ийн залуучуудын хөгжлийн төвийн гадна засварын ажил Бусад 29,099,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
БГД-ийн залуучуудын хөгжлийн төвийн гадна засварын ажил Бусад 29,099,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянгол Агро паркийн хашаа барих ажил Бусад 500,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-25
00:00
2015-06-25
10:30
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
Баянгол Агро паркийн хашаа барих ажил Бусад 500,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-25
00:00
2015-06-25
10:30
2015-07-25
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянгол Агро паркийн хашаа барих ажил Бусад 500,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянгол Агро паркийн хашаа барих ажил Бусад 500,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянгол дүүргийн хороолол доторхи зам засвар /13-р хороо/ Авто зам 502,237,433₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Хараагүй иргэдийн 90 айлын орон сууцны барилга /Улаанбаатар/ Барилга байгууламж 4,849,502,060₮ Улсын төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Орон сууцны хороолол болон нийтийн эзэмшлийн гудамж талбайн гэрэлтүүлэг Бусад 370,368,200₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Ахмад настны нөхөн сэргээх эмчилгээ сувилалын төв, хүүхдийн эмнэлгийн барилга /БГД/ Барилга байгууламж 1,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-07-28
00:00
2015-07-10
10:00
2015-09-10
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
БГД-ийн 50 жилийн ойн дурсгалын медалийн үнэмлэх, хайрцаг хийлгэх ажил Бусад 38,400,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-29
00:00
2015-06-05
10:30
2015-07-03
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хүүхдийн зуслан руу зам тавих ажлын нэмэлт санхүүжилт Авто зам 260,571,500₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Эрүүл мэндийн 7-р төвийн дээвэр цонхны засварын ажил Бусад 69,700,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Эрүүл мэндийн 7-р төвийн гадна пассадны засварын ажил Бусад 74,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Эрүүл мэндийн 7-р төвийн эмнэлгийн тусгай зориулалтын өрөөнүүдийн засвар үйлчилгээ Бусад 79,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Эрүүл мэндийн 7 дугаар төвийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, тавилга эд хогшил худалдан авах ажил Бусад 78,300,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Эрүүл мэндийн 7-р төвийн сантехникийн шугам болон цахилгаан монтаж засварын ажил Бусад 79,500,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Эрүүл мэндийн 7-р төвийн эмнэлгийн барилгын дотор засварын ажил Бусад 78,200,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Яаралтай түргэн тусламжийн эмчилгээ оношлогоонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /хасах, Тоног төхөөрмж-рүү нэгтгэх/ 160,427,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Явуулын суурин тоноглол Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /хасах, Тоног төхөөрмж-рүү нэгтгэх/ 26,808,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын ажил /12,15,19-р хороо/ Бусад 96,250,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын ажил /6,8,9-р хороо/ Бусад 119,075,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Яаралтай түргэн тусламжийн эмчилгээ оношлогоонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /хасах, Тоног төхөөрмж-рүү нэгтгэх/ 160,427,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Яаралтай түргэн тусламжийн эмчилгээ оношлогоонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /хасах, Тоног төхөөрмж-рүү нэгтгэх/ 160,427,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Яаралтай түргэн тусламжийн эмчилгээ оношлогоонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /хасах, Тоног төхөөрмж-рүү нэгтгэх/ 160,427,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Яаралтай түргэн тусламжийн эмчилгээ оношлогоонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /хасах, Тоног төхөөрмж-рүү нэгтгэх/ 160,427,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Яаралтай түргэн тусламжийн эмчилгээ оношлогоонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /хасах, Тоног төхөөрмж-рүү нэгтгэх/ 160,427,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Яаралтай түргэн тусламжийн эмчилгээ оношлогоонд шаардлагатай тоног төхөөрөмж Эм эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж /хасах, Тоног төхөөрмж-рүү нэгтгэх/ 160,427,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Хогийн цэг шинээр байгуулах ажил /40ш/ Тохижилтын ажил 240,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Камерын ашиглалтыг сайжруулах ажил Бусад 80,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Нутгийн удирдлагын ордон болон Засаг даргын Тамгын газрын 2 дахь өргөтгөлийн барилгын гадна холбоо, дулаан, цэвэр, бохир усны шугам хоолойн ажил Инженерийн шугам сүлжээний ажил 143,049,143₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Нутгийн удирдлагын ордоны Хуралдааны заалны тавилга хэрэгсэл худалдан авах Бусад 50,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Нутгийн удирдлагын ордоны Хуралдааны заалны тавилга хэрэгсэл худалдан авах Бусад 20,922,595₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүрэгт хийгдэх авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, засварын ажил Авто зам 170,000,000₮ Улсын төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүрэгт хийгдэх авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, засварын ажил Авто зам 170,000,000₮ Улсын төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүргийн авто замд тэмдэг, тэмдэглэгээ хийх Бусад 12,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-21
00:00
2015-10-28
11:30
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
Гэр хороололд худаг шинээр байгуулах ажил Тохижилтын ажил 35,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Гэр хороололд худаг шинээр байгуулах ажил/22-р хороо/ Тохижилтын ажил 35,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Гэр хороолод худаг шинээр байгуулах ажил /23-р хороо/ Тохижилтын ажил 35,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүрэгт хийгдэх авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, засварын ажил Авто зам 170,000,000₮ Улсын төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүрэгт хийгдэх авто замын өргөтгөл, шинэчлэл, засварын ажил Авто зам 170,000,000₮ Улсын төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
13-р хорооны батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 45,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-08-05
00:00
2015-08-13
10:30
2015-09-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
10-р хороо Дэнжийн 28,29,36,37,38-р гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил Тохижилтын ажил 75,600,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хорооны Дэнжийн 40-р гудамжийг хусаж, сайжруулах Тохижилтын ажил 10,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хорооны 124-р цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 11,500,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-07-28
00:00
2015-08-07
10:30
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
8-р хороонд Батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 80,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-08-05
00:00
2015-08-19
10:30
2015-09-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
8-р хороонд Батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 80,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
8-р хороонд Батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 80,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Хүүхдийн эмнэлэгийн барилга /ЧД, 5-р хороо/ Барилга байгууламж 1,000,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
11-р хорооны Нуурын 15-р гудамжны тохижилт Тохижилтын ажил 51,953,300₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
11-р хорооны Нуурын 21-р гудамжны нийтийн байранд бохирын цооног хийх Инженерийн шугам сүлжээний ажил 27,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-08-26
00:00
2015-09-03
11:30
2015-09-20
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
11-р хорооны Нуурын 22-р гудамжны өгсүүр газар явган хүний шат тавих Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороо сурагчийн 49-р гудамжинд явган хүний зам тавих Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороонд хаягжуулалт хийх / сурагчийн 28-29, 62-63, 78-79, 82-83, 60-61, 47-49, зүрх уулын 6-8-р гудамж/ Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороонд хаягжуулалт хийх / сурагчийн 49-1,2,3,4 гудамж/ Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
19-р хороонд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 154,812,200₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
19-р хороо тахилтын 4-р гудамжинд явган хүний шат тавих Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
19-р хороо Тахилтын 2-р гудамжны гэрэлтүүлгийн ажил Тохижилтын ажил 106,400,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Гадна зам, талбайн тохижилт, чийрэгжүүлэх төхөөрөмж суурилуулах Тохижилтын ажил 130,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 9,600,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Намагжсан талбайн хатаалтын системийн барилга угсралтын 1-р ээлжийн ажил Тохижилтын ажил 9,700,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Цагдаагийн I хэлтсийн барилгын засвар /ЧД/ Барилга байгууламж 300,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
2-р хорооны 19 а, б байрны орчим тоглоомын талбай байгуулах Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
2-р хорооны 40,0-ын 21-р байрны урд тоглоомын талбай байгуулах Тохижилтын ажил 32,245,500₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
8-р хорооны дунд Тасганы 9-р гудамжинд шинэ цэцэрлэгийн орчны тохижилт Тохижилтын ажил 65,406,700₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
8-р хорооны Зүүн Тасганы 6, 7, 9, 10, 11-р гудамжийг тэгшилж хусах Тохижилтын ажил 15,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
12-р хороны Батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 200,886,400₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
12-р хорооны Булгийн 1,2-р гудамжинд явган хүний зам тавих, тохижилт Тохижилтын ажил 15,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
12-р хорооны Булгийн 6,12,17-р гудамжинд явган хүний зам тавих, тохижилт Тохижилтын ажил 15,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
12-р хорооны Булгийн 14-р гудамжинд явган хүний зам тавих, тохижилт Тохижилтын ажил 15,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
14-р хороо хайлаастын 24-р гудамжинд худаг гаргах Тохижилтын ажил 35,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
14-р хорооны 5 буудлын автобусны зогсоолын ойролцоо борооны ус зайлуулах хоолой тавих Тохижилтын ажил 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
14-р хороонд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 57,685,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
18-р хороонд хандгайтын 12,14-р гудамжинд явган хүний зам тавих Тохижилтын ажил 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
18-р хороонд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 22,500,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
18-р хороо яргайтын 33-р гудамжинд борооны ус зайлуулах хоолой тавих Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
18-р хороо яргайтын 8-р гудамжины ойролцоо рашаан булгийн эх хамгаалах Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
18-р хороо яргайтын 16,38-р гудамжины авто замыг хусаж, нягтаршуулан, явган зам тавих Тохижилтын ажил 60,638,400₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
2-р хороо 40.0-ын ТХ-30, 21, 22, 23-р байрны дундах талбайн тохижилт Тохижилтын ажил 100,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
12-р хороо Хүүхдийн тоглоомын талбай бүхий тохижилтын дутуу ажлыг гүйцээх Тохижилтын ажил 37,400,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Чингэлтэй Ахмадын амралт ОНӨААТҮГ-ын 5 ширхэг амрах байрны засварын ажил Барилга байгууламж 41,400,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1-р хорооны 2-40.0-ын 19-р байрны гадна ханын дулаалга, фасад засвар Барилга байгууламж 27,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1-р хорооны 2-40.0-ын 39-р байрны гадна ханын дулаалга, фасад засвар Барилга байгууламж 33,300,900₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
БГД-ийн 50 жилийн ойн дурсгалын медаль хийлгэх ажил Бусад 76,800,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-05-29
00:00
2015-06-05
10:30
2015-06-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
4-р хорооны 30а байрны гадна ханын дулаалга, фасад засвар Барилга байгууламж 39,700,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-08-13
00:00
2015-08-19
10:30
2015-11-28
11:57
Вебед нийтлэх хүсэлт ирсэн  
4 дүгээр хорооны Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн халаалтын зуухыг шинэчлэх Бусад 14,142,056₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан
2015-10-30
14:40
2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
15-р хороонд батлагдсан зургийн дагуу гэрэлтүүлэг тавих Тохижилтын ажил 50,012,400₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-09-01
00:00
2015-09-08
10:30
2015-09-30
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
4-р хорооны 47-р байрны дээвэр засвар Барилга байгууламж 45,618,500₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-08-03
00:00
2015-08-11
10:30
2015-09-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
5-р хорооны 16, 17, 2а байрны орчмын цэцэрлэгт хүрээлэн, тоглоомын талбайн тохижилт Барилга байгууламж 72,400,400₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-07-09
00:00
2015-07-22
10:30
2015-08-27
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
6-р хорооны 43-р байрны гадна ханын дулаалга, фасад засвар Барилга байгууламж 67,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
6-р хорооны 50-р байрны дээвэр засвар Барилга байгууламж 35,788,300₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-07-24
00:00
2015-08-02
10:30
2015-09-09
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
15-р хорооны жаргалантын 4-р гудамжинд явган хүний зам тавих Тохижилтын ажил 16,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
15-р хорооны жаргалантын 6-р гудамжинд явган хүний зам тавих Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
15-р хорооны хаягжуулалт хийх /1-4 хэсгийн хашаанууд/ Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
15-р хорооны хаягжуулалт хийх /5-8 хэсгийн хашаанууд/ Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
15-р хорооны хаягжуулалт хийх /9-12 хэсгийн хашаанууд/ Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
4-р хороо 30А байрны зүүн талын гэрэлтүүлгийн ажил Тохижилтын ажил 19,800,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-13
00:00
2015-08-21
10:30
2015-09-07
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
5-р хороо 7,11,12-р байрны орчмын гэрэлтүүлгийн ажил Тохижилтын ажил 9,600,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-05
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
6-р хороо 48,23,31-р байрны орчмын гэрэлтүүлгийн ажил Тохижилтын ажил 39,700,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-13
00:00
2015-08-24
10:30
2015-09-16
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
4-р хороо 4-р цэцэрлэгийн хашаа шинэчлэлтийн ажил Тохижилтын ажил 20,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-26
00:00
2015-07-06
11:30
2015-07-30
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
10-р хороо 39-р сургуулийн гадна хашааны ажил Тохижилтын ажил 35,000,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-16
00:00
2015-07-24
11:30
2015-08-18
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Чингэлтэй хайлаастыг холбосон чулуун хучилттай авто зам Тохижилтын ажил 717,895,800₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-10
00:00
2015-08-09
11:30
2015-09-08
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянгол Шинэ-Өргөө ОНӨААТҮГазарт өөрөө явагч машин /ковш/ авах Бусад 127,500,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-02-05
00:00
2015-03-09
10:30
2015-03-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
27 дугаар хорооны Сэлбэ 24-р гудамж 602-24-р гудамжны 624 тоот хүртэл хийгдэх 472м явган хүний замын ажил Тохижилтын ажил 44,885,272₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-10-06
00:00
2015-10-13
10:45
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Дүүргийн 129-р цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажил цэцэрлэгийн барилга 78,500,000₮ Улсын төсөв 2015-05-07
00:00
2015-05-14
11:30
2015-05-26
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баянзүрх дүүргийн 4, 5, 7, 18, 25 дугаар хороодод орон сууцны хороолол доторх авто замын шинэчлэлт, засварын ажлын зураг, төсөв боловсруулах Авто зам 49,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт хүн эмнэлгийн барилгын зураг, төсөв боловсруулах Зураг төсөв боловсруулах ажил 54,300,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянзүрх дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба нь Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Төр захиргааны ордон, 14 дүгээр хороонд Ахмадын ордоны барилгын зураг, төсөв боловсруулах Зураг төсөв боловсруулах ажил 64,800,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүргийн 62 дугаар цэцэрлэгийн барилгын их засварын ажил цэцэрлэгийн барилга 164,174,920₮ Дүүргийн төсөв 2015-04-20
00:00
2015-06-19
11:20
2015-05-24
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүргийн 62 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажил цэцэрлэгийн барилга 11,380,000₮ Дүүргийн төсөв 2015-10-27
00:00
2015-11-03
10:10
2015-11-28
11:57
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн  
Баянзүрх дүүргийн Төр захиргааны ордны барилгын гадна фасадын засварын ажил Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ 102,540,081₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-15
00:00
2015-07-16
10:30
2015-07-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Дүүргийн 9,11,17,21 дүгээр хороодын бохирдсон газруудад ариутгал хийх ажил Бусад 99,302,196₮ Дүүргийн төсөв 2015-07-03
00:00
2015-08-03
11:20
2015-08-12
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хан-Уул дүүргийн 14 дүгээр хороонд цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах ажил Тохижилтын ажил 41,450,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-11-03
00:00
2015-11-10
09:30
2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүргийн 29 байршилд тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах Тохижилтын ажил 43,954,700₮ Дүүргийн төсөв 2015-08-19
00:00
2015-08-27
00:00
2015-09-08
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
40 дүгээр цэцэрлэгийн гадна цэвэр бохир усны шугамын засвар/Сүхбаатар дүүрэг/ Барилга байгууламж 43,100,000₮ Улсын төсөв 2015-06-05
00:00
2015-06-15
10:15
2015-06-24
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
35 дугаар сургуулийн сантехникийн их засвар /Сүхбаатар дүүрэг/ Барилга байгууламж 108,300,000₮ Улсын төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
159 дүгээр цэцэрлэгийн сантехникийн их засвар /Сүхбаатар дүүрэг/ Барилга байгууламж 35,100,000₮ Улсын төсөв 2015-07-29
00:00
2015-05-22
10:45
2015-08-21
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
36-р цэцэрлэгийн барилгын засвар /СБД/ Барилга байгууламж 120,000,000₮ Нийслэлийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
2-р сургуулийн барилгын засвар/СБД/ Барилга байгууламж 20,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-14
00:00
2015-05-22
10:15
2015-06-22
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
109-р цэцэрлэгийн барилгын засвар /СБД/ Барилга байгууламж 80,000,000₮ Нийслэлийн төсөв 2015-05-14
00:00
2015-05-22
10:30
2015-06-15
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Бэлхийн шинэ замд хурд сааруулагч хийх /20-р хороо/ Авто зам 10,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
20-р хороо, Бэлхийн Мааньтын аманд гүний худаг хийх Тохижилтын ажил 40,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1-р хороо, 2-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 12,285,100₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
2-р хороо, 3-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 16,254,300₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
2-р хороо, 28-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 16,040,800₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
3-р хороо, 2а байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 17,116,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
3-р хороо, 8-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 15,709,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
3-р хороо, 9-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 7,404,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
3-р хороо, 40-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 16,173,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
4-р хороо, 45, 46, 47-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 18,938,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
4-р хороо, 50 51 52-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 17,629,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
4-р хороо, 60-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 8,725,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
4-р хороо, 62-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 10,351,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
4-р хороо, 63-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 9,317,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
4-р хороо, 77-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 14,091,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
5-р хороо, 1-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 9,864,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
5-р хороо, Нарны зам 13/2-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 5,782,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
5-р хороо, 21-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 9,405,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
5-р хороо, 22-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 10,413,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
5-р хороо, 52/1-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 13,112,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
6-р хороо, 1-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 7,622,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
6-р хороо, 2-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 10,771,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
6-р хороо, 3-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 16,422,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
6-р хороо, 4-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 7,714,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
6-р хороо, 24-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 8,064,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
6-р хороо, 25-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 17,251,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
6-р хороо, 26-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 13,905,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
6-р хороо, 27-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 18,955,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
6-р хороо, 28-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 18,069,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
8-р хороо, 2-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 14,070,200₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
8-р хороо, 3-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 19,755,500₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
8-р хороо, 36-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 17,741,800₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
8-р хороо, 45-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 15,224,400₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
8-р хороо, 46-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 17,245,500₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хороо, 19-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 31,194,900₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хороо, 20-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 27,229,800₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хороо, 24-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 8,015,700₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хороо, 26-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 9,289,400₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хороо, 33-р байрны орц дундын ногоон байгууламж хийх Тохижилтын ажил 14,338,900₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
9-р хороо, Хорооны байрны орчим явган хүний зам дагуу тохижилт хийх Тохижилтын ажил 15,840,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
9-р хороо, 78-р байрны гадна талд тохижилт хийх Тохижилтын ажил 48,757,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
11-р хороо, 11а, б байрны гадна талбайн тохижилт хийх Тохижилтын ажил 62,532,600₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
12-р хороо, Хорооны байрны гадна орчинд тохижилт хийх Тохижилтын ажил 18,999,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
12-р хороо, Хорооны байрны урд талын худгийн гадна тохижилт хийх Тохижилтын ажил 11,978,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
12-р хороо, Хангайн 11-р гудамжинд орших хуучин сагсан бөмбөгийн талбайг сэргээн засварлах Тохижилтын ажил 8,339,500₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
15-р хороо, Дамбадаржаагийн зам дагуу автобусны буудлын тохижилт хийх Тохижилтын ажил 15,473,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороо, Хорооны байрны урд талын худгийн гадна тохижилт хийх Тохижилтын ажил 5,461,200₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороо, 80-р гудамжны худгийн гадна тохижилт хийх Тохижилтын ажил 5,719,700₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороо, 30-р гудамжны худгийн гадна тохижилт хийх Тохижилтын ажил 5,994,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороо, 39-р гудамжны худгийн зүүн талд тохижилт хийх Тохижилтын ажил 18,906,800₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороо, 46-р гудамжны худгийн гадна тохижилт хийх Тохижилтын ажил 7,600,500₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хорооны НААҮ-г дэмжих ажлын байр бий болгох Барилга байгууламж 100,211,400₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороо, 59-р гудамжны худгийн гадна тохижилт хийх Тохижилтын ажил 2,749,300₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороо, 60-р гудамжны худгийн гаднах тохижилт хийх Тохижилтын ажил 5,615,500₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
18-р хороо, Бэлхийн 37-р гудамжны худгийн гадна тохижилт хийх Тохижилтын ажил 8,503,900₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
19-р хороо, Майхан толгойн сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт хийх Тохижилтын ажил 70,404,800₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
19-р хороо, Санзайн орчим сагсан бөмбөгийн талбайн тохижилт хийх Тохижилтын ажил 72,602,500₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
20-р хороо, Цээнэ 4-р хэсэг, Сэлбийн худгуудын орчим тохижилт хийх Тохижилтын ажил 61,363,700₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
20-р хороо, Хороо, Өрхийн эмнэлгийн цогцолбор байрны орчмыг эко хавтангаар хучих Тохижилтын ажил 9,951,800₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
18-р хороо, Бэлхийн 51-53-р гудамжинд ундны усны гүний худаг хийх Тохижилтын ажил 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
20-р хороо, Өвөр хадатын 3-р гудамжинд ундны усны гүний худаг хийх Тохижилтын ажил 40,000,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1, 2, 3, 5, 9,10,12-16,18-р хорооны орон сууц, орцны хаягжилт Тохижилтын ажил 124,260,700₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
2-р хороо, 2, 3-р байрны орчин явган зам хийх Тохижилтын ажил 18,668,600₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
5-р хороо, 48-р байрны баруун талд явган зам хийх Тохижилтын ажил 9,559,800₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
5-р хороо, 24, 25, 26 байрны орчим явган зам хийх Тохижилтын ажил 7,786,100₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
6-р хороо, 1-р байрны арк урд талд явган зам хийх Тохижилтын ажил 6,257,900₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
10-р хороо, 24, 37-р байрны орчим явган зам хийх Тохижилтын ажил 15,231,500₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороо, Дарбадаржайлин хийдийн урдуур явган зам тавих Тохижилтын ажил 37,666,100₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
13-р хороонд явган шат хийх Тохижилтын ажил 19,128,700₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
14-р хороонд явган шат хийх Тохижилтын ажил 3,824,600₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
15-р хороо, Дамбадаржаагийн 81-84-р гудамжинд явган гүүр хийх Тохижилтын ажил 18,967,400₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
16-р хороо, Бэлхийн 33-3, 33-4-р гудамжийг холбосон, 33-1,33-4 гудамжийг холбосон явган гүүрүүд хийх явган хүний гүүр хийх Тохижилтын ажил 73,790,600₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
18-р хороо, Гүнж 44, Бэлхийн 48-р гудамжны дунд явган гүүр хийх Тохижилтын ажил 14,638,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
19-р байрны гадна фасад засвар /10-р хороо/ Барилга байгууламж 56,073,100₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
36-р байрны дээвэр засвар /8-р хороо/ Барилга байгууламж 40,921,400₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-30
00:00
2015-07-08
11:50
2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
4-р хороо, 53а байрны дээвэр засвар Тохижилтын ажил 45,325,500₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-30
00:00
2015-07-08
11:30
2015-07-22
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
5-р хороо, 52-р байрны дээвэр засвар Тохижилтын ажил 43,063,300₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-19
00:00
2015-06-29
11:00
2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
5-р хороо, 68-р цэцэрлэг, 6-р сургуулийн хажуугийн авто зогсоол хийх Тохижилтын ажил 84,111,400₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
17-р хороонд хяналтын камер шинээр суурилуулах Тохижилтын ажил 75,000,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
20,20а байрны дээврийн засвар /1-р хороо/ Барилга байгууламж 19,968,400₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Бэлхийн 33-4, 33-6-р гудамжийг холбосон явган гүүр хийх /16-р хороо/ Тохижилтын ажил 29,010,800₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
2-р байрны гадна фасад засвар /5-р хороо/ Барилга байгууламж 48,524,200₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
45-р байрны гадна фасад засвар /8-р хороо/ Барилга байгууламж 52,906,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1-р байрны гадна фасад засвар /5-р хороо/ Барилга байгууламж 48,037,900₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Цамхагт гэрэлтүүлэг хийх Тохижилтын ажил 26,703,700₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
4-р хорооны 20, 5-р хорооны 11, 12-р байрны орчим авто зогсоол хийх Тохижилтын ажил 71,340,400₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
7,10,11-р хороонд гудамж талбайн гэрэлтүүлэг шинээр хийх Тохижилтын ажил 106,200,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүргийн 15,17,18,19 дугаар хороодын нийт 13 байршилд хайрган хучилттай зам тавих ажлын зураг, төсөв боловсруулах Тохижилтын ажил 24,500,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүргийн 12,13,16,20 дугаар хороодын нийт 13 байршилд хайрган хучилттай зам тавих ажлын зураг, төсөв боловсруулах Тохижилтын ажил 22,380,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүргийн 2,9,11,17,20 дугаар хороодын 5 байршилд хийх тохижилтын ажлын зураг, төсөв боловсруулах Тохижилтын ажил 22,450,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүргийн 1,2,4,5,7,8,10 дугаар хороодын 7 байршилд хийх хороолол доторх автозамын ажлын зураг, төсөв боловсруулах Тохижилтын ажил 30,670,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Ногоон цай/12000ш/, Ёотон/12000ш/, Зөөлөн чихэр/12000ш/ Бусад 40,680,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр 2015-01-22
00:00
2015-01-30
11:20
2015-02-02
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хорхой ааруул /12000ш/ Бусад 24,000,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр 2015-01-22
00:00
2015-01-30
10:30
2015-01-30
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Цаг тооны бичиг /12000ш/ Бусад 18,000,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр 2015-01-22
00:00
2015-01-30
10:20
2015-01-30
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Хороодыг засаг дарга нарт зөөврийн компьютер худалдан авах Мэдээллийн технологи 28,600,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Golden govi шоколад Бусад 7,425,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Хөх сувд нэрсний ундаа Бусад 4,950,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Гоё чацарганы ундаа Бусад 4,500,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Уут Бусад 1,800,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
9,11,12,15 дугаар хороодын айл өрхийн жорлон, бохирын цооногт ариутгал, халдваргүйтэл хийлгэх ажлын зардал Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 61,902,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр 2015-07-27
00:00
2015-08-04
10:40
2015-08-14
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
16,17,18,20 дугаар хороодын айл өрхийн жорлон, бохирын цооногт ариутгал, халдваргүйтэл хийлгэх ажлын зардал Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/ 59,131,800₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр 2015-08-17
00:00
2015-08-04
10:30
2015-08-28
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
Баримт кино хийх Мэдээллийн технологи 27,000,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүргийн сүлд дуунд клип хийх Мэдээллийн технологи 9,500,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Кино танилцуулга Мэдээллийн технологи 5,000,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Дүүргийн түүхэн хөгжил, өнөөгийн тохижилт бүтээн байгуулалт, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийг харуулсан өнгөт сэтгүүл, ном хэвлүүлэх Мэдээллийн технологи 45,000,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Бэлэг дурсгалын зүйлс бэлтгэх Мэдээллийн технологи 24,250,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Ойн медаль хийх Мэдээллийн технологи 35,750,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
1,2,5,6,7,8,10 дугаар хороодын 13 байршилд хийх тохижилтын ажлын зураг төсөв боловсруулах Тохижилтын ажил 4,000,000₮ Дүүргийн бусад эх үүсвэр

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянзүрх дүүргийн 8 хороонд байгуулагдах Иргэний танхимыг засаж тохижуулах ажил Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/ 117,934,161₮ Дүүргийн төсөв 2015-06-24
00:00
2015-07-24
09:50
2015-08-05
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
ХУД-ийн 7 дугаар хорооны 11, 12, 15, 16, 17, 22, 25 дугаар гудамжны газар тэгшлэх, сайжруулах ажил Тохижилтын ажил 19,046,950₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан 2015-09-18
00:00
2015-09-25
10:30
2015-10-16
00:00
Гэрээ хийгдсэн  
10-р хорооны 124-р цэцэрлэгийн гал тогооны тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 11,500,000₮ Орон нутгийн хөгжлийн сан

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянзүрх дүүргийн 28 хорооны Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 32,588,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянзүрх дүүргийн 28 хорооны Иргэний танхимд тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 32,588,000₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянзүрх дүүргийн 28 хорооны Иргэний танхимд ширээ, ном бичгийн ширээ нийлүүлэх ажил Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 29,752,800₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа  
Баянзүрх дүүргийн 28 хорооны Иргэний танхимд сандал нийлүүлэх ажил Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажил 46,524,800₮ Дүүргийн төсөв

2015-11-28
11:57
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа