Тендерийн урилга

Огноо: 2015.07.17

Гэрээний нэр, дугаар : Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ортопед болон тусгай хэрэгслэлийн үйлчилгээ үзүүлэх, ННХҮГ-15/1-49                                                                                                        

  1. Нийслэлийн Нийгмийн Халамж, үйлчилгээний газар нь эрх бүхий тендерт оролцогчдыг ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд ортопед болон тусгай хэрэгслэлийн үйлчилгээ үзүүлэх тухай битүүмжлэл бүхий тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү тендер нь доорх нэр, дугаар бүхий багцуудаас бүрдэнэ. Тендерт оролцогч нь нэг буюу хэд хэдэн, эсхүл бүх багцад тендер ирүүлж болно.

Багцын нэр Тендерийн баталгааны дүн Багцын дугаар
Багц-1 Баянгол дүүрэг, Согог засах гутал, төрөл бүрийн улавч 278,125 ННХҮГ-15/1
Багц-2 Баянзүрх дүүрэг, Согог засах гутал, төрөл бүрийн улавч 404,225 ННХҮГ-15/2
Багц-3 Сонгинохайрхан дүүрэг, Согог засах гутал, төрөл бүрийн улавч 403,125 ННХҮГ-15/3
Багц-4 Чингэлтэй дүүрэг, Согог засах гутал, төрөл бүрийн улавч 376,125 ННХҮГ-15/4
Багц-5 Сүхбаатар дүүрэг, Согог засах гутал, төрөл бүрийн улавч 339,500 ННХҮГ-15/5
Багц-6 Хан-Уул дүүрэг, Согог засах гутал, төрөл бүрийн улавч 230,000 ННХҮГ-15/6
Багц-7 Налайх дүүрэг, Багахангай дүүрэг, Багануур дүүрэг, Согог засах гутал, төрөл бүрийн улавч 380,000 ННХҮГ-15/7
Багц-8 Баянгол дүүрэг, Нурууны хамгаалалт, төрөл бүрийн чиг, бусад хэрэгсэл 976,750 ННХҮГ-15/8
Багц-9 Баянзүрх дүүрэг, Нурууны хамгаалалт, төрөл бүрийн чиг, бусад хэрэгсэл 1,066,800 ННХҮГ-15/9
Багц-10 Сонгинохайрхан дүүрэг, Нурууны хамгаалалт, төрөл бүрийн чиг, бусад хэрэгсэл 1,120,000 ННХҮГ-15/10
Багц-11 Чингэлтэй дүүрэг, Нурууны хамгаалалт, төрөл бүрийн чиг, бусад хэрэгсэл 820,000 ННХҮГ-15/11
Багц-12 Сүхбаатар дүүрэг, Нурууны хамгаалалт, төрөл бүрийн чиг, бусад хэрэгсэл 754,750 ННХҮГ-15/12
Багц-13 Хан-Уул дүүрэг, Нурууны хамгаалалт, төрөл бүрийн чиг, бусад хэрэгсэл 600,500 ННХҮГ-15/13
Багц-14 Налайх дүүрэг, Багахангай дүүрэг, Багануур дүүрэг, Нурууны хамгаалалт, төрөл бүрийн чиг, бусад хэрэгсэл 977,800 ННХҮГ-15/14
Багц-15 Баянгол дүүрэг, Төрөл бүрийн таяг, бусад тусгай хэрэгсэл 1,900,000 ННХҮГ-15/15
Багц-16 Баянзүрх дүүрэг, Төрөл бүрийн таяг, бусад тусгай хэрэгсэл 2,200,000 ННХҮГ-15/16
Багц-17 Сонгинохайрхан дүүрэг, Төрөл бүрийн таяг, бусад тусгай хэрэгсэл 2,486,000 ННХҮГ-15/17
Багц-18 Чингэлтэй дүүрэг, Төрөл бүрийн таяг, бусад тусгай хэрэгсэл 1,989,000 ННХҮГ-15/18
Багц-19 Сүхбаатар дүүрэг, Төрөл бүрийн таяг, бусад тусгай хэрэгсэл 1,987,000 ННХҮГ-15/19
Багц-20 Хан-Уул дүүрэг, Төрөл бүрийн таяг, бусад тусгай хэрэгсэл 1,381,645 ННХҮГ-15/20
Багц-21 Налайх дүүрэг, Багахангай дүүрэг, Багануур дүүрэг, Төрөл бүрийн таяг, бусад тусгай хэрэгсэл 1,492,955 ННХҮГ-15/21
Багц-22 Баянгол дүүрэг, Хүүхдийн тусгай хэрэгсэл 250,000 ННХҮГ-15/22
Багц-23 Баянзүрх дүүрэг, Хүүхдийн тусгай хэрэгсэл 350,000 ННХҮГ-15/23
Багц-24 Сонгинохайрхан дүүрэг, Хүүхдийн тусгай хэрэгсэл 370,000 ННХҮГ-15/24
Багц-25 Чингэлтэй дүүрэг, Хүүхдийн тусгай хэрэгсэл 342,600 ННХҮГ-15/25
Багц-26 Сүхбаатар дүүрэг, Хүүхдийн тусгай хэрэгсэл 340,000 ННХҮГ-15/26
Багц-27 Хан-Уул дүүрэг, Хүүхдийн тусгай хэрэгсэл 341,400 ННХҮГ-15/27
Багц-28 Налайх дүүрэг, Багахангай дүүрэг, Багануур дүүрэг, Хүүхдийн тусгай хэрэгсэл 360,000 ННХҮГ-15/28
Багц-29 Баянгол дүүрэг, Хараагүй хүний тусгай хэрэгслэл 230,000 ННХҮГ-15/29
Багц-30 Баянзүрх дүүрэг, Хараагүй хүний тусгай хэрэгслэл 338,600 ННХҮГ-15/30
Багц-31 Сонгинохайрхан дүүрэг, Хараагүй хүний тусгай хэрэгслэл 340,000 ННХҮГ-15/31
Багц-32 Чингэлтэй дүүрэг, Хараагүй хүний тусгай хэрэгслэл 320,000 ННХҮГ-15/32
Багц-33 Сүхбаатар дүүрэг, Хараагүй хүний тусгай хэрэгслэл 310,000 ННХҮГ-15/33
Багц-34 Хан-Уул дүүрэг, Хараагүй хүний тусгай хэрэгслэл 340,000 ННХҮГ-15/34
Багц-35 Налайх дүүрэг, Багахангай дүүрэг, Багануур дүүрэг, Хараагүй хүний тусгай хэрэгслэл 420,000 ННХҮГ-15/35
Багц-36 Баянгол дүүрэг, Сонсголын дижитал аппарат 1,200,000 ННХҮГ-15/36
Багц-37 Баянзүрх дүүрэг, Сонсголын дижитал аппарат 1,470,000 ННХҮГ-15/37
Багц-38 Сонгинохайрхан дүүрэг, Сонсголын дижитал аппарат 1,500,000 ННХҮГ-15/38
Багц-39 Чингэлтэй дүүрэг, Сонсголын дижитал аппарат 880,000 ННХҮГ-15/39
Багц-40 Сүхбаатар дүүрэг, Сонсголын дижитал аппарат 877,500 ННХҮГ-15/40
Багц-41 Хан-Уул дүүрэг, Сонсголын дижитал аппарат 820,000 ННХҮГ-15/41
Багц-42 Налайх дүүрэг, Багахангай дүүрэг, Багануур дүүрэг, Сонсголын дижитал аппарат 1,880,000 ННХҮГ-15/42
Багц-43 Баянгол дүүрэг, Харааны шил 8,000 ННХҮГ-15/43
Багц-44 Баянзүрх дүүрэг, Харааны шил 13,100 ННХҮГ-15/44
Багц-45 Сонгинохайрхан дүүрэг, Харааны шил 13,300 ННХҮГ-15/45
Багц-46 Чингэлтэй дүүрэг, Харааны шил 11,000 ННХҮГ-15/46
Багц-47 Сүхбаатар дүүрэг, Харааны шил 11,000 ННХҮГ-15/47
Багц-48 Хан-Уул дүүрэг, Харааны шил 11,000 ННХҮГ-15/48
Багц-49 Налайх дүүрэг, Багахангай дүүрэг, Багануур дүүрэг, Харааны шил 7,600 ННХҮГ-15/49
  1. Тендерийн бичиг баримт /болон нэмэлт хувь/-ын иж бүрдэл бүрийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгөөр 50 000 /Тавин мянга/ төгрөгөөр, эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц дүн бүхий чөлөөтэй хөрвөх валютаар Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж, Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр, 10 дугаар давхар, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, 1001 тоот, мэргэжилтэн С. Оюунчимэг, Утас:75757804-өөс худалдан авах боломжтой. Төлбөрийг нийслэлийн Төрийн сангийн 200017402 тоот дансанд тушаана. Сонирхсон оролцогчид дэлгэрэнгүй мэдээллийг энд дурдсан хаягаар хандан авч болно.
  2. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн туршид хүчинтэй байх ба дээр дурьдсан мөнгөн дүн бүхий, эсхүл үүнтэй дүйцэхүйц дүн бүхий чөлөөтэй хөрвөх валют бүхий тендерийн баталгаатай хамт ирүүлнэ. Тендерийг 2015 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 11 цаг 00 минут болон түүнээс өмнө Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу-15, Самбуугийн гудамж, Нийслэлийн Засаг захиргааны 4 дүгээр байр, 10 дугаар давхар, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, 1001 тоот, мэргэжилтэн С. Оюунчимэг, Утас:75757804-өөр ирүүлэх бөгөөд тендерийг 2015 оны 08 дугаар сарын 17-ны өдрийн 11 цаг 30 минутанд уг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан нийтийн өмнө нээнэ.

Түгээх