Нийслэлийн Эрүүл мэндийн харьяа газруудын эмнэлгүүдийн хэрэгцээт 2016 эм, эмнэлгийн хэрэгслийг нийлүүлэх ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах тендерийн 31 болон 32 дугаар багц-ын тендерт оролцогчид тодруулга мэдээлэлтэй танилцана уу!

 

Тус ажлын 31 дүгээр багцад “Иод, спирт агуулсан ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис”-ын савлагаа, найрлагын талаар тодруулга мэдээлэл мөн 32 дугаар багц “Эх барихын нэг удаагийн хэрэгсэл”-ийн нярайн цомогт амаржих газруудаас захиалга ирүүлээгүй тухай тодруулгыг цахим тендер шалгаруулалтын www.meps.gov.mn вэб сайтын “тодруулга” хэсэгт нийтлэж нийт тендерт оролцогчдод мэдээлсэн болно.

Түгээх