А3 гэрчилгээ эзэмшигчийн бүртгэл

А3 ГЭРЧИЛГЭЭ ЭЗЭМШИГЧ ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛД ШААРДАГДАХ БИЧИГ БАРИМТ

А3 ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛД:

 1. А3 ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР
 2. ИРГЭНИЙ ҮНЭМЛЭХИЙН ХУУЛБАР
 3. ХҮСЭЛТ БУЮУ ӨРГӨДӨЛ
 4. МЭРГЭЖЛИЙН ДИПЛОМ, ҮНЭМЛЭХИЙН ХУУЛБАР
 5. УТАСНЫ ДУГААР /2БУЮУ ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ/
 6. ЦАХИМ ХАЯГ /EMAIL/

А3 ГЭРЧИЛГЭЭТЭЙ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГА, МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБООДЫН ТӨЛӨӨЛЛИЙН БҮРТГЭЛД:

 1. МЭРГЭЖЛИЙН ХОЛБОО, ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР
 2. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ, ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ХҮСЭЛТ
 3. ГИШҮҮДИЙН А3 ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР
 4. ГИШҮҮДИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ДИПЛОМ, ҮНЭМЛЭХИЙН ХУУЛБАР
 5. ГИШҮҮДИЙН УТАСНЫ ДУГААР
 6. ГИШҮҮДИЙН ЦАХИМ ХАЯГ

Бүртгэлийн талаар лавлах утас: 75757810

Түгээх