Үндэсний үйлдвэрлэгчийн бүртгэл

ҮНДЭСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХЭД ШААРДАХ БИЧИГ БАРИМТ

  1. АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ХУУЛБАР
  2. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХУУЛБАР
  3. БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТАЛААРХ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

Бүртгэлийн талаар лавлах утас: 75757810

Түгээх