Баянгол дүүрэг, бохир усны 24 дүгээр коллекторын шинэчлэлтийн ажил гүйцэтгэх тендерийн урилга

2015.06.08

Баянгол дүүрэг, бохир усны 24 дүгээр коллекторын шинэчлэлтийн ажлын тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсонтой холбогдуулан уг ажлын тоо хэмжээ, цар хүрээг багасгаж, төсөвт өөрчлөлт оруулсан ба “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.4.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн тендер шалгаруулалт явуулж байгаа тул эрх бүхий тендерт оролцогчдоос тендер ирүүлэхийг урьж байна.

 

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР

Харилцах утас: 75757804

Түгээх