Тендерийн бичиг баримтанд өөрчлөлт орлоо

“ХОТЫН ТӨВИЙН ЗҮҮН ХОЙД ХЭСЭГТ2*16МВА ЧАДАЛ БҮХИЙ 35/6КВ-ЫН ДЭД СТАНЦ, 6-10КВ-ЫН  КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ” ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРЛОО

Ижил төстэй ажлын үнийн дүн, ерөнхий инженерээр санал болгох албан тушаалтан, борлуулалтын дундаж орлого зэрэгт өөрчлөлт орсон тул тендерт оролцогч компаниуд тендерийн бичиг баримтанд орсон өөрчлөлттэй http://meps.gov.mn хаягаар болон холбоосоор үзнэ үү.

Түгээх