Цэцэрлэгийн өргөтгөлийн барилга 150 ор /Чингэлтэй дүүрэг, 3 дугаар хороо, 19 дүгээр цэцэрлэг/-ын ажлын тодруулга

"Пи Эм" ХХК-аас 2017 оны 3 дугаар сарын 14-ны өдөр ирүүлсэн 01/11 тоот тодруулга хүсэх тухай албан бичгийн хариуг энэ холбоосоор орж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй