Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо 17-р сургууль

Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газраас зохион байгуулсан “ Чингэлтэй дүүргийн 13 дугаар хороо 17-р сургууль” ерөнхий боловсролын ердийн сургуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцах зориулалтын орчин бүрдүүлэх  ажлыг 2018 оны 03 дугаар сарын 14-ний өдөр Аж ахуй нэгж байгууллага болон олон нийтэд нээлттэй тендер зарлаж 2018 оны 08 дугаар сарын 15 нд амжилттай хийж гүйцэтгэж хүлээлгэн өглөө. Тус ажлыг хийж гүйцэтгэснээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд суралцахад таатай орчин нөхцөл бүрдэж байна.