Нэр Файл
2018 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө