Нэр Файл
2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан
2018 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан
2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтын жилийн эцсийн тайлан
2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтын жилийн эцсийн тайлан
2019 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлан
2020 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан
2020 оны бүтэн жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан