Нэр Файл
2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан
2018 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан
6 сарын тайлан - МАЯГТ 3, 4, 5, 6, 7 ​​​​​​
7 сарын ХАА тайлан
8 сарын тайлан - Маягт - 3-7 ​​​​​​
9 сарын тайлан - МАЯГТ - 3.4.5.6.7
10 сарын тайлан - ХАА - Маягт 3-7
11 сарын ХАА тайлан ​​​​​​
2018 оны бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтын жилийн эцсийн тайлан
2019 оны бараа, ажил, үйлчилгээний худалдан авалтын жилийн эцсийн тайлан
2019 оны худалдан авах ажиллагааны ерөнхий тайлан