Нэр Файл
2017 оны худалдан авах ажиллагааны тайлан
2018 оны хагас жилийн худалдан авах ажиллагааны тайлан