Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-03-13 10:00

Төсөвт өртөг

30,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-03-13 10:20


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-03-05

Тендер шалгаруулалтын нэр: 40, 37Б БАЙРНЫ ДУНДАХ ХУУЧИН АСФАЛЬТАН ЗАМЫГ ӨРГӨСГӨХ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ, БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ХАЯЛГА ХИЙХ, 40 ДҮГЭЭР БАЙРНААС 37Б ДҮГЭЭР БАЙР ОРЧМЫН ШОРООН ЗАМЫГ АСФАЛЬТАН ЗАМ БОЛГОХ /БЗД, 7 ДУГААР ХОРОО/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/007

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 40, 37Б БАЙРНЫ ДУНДАХ ХУУЧИН АСФАЛЬТАН ЗАМЫГ ӨРГӨСГӨХ, ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ, БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ ХАЯЛГА ХИЙХ, 40 ДҮГЭЭР БАЙРНААС 37Б ДҮГЭЭР БАЙР ОРЧМЫН ШОРООН ЗАМЫГ АСФАЛЬТАН ЗАМ БОЛГОХ /БЗД, 7 ДУГААР ХОРОО/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага:
Хүлээн авагч банк:
Дансны дугаар:
Гүйлгээний утга: НХААГ-19/007 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 онуудын аль нэг жилд борлуулалтын орлого нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны жилийн эцсийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Зураг төсөв боловсруулах байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ.
Зам тээврийн яамнаас олгодог:
ЗТ сайдын 2018 оны 131 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын 2.8.1.4 Хотын авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах
Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд бөгөөд нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ.
Зам тээврийн яамнаас олгодог:
ЗТ сайдын 2018 оны 131 дүгээр тушаалаар батлагдсан журмын 2.8.2.6 Зам, талбайн тохижилтын ажил хийх, засварлах


         Тендерийн хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 3-р сарын 13 ний өдрийн 10 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 3-р сарын 13-ний өдрийн, 10 цаг 20 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Оролцох эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810


 • Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 11 сарын 22-ны өдрийн А/1093 дугаартай захирамжаар тус төсөл, арга хэмжээг зохион байгуулах эрх шилжиж ирсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/123 дугаартай тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт тус төсөл, арга хэмжээтэй холбоотой ажлын зураг, төсөв, бусад холбогдох материалыг ирүүлэх албан тоот хүргүүлсэн
 • Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас тус төсөл, арга хэмжээтэй холбоотой батлагдсан зургийн даалгавар, техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн
 • Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас тодруулга авах албан тоот хүргүүлсэн
 • Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас тодруулгын хариу ирүүлсэн
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж тус төсөл, арга хэмжээг худалдан авах ажиллагааны онцгой журмын харьцуулалтын аргаар зарлахаар шийдвэрлэсэн.
 • Захиалагч болох Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас шаардлага хангасан 3-аас доошгүй аж ахуйн нэгжийн нэрсийг ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
 • Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас шаардлага хангасан аж ахуйн нэгжийн нэрсийн жагсаалтаас 5 аж ахуйн нэгжид үнийн саналын урилга хүргүүлж, www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn цахим хуудсуудад зарласан.
 • Тендерийн нээлтэд 1 аж ахуйн нэгж үнийн санал ирүүлсэн
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж үнэлгээ хийж 80%-ийн саналтайгаар Эвт-Уул ХХК-г тус төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэгчээр сонгон шалгаруулав.
 • Захиалагчид гэрээ байгуулах зөвлөмжийг хүргүүлэв.
 • Шалгарсан гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулав.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Эвт уул ХХК 29,999,999₮ 0₮ 19/03/13
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
29,999,999₮ шалгарсан
Гэрээний дугаар НХААГ/19-007
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 29,999,999₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-03-28 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-04-05 - 2019-06-15
Файлын нэр Файлын төрөл
ТББ НХААГ-19-007