Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЗахиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн Засаг даргын A/295 дугаар захирамж
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/37 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан
  • Тендерийг зарласан
  • Тендер нээсэн.
  • Нэг ч тендер ирүүлээгүй
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.