Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-06-26 10:00

Төсөвт өртөг

255,700,000₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг20 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2019-06-26 10:00


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-05-27

Тендер шалгаруулалтын нэр: Хороодын гадна талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20, 23, 28 дугаар хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/084

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хороодын гадна талбайн гэрэлтүүлэг /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 20, 23, 28 дугаар хороо/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: -
Хүлээн авагч банк: -
Дансны дугаар: -
Гүйлгээний утга: НХААГ-19/084 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 онуудын аль нэг жилд борлуулалтын орлого нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Шаардлагагүй
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Эрчим хүчний яамнаас олгодог:
03.9.3 0.4-110 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах буюу түүнээс дээш заалт бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байх
Эсхүл
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
ЗТ-3.6 Цахилгаан дамжуулах гол шугам, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн ажлын зураг /35кВ хүртэл/ буюу түүнээс дээш заалт бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байх
Гэрэлтүүлгийн угсралтын ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд бөгөөд хуулбарыг ирүүлнэ.
Эрчим хүчний яамнаас олгодог:
03.2.1 0.4-10 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын угсралт, засвар, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ буюу түүнээс дээш заалт бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байх
Эсхүл
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
БА-3.5 Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээ, дэд станц, түүний тоног төхөөрөмжийн угсралт буюу түүнээс дээш заалт бүхий тусгай зөвшөөрөлтэй байх


         Тендерийн хамт ₮2,557,000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 6-р сарын 26 ний өдрийн 10 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 6-р сарын 26-ний өдрийн, 10 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mnцахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
  • Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй нээлттэй тендер шалгаруулалт зарласан.
  • Нээлт хийсэн. 5 оролцогч санал ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдаж Эс Эм Жи Ти ХХК-г шалгаруулав.
  • Эс Эм Жи Ти ХХК-д гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмж хүргүүлэв. мөн бусад оролцогч нарт шалгараагүй мэдэгдэлийг нэгэн зэрэг хүрүүлэв.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Лантмон ХХК 241,868,988₮ 2,557,000₮ 19/09/07
Эс Эм Жи Ти ХХК 200,644,136₮ 2,557,000₮ 19/09/07
Эволва ХХК 236,587,970₮ 2,557,000₮ 19/09/07
Нуклон ХХК 231,448,853₮ 2,557,000₮ 19/07/10
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
241,868,988₮ шалгараагүй

ТШӨХүснэгтийн 6.2.(в)-д “Тухайн инженер, техникийн ажилтны ажлын туршлагыг баталгаажуулахын тулд нийгмийн даатгалын дэвтрийн даатгуулагчийн ажил, албан тушаалынөөрчлөлтийн тэмдэглэл, шаардагдсан жилийн нийгмийн даатгал төлсөн хэсгийн хуулбарыг ирүүлнэ.” гэж заасны дагуу нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар ирүүлээгүй учир голлох боловсон хүчний туршлагыг үнэлэх боломжгүй байна.

“Элста”ХХК-тай гэрээ байгуулаагүй байгаа нь тус компанийг туслан гүйцэтгэгч эсвэл түншлэл эсэхийг хянан үзэх боломжгүй байна

236,587,970₮ шалгараагүй

танай ирүүлсэн тендер нь шаардлагад нийцсэн боловч “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерт оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.3 дахь заалтын дагуу татгалзаж байна

200,644,136₮ шалгарсан
231,448,853₮ шалгараагүй

танай ирүүлсэн тендер нь шаардлагад нийцсэн боловч “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендерт оролцогчоос өндөр үнийн санал ирүүлсэн тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.3 дахь заалтын дагуу татгалзаж байна.

Гэрээ хийгдсэн.