Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-08-30 08:00

Төсөвт өртөг

21,500,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-08-30 08:15
9 хоног үлдсэн


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-07-30

Тендер шалгаруулалтын нэр: Улсын байцаагч нарын хяналтын багаж хэрэгсэл
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/087-2

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Улсын байцаагч нарын хяналтын багаж хэрэгсэл
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮0 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага:
Хүлээн авагч банк:
Дансны дугаар:
Гүйлгээний утга:
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жилийн (2017, 2018 он) дундаж борлуулалтын орлогын хэмжээ нь тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:-
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны аль нэг жилд тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг доод тал нь нэг удаа нийлүүлсэн байх.
Ижил төстэй ажилд лифтний зам төмрийг хэмжих хэрэгсэл, дотоод орчны агаар дахь хорт хийн агууламж тодорхойлогч, дрон болон тэдгээртэй төстэй бараа нийлүүлсэн туршлагыг тооцно.

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:

         Тендерийн хамт ₮0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 8-р сарын 30 ний өдрийн 8 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 8-р сарын 30-ний өдрийн, 8 цаг 15 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Тендер нь дараах нэр, дугаар бүхий багцаас бүрдэнэ: Багцтай.
Багц-1: Лифтний зам төмрийг хэмжих хэрэгсэл НХААГ-19/087-2/2-1
Багц-2: Дотоод орчны агаар дахь хорт хийн агууламж тодорхойлогч /GAS-41-2/ /дүйцэхүйц/ НХААГ-19/087-2/2-2
Багц-3: :Дрон НХААГ-19/087-2/2-3
Тендерт оролцогч нь нэг буюу хэд хэдэн эсхүл бүх багцад саналаа ирүүлж болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810.

 • Нийслэлийн Засаг даргын А/460 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/75 тоот тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газарт 02/577 тоот техникийн тодорхойлолт ирүүлэх тухай албан бичиг хүргүүлсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газараас 02/577 тоот техникийн тодорхойлолт ирүүлэх тухай албан бичгийн хариунд 02-03/2077 тоот хариу ирүүлсэн.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газараас 02/577 тоот техникийн тодорхойлолт ирүүлэх тухай албан бичгийн хариуд 02-03/2077 тоот хариу албан бичиг ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдаж, тендерийн баримт бичиг, урилгыг боловсруулсан.
 • Тендерийн баримт бичиг, урилгыг Монголын мэдээ сонин, www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn сайтуудаар нийтлүүлсэн.
 • Тендерийн нээлт хийсэн.
 • Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газраас тендерийг дахин зарлахад шаардлагатай техникийн тодорхойлолт болон үнийн задаргааг 02/03/3049 тоот албан бичгээр ирүүлсэн.
 • Үнэлгээний хороо хуралдан тендерийн баримт бичгийг боловсруулан, өдөр тутмын сонин, www.tender.gov.mn www.ub-procurement.mn сайтуудаар нийтлэхээр шийдвэрлэлээ.
 • Тендерийг өдөр тутмын сонин, www.tender.gov.mn www.ub-procurement.mn сайтуудаар нийтлэн тендерийн материал хүлээн авч байгаа.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.