Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-07-01 11:00

Төсөвт өртөг

25,800,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-07-01 11:15


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-05-29

Тендер шалгаруулалтын нэр: Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын материаллаг баазыг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд автоклав худалдан авах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/087-5

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын материаллаг баазыг бэхжүүлэх ажлын хүрээнд автоклав худалдан авах
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага:
Хүлээн авагч банк:
Дансны дугаар:
Гүйлгээний утга: НХААГ-19/087-5 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жилийн (2017, 2018 он) дундаж борлуулалтын хэмжээ нь тендерт санал болгож буй үнийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:-
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны аль нэг жилд тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй барааг нийлүүлсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:“шаардлагатай”
Эрүүл мэндийн яамнаас олгодог:
Эмнэлэгийн багаж, тоног төхөөрөмж импортлох, ханган нийлүүлэх, худалдах
Түншлэл болон туслан гүйцэтгэгч нь өөрийн гүйцэтгэх ажил үүргийн дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй байна.


         Тендерийн хамт ₮0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 7-р сарын 1 ний өдрийн 11 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 7-р сарын 1-ний өдрийн, 11 цаг 15 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: тендер ирүүлэх эрхгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810.
  • Нийслэлийн Засаг даргын А/460 захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/75 тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газрын 02/577 тоот ажлын даалгавар, техникийн тодорхойлолт ирүүлэх тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн Мэргэжлийн Хяналтын газраас Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт 02-03/2077 тоот техникийн тодорхойлолтуудыг ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан. Тендерийн баримт бичиг, урилгыг боловсруулсан.
  • Тендерийн баримт бичиг, урилгыг боловсруулан, "Монголын мэдээ сонин", www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn сайтуудаар нийтлүүлсэн.
  • Тендерийн нээлт хийсэн.
  • Үнэлгээний хороо тендерийг хянан үзэж: "Грийн химистри" ХХК "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 24 дугаар зүйлийн 24.5 дахь заалт, /энэ тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлт орсноос өмнөх хуулийг баримтлан зарласан болно./, Сангийн сайдын 2012 оны 9 сарын 28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Тендерийн үнэлгээний заавар”-ын 6 дугаар хэсгийн 6.3 б) дэх заалт, ТОӨЗ 20.1-т заасан Тендер нээснээс хойш 45 хоногийн туршид хүчинтэй байна гэсэн заалтыг тус тус үндэслэн Тендерийн хүчинтэй байх хугацааг тендер нээснээс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна гэж ирүүлсэн тул тендерээс татгалзсан. "Диасис Монголиа" ХХК "хамгийн сайн" шаардлага хангасан тендер ирүүлсэн тул гэрээ байгуулах эрх олгох тухай албан бичгийг хүргүүлсэн.
  • Захиалагч "Диасис Монголиа" ХХК-тай гэрээ байгуулсан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Грийнхимистри 18,040,000₮ 0₮ 19/07/02
Диасис Монголиа 23,400,000₮ 0₮ 19/07/02
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
18,040,000₮ шалгараагүй

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 24 дугаар зүйлийн 24.5 дахь заалт,

/энэ тендерийг 2019 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдрийн нэмэлт өөрчлөлт орсноос өмнөх хуулийг баримтлан зарласан болно./

Сангийн сайдын 2012 оны 9 сарын 28-ны өдрийн 194 дүгээр тушаалын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Тендерийн үнэлгээний заавар”-ын 6 дугаар хэсгийн 6.3 б) дэх заалтыг үндэслэн

Тендерийн хүчинтэй байх хугацааг тендер нээснээс хойш 30 хоногийн хугацаанд хүчинтэй байна гэж ирүүлсэн нь тендерээс татгалзсан.

23,400,000₮ шалгарсан

"Диасис Монголиа" ХХК ирүүлсэн тендер “хамгийн сайн” үнэлэгдэж үнэлгээний хорооны гишүүдийн 100 хувийн саналтайгаар шалгарч гэрээ байгуулах эрх олгогдсон.

Гэрээний дугаар НХААГ-19/87-5
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 23,400,000₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-08-13 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-10-12 - 2019-10-12
Файлын нэр Файлын төрөл
Автоклав ТББ