Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-07-09 00:00

Төсөвт өртөг

14,400,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-07-09 00:00


Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газрын 2019/04/22-ны өдрийн 01/174 тоот албан бичгийн хүсэлт ирүүлсэн
  • Нийслэлийн агаарын бохирдолтой тэмцэх газраас 01/204 тоот албан бичгээр техникийн тодорхойлолт ирүүлсэн.
  • Уг төсөл арга хэмжээг зарласан
  • Уг төсөл нээхэд 2 тендер ирсэн байна
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Интерсайнс ХХК 14,304,000₮ 0₮ 19/08/08
регал инженеринг ХХК 13,017,600₮ 0₮ 19/08/08
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Файлын нэр Файлын төрөл
Суурин харуулын фильтер
tech spec-filter