Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-10-14 10:00

Төсөвт өртөг

35,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-10-14 10:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-10-04

Тендер шалгаруулалтын нэр: Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн паркийн захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төвийн барилгын зураг төсөл
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/155

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Багануур үйлдвэрлэл технологийн паркийн паркийн захиргаа, нэгдсэн үйлчилгээний төвийн барилгын зураг төсөл
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 0 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага:
Хүлээн авагч банк:
Дансны дугаар:
Гүйлгээний утга:
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:-
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:-
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:-
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:-
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:• ЗТ-3.1. Архитектур, барилга бүтээц, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл (БЗБТ, АГТ, ҮЗБТ)2
• ЗТ-8.1 Орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилтийн зураг төсөл
• ЗТ-11.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв
• ЗТ-6.1. Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ,түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
• ЗТ-6.2. Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
• ЗТ-6.3. Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл, Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл
• ЗТ-6.4. Барилга байгууламжийн дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл
Хуучин тусгай зөвшөөрөлтэй бол Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2018 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 33 дугаар тушаалаар батлагдсан аргачлалын дагуу дүйцүүлэн тооцно.


         Тендерийн хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 10-р сарын 14 ний өдрийн 10 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 10-р сарын 14-ний өдрийн, 10 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
 • НЗД-ын А/619 дүгээр захирамжаар эрх шилжсэн.
 • Газрын даргын тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Захиалагчийн хяналт тавих байгууллагаас холбогдох материал хүлээгдэж байна.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас зургийн даалгавар ирсэн.
 • Зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй зарлал нийтэлсэн.
 • Нээлт хийнэ.
 • Нээлт хийхэд 3 оролцогч мэдүүлэг ирүүлсэн.
 • Нээлт хийхэд 3 оролцогч мэдүүлэг ирүүлсэн.
 • Хураангуй жагсаалт үүсгэн тендерийг зарласан.
 • Материал хүлээн авна.
 • Нээлт хийхэд 2 оролцогч материал ирүүлсэн. Техникийн саналыг үнэлж байна.
 • 2 оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Санхүүгийн санал нээнэ.
 • Санхүүгийн санал нээсэн.
 • Гэрээ байгуулах эрх олгосон.
 • Гэрээ байгуулах эрх олгох мэдэгдэл хүргүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Нутгийн босго ХХК 0₮ 0₮ 19/10/14
"Нутаг консалтинг ХХК 32,508,108₮ 0₮ 19/11/13
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
0₮ шалгараагүй

Техникийн саналын доод оноонд хүрээгүй тул санхүүгийн саналыг нээлгүй буцаасан.

32,508,108₮ шалгарсан
Гэрээний дугаар НХААГ-19/155
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 32,508,108₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-10-28 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-11-12 - 2019-12-23
Файлын нэр Файлын төрөл
Зургийн даалгавар
2019.10.04 - ТББ