Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-09-17 14:30

Төсөвт өртөг

82,700,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-09-17 14:30


Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
  • НЗД-ын А/619 дүгээр захирамжаар эрх шилжсэн.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн Хот байгуулалт хөгжлийн газраас зургийн даалгаврыг ирүүлсэн.
  • Дэлгэрэнгүй зарлал нийтэлсэн.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Файлын нэр Файлын төрөл
Zurag tosol bolovsruulah daalgawar