Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

200,000,000₮

Байршил

Чингэлтэй дүүрэг6 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооЭрх шилжүүлсэн.
  • Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй зарлав.
  • Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй зарлав.
  • нээлт хийхэд нэг ч оролцогч санал ирүүлсэнгүй.
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ны өдрийн А/1084 дүгээр захирамжаар Геодези, усны барилга барилга байгууламжийн газар ОНӨААТҮГ-т эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.