Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-09-11 00:00

Төсөвт өртөг

60,000,000₮

Байршил

Налайх дүүрэг1 дүгээр хороо

Нээлт хийх огноо

2019-09-11 00:00


Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.
Эрх шилжүүлсэн.