Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-09-11 00:00

Төсөвт өртөг

35,000,000₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг16 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2019-09-11 00:00


Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Хайрхан бар 34,451,134₮ 0₮ 19/09/11
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.