Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилгын засвар

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

0₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг1 дүгээр хороо

Нээлт хийх огнооШууд гэрээ хийх.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
  • Ажлын даалгавар ирсэн.
  • Захирамж гарсан.
  • Тендер нээх хугацааг хойшлуулах тухай тодруулга.
  • Нээхэд нэг ч тендер ирээгүй.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Файлын нэр Файлын төрөл
79 1