Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-10-10 00:00

Төсөвт өртөг

60,000,000₮

Байршил

Сонгинохайрхан дүүрэг18 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2019-10-10 00:00


Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
  • Нээлттэй тендер зарласан.
  • Нээхэд нэгч оролцогч тендерийн материал ирүүлээгүй.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
  • Нээсэн нэгч оролцогч тендерийн материал ирүүлээгүй.
  • Дахин зарласан
  • Нээсэн нэг оролцогч тендерийн материал ирүүлсэн.
  • Шалгарсан тухай мэдэгдэл хүргүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Цаст оргил констракшн 52,872,154₮ 0₮ 20/01/03
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.