Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Бусад

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-02-13 12:00

Төсөвт өртөг

30,000,000₮

Байршил

Сонгинохайрхан дүүрэг13 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2020-02-13 12:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2020-01-30

Тендер шалгаруулалтын нэр: Хот тохижилтын бусад зардлаас 2019 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ
Тендер шалгаруулалтын дугаар:

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Хот тохижилтын бусад зардлаас 2019 онд санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хүлээн авагч банк: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Дансны дугаар: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Гүйлгээний утга: 0
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Борлуулалтын орлогын хэмжээ: Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтүүдийн аль нэгээр эсвэл [1] болон [2] дахь заалтын нийлбэрээр тус тус тодорхойлно. Үүнд:
- Байгууллагын дансны үлдэгдэл /Харилцагч банкны/
- Арилжааны банкны зээлийн авч болох мөнгөн дүн бүхий зээлийн тодорхойлолт /Банкны судлан үзэж зээл олгох боломжтой гэсэн тодорхойлолтыг үнэлгээнд харгалзахгүй/.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүнг Сангийн сайдын 2015 оны 343 дугаар тушаалаар батлагдсан “Санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийх үлгэрчилсэн загвар”-ын 3.2.2 /е/-д “Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө=Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгө + Санхүүгийн хөрөнгө + Дансны авлага гэсэн үзүүлэлтүүдээр дүгнэнэ” гэж заасны дагуу тодорхойлно.

Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:0
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь 1 удаа үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байх.
/Тухайн ажил гүйцэтгэсэн гэрээний хуулбар, улсын комисс хүлээж авсан актын хуулбар, тухайн ажлыг цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ/.
Ижил төстэй ажилд зам засварын ажил болон түүнээс дээш ажлыг хийж гүйцэтгэсэн туршлагыг тооцно.


         Тендерийн хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2020 оны 2-р сарын 13 ний өдрийн 12 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2020 оны 2-р сарын 13-ний өдрийн, 12 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: 0

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810

www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
 • Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн А/1008 захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
 • НХААГ даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/146 дугаар тушаалаар үнэлгээний хорооны тушаал гарсан
 • 2019-11-15-ний өдөр НХОГ-аас зураг төсөв боловсруулах даалгавар ирүүлсэн
 • Тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар харьцуулалтын аргаар ТББ боловсруулж зарласан
 • 2019-11-28 нд нээхэд тендерт нэгч материал ирээгүй.
 • 2019-11-28 нд дахин тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар харьцуулалтын аргаар зарласан .
 • 2019-12-11 нд нээхэд тендерт нэгч материал ирээгүй .
 • 2019-12-11 нд дахин тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар харьцуулалтын аргаар зарласан .
 • 2019-12-20 нд нээхэд тендерт нэгч материал ирээгүй .
 • 2019-12-20 нд дахин тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар харьцуулалтын аргаар зарласан .
 • 2019-12-30 нд нээхэд тендерт нэгч материал ирээгүй .
 • 2019-12-30 нд дахин тендер шалгаруулалтын онцгой журмаар харьцуулалтын аргаар зарласан .
 • 2020-01-15 нд нээхэд нэг ч тендер ирүүлээгүй.
 • 2020-01-16-нд дахин зарласан.
 • 2020-01-29-нд нээхэд нэг ч тендер ирэээгүй.
 • 2020-01-30-нд дахин зарласан
 • 2020-02-13-нд нээнэ
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Файлын нэр Файлын төрөл
haritsuulalt TBB - 1
ажлын даалгавар