Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Гудамж талбай тохижуулалт /хасах - Тохижилтийн ажил/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-12-13 11:00

Төсөвт өртөг

75,000,000₮

Байршил

Баянзүрх дүүрэг11 дүгээр хороо

Нээлт хийх огноо

2019-12-13 11:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-12-03

Тендер шалгаруулалтын нэр: Ургах наран орон сууцны хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 11 дүгээр хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-19/0168

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Ургах наран орон сууцны хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /БЗД, 11 дүгээр хороо/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар
Хүлээн авагч банк: Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журмын дагуу тендерт оролцох хураамж 50.000 /тавин мянга/ төгрөгийг www.tender.gov.mn–ээр банкны цахим төлбөр тооцооны системийг ашиглан төлнө.
Дансны дугаар:
Гүйлгээний утга: НХААГ-19/0168 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:0
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь 1 удаа үндсэн гүйцэтгэгчээр ажилласан байх.
/Тухайн ажил гүйцэтгэсэн гэрээний хуулбар, улсын комисс хүлээж авсан актын хуулбар, тухайн ажлыг цаг хугацаанд нь чанартай хийж гүйцэтгэсэн тухай захиалагчийн тодорхойлолтыг ирүүлнэ/.
Ижил төстэй ажилд тохижилтын ажил болон түүнээс дээш ажлыг хийж гүйцэтгэсэн туршлагыг тооцно.

Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд гэрчилгээний хуулбар хувийг ирүүлнэ.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
1.2.1. 1-10 хүртэл давхар барилга байгууламжийн барилга архитектур, орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилт, барилга бүтээцийн зураг төсөл, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл (БЗБТ, АГТ, ҮЗБТ) болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-8.1 Орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилтийн зураг төсөл болон түүнээс дээш
1.2.6. Техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын төсөв болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-11.3 Барилга байгууламжийн засварын ажлын төсөв болон түүнээс дээш.
Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд гэрчилгээний хуулбар хувийг ирүүлнэ.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
2.1.1. Барилгын засвар, засал чимэглэл, орчны тохижилт болон түүнээс дээш эсвэл
БА-8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил болон түүнээс дээш.
Тусгай зөвшөөрлийн хугацаа нь тендерийн хүчинтэй байх хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. Хэрэв тусгай зөвшөөрлийн хугацаа дууссан бол эрх бүхий байгууллагын хугацааг сунгасан тухай шийдвэрийг ирүүлнэ.
Түншлэлийн гишүүн болон туслан гүйцэтгэгчид нь гүйцэтгэх ажил үүргийнхээ дагуу тусгай зөвшөөрөлтэй байна.
/Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээг хавсралт, гэрээний хамт ирүүлнэ/


         Тендерийн хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 12-р сарын 13 ний өдрийн 11 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 12-р сарын 13-ний өдрийн, 11 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757810

www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
  • 2019.12.03-ний өдрийн 11 цаг 30 д нээлт хийнэ
  • А/146 дугаар тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан .
  • НХОГ-аас ажлын даалгавар ирсэн.
  • ТББ боловруулж тендер зарласан.
  • 2019-11-18-ны 11.30-д нээсэн боловч нэг ч тендерт оролцогч ирээгүй
  • 2019-12-03-ны өдөр нээхэд нэг ч тендер ирээгүй
  • 2019-12-03-ны дахин харьцуулалтын аргаар зарласан
  • 2019-12-13-ны өдөр нээхэд Энержи сет ХХК материал ирүүлсэн. гэрээ байгуулах эрх олгосон
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Энержи сет ХХК 73,998,691₮ 0₮ 20/02/10
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
73,998,691₮ шалгарсан

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн А/146 дугаар тушаалаар байгуулагдсан НХААГ-19/168 дугаартай Түлхүүр гардуулах гэрээний нөхцөлтэй Ургах наран орон сууцны хорооллын хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг 11 дүгээр хороо/-ын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороо тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хийж Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.7.4 дэх заалтын дагуу “Энержи сет” ХХК-ийн ирүүлсэн тендерийг “хамгийн сайн” үнэлэгдсэн тендер ирүүлсэн гэж үзэж байгаа тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 47 дугаар зүйлийн 47.2.2 дахь заалтын дагуу гэрээ байгуулах эрх олгох зөвлөмжийг захиалагчид хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.

73,998,691₮ шалгараагүй
Гэрээний дугаар НХААГ-19/168
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 73,998,691₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-01-06 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-01-11 - 2020-03-30
Файлын нэр Файлын төрөл
ургах наран харьцуулалт