Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

9,286,306,493₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооГэрээ хийгдсэн.
  • Техникийн тодорхойлолт НЭМГ-аас ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
  • Тендерийг нээлттэй зарласан.
  • Нээлт хийнэ. Материал хүлээн авч байна.
  • Нээсэн бөгөөд 2 оролцогч тендерийн материал ирүүлсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
  • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан.
  • Дахин зарласан.
  • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул бүх тендерээс татгалзсан.
  • Гэрээ байгуулах мэдэгдэл хүргүүлсэн
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээний дугаар НХААГ-20/0004-21
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 457,221,600₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2020-05-28 00:00
Гэрээний хугацаа 2020-06-09 - 2020-12-31