Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2020-03-09 00:00

Төсөвт өртөг

284,900,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2020-03-09 00:00


Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
  • Нийслэлийн Засаг даргаас эрх шилжиж ирсэн.
  • А/17 тушаалаар үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт 02/149 тоотоор техникийн тодорхойлолт хүссэн албан бичиг хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас 1/147 тоотоор техникийн тодорхойлолт ирсэн.
  • Тус ажлыг зарласан. 2020 оны 03 дугаар сарын 23-нд нээлт хийнэ
  • нээлт хийхэд 8 оролцогч тендер ирүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Нугантрейд ХХК 278,850,000₮ 2,849,000₮ 20/06/10
Тавин-Ус ХХК 258,710,000₮ 2,849,000₮ 20/05/29
Монос фарм трейд ХХК 261,940,000₮ 2,849,000₮ 20/05/20
Сүвэн Уул ХХК 279,195,000₮ 2,849,000₮ 20/06/21
Интерсайнс ХХК 280,950,000₮ 2,849,000₮ 20/05/21
Мед импекс интернэшнл ХХК 192,351,500₮ 2,849,000₮ 20/05/25
Ивээлтгүн 243,130,000₮ 2,849,000₮ 20/06/10
Био мед трейд 275,808,800₮ 2,849,000₮ 20/05/20
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.
Тендерийн үнэлгээ хийгдэж байна.