Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Инженерийн шугам сүлжээний ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

20,000,000₮

Байршил

Сүхбаатар дүүрэг2 дугаар хороо

Нээлт хийх огнооШууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Шууд гэрээ хийх.
Файлын нэр Файлын төрөл
ус зайлуулах шугам ТББ
ajliin daalgavar