Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Тохижилтын ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2018-10-31 00:00

Төсөвт өртөг

20,000,000₮

Байршил

Баянгол дүүрэг19 дүгээр хороо

Нээлт хийх огноо

2018-10-31 00:00


Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
  • Нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан.
  • Үнэлгээний хороо байгуулах тухай газрын даргын тушаал гасан.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Төгс баялаг алтай 20,000,000₮ 0₮ 18/10/31
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Захиалагчид гэрээ хийх зөвлөмж хүргүүлсэн.
Файлын нэр Файлын төрөл
ТББ -
Техникийн тодорхойлолт