Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Барилга байгууламж, засварын ажил /хасах, Барилга-руу нэгтгэх/

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2021-10-19 09:20

Төсөвт өртөг

92,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2021-10-19 09:50
2 хоног үлдсэн


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2021-10-11

Тендер шалгаруулалтын нэр: 72 дугаар сургуулийн засварын ажил /ЧД, 15 дугаар хороо/
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-21/189

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос 72 дугаар сургуулийн засварын ажил /ЧД, 15 дугаар хороо/
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 0 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: 1
Хүлээн авагч банк: 1
Дансны дугаар: 1
Гүйлгээний утга: НХААГ-21/189 тоот тендерийн материалын үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 3 жил буюу 2018, 2019, 2020 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ: Төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх;
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 3 жил буюу 2018, 2019, 2020 онуудын аль нэг жилд төсөвт өртгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлын үндсэн гүйцэтгэгчээр доод тал нь нэг удаа ажилласан байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь:
• 1.2.4 Дотор усан хангамж, ариутгах татуурга, халаалт, салхивч агаар сэлгэлт, хөргөлтийн систем, гадна шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
Эсхүл:
• ЗТ-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь:
• 2.2.1 Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт
Эсхүл:
• БА-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын шугамын сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт


         Тендерийн хамт 0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2021 оны 10-р сарын 19 ний өдрийн 9 цаг 20 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2021 оны 10-р сарын 19-ний өдрийн, 9 цаг 50 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

  • НЗД-ын А/718 захирамжаар эрх шилжиж ирсэн.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Ажлын даалгавар хүссэн албан бичиг НХОГ-т хүргүүлсэн.
  • Ажлын даалгавар ирсэн.
  • Даалгавар хүлээн авсан.
  • Тус ажлыг зарласан. 2021.10.08-нд нээлт хийнэ.
  • Нээлт хийхэд 1 ч оролцогч материал ирүүлээгүй.
  • Дахин зарласан. 2021.10.19-нд нээлт хийнэ.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.
Тендерийн материал хүлээн авч байна.