Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Зураг төсөв боловсруулах ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

Төсөвт өртөг

18,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огнооЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Огноо: 2019-01-03
         1. Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар нь Нийслэлийн зуслангийн бүсийн экологийн төвийн зураг төсвийг боловсруулах ажил -ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

         2. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас 2019 онд хэрэгжүүлэх болно.

         3. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг / нийтлэл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт / ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
                    1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний эхээс хийсэн хуулбарыг нотариатаар гэрчлүүлэн ирүүлнэ.
2. Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог
-1.2.1. 1-10 хүртэл давхар барилга байгууламжийн барилга архитектур, орчны ерөнхий төлөвлөгөө, тохижилт, өндөржилт, барилга бүтээцийн зураг төсөл, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл (БЗБТ, АГТ, ҮЗБТ)
-1.2.4. Дотор усан хангамж, ариутгах татуурга, халаалт, салхивч агаар сэлгэлт, хөргөлтийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
-1.2.5. Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл (10 кВ хүртэл) Дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, дохиолол, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл
-1.2.6. Техник, эдийн засгийн үндэслэл, барилгын төсөв
Эсвэл;
-ЗТ-2.1 Архитектур, барилга бүтээц, барилгын зохион байгуулалтын зураг төсөл (БЗБТ, АГТ, ҮЗБТ)
-ЗТ-6.1 Барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
–ЗТ-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
-ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл, Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөхөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл
-ЗТ-6.4 Барилга байгууламжийн дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, комьютер дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл
-ЗТ-11.1 Барилга байгууламжийн техник, эдийн засгийн үндэслэл, төсөв
3. Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 оны жилийн эцсийн баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлтийн хамт ирүүлнэ.
4. Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудад хийж гүйцэтгэсэн ажлын жагсаалтыг хүснэгтээр ирүүлнэ.
5. Голлох болон инженер техникийн ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээллийг ирүүлнэ.
6. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын тодорхойлолт ирүүлнэ.
7. Татварын ерөнхий газрын www.e-tax.mta.mn сайтыг ашиглан цахим тодорхойлолтыг ирүүлэх ба ингэхдээ хуудсын доод хэсэгт байрлах тоо, тэмдэгт орсон 36 оронтой нууц дугаарыг гаргацтай байхаар ирүүлнэ.
8. Харьяа дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсээс нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өргүй тухай тодорхойлолт ирүүлнэ.
9. Хугацаа хэтэрсэн зээл болон зээлийн хүүгийн өргүй тухай харилцагч банкны тодорхойлолтыг улсын бүртгэлийн гэрчилгээнд заасан банк тус бүрээс ирүүлнэ.

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

         4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019-01-03-ний 10:00:00 цагаас 2019-01-14-ний 10:00:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2019-01-14 -ний 11:00:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

4. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2019 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 10 цаг 00 минутаас эхлэн 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 10 цаг 00 минут хүртэл авч болох бөгөөд мэдүүлгээ Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем www.tender.gov.mn-ээр 2019 оны 01 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 11 цаг 00 минутийн дотор ирүүлнэ үү.


Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 4 дүгээр хороо, Бага тойруу-15,
Нийслэлийн Засаг захиргааны IV байр, 10 дугаар давхар,
Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар,
Утас: 75757807
  • Нийслэлийн Засаг даргын "Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газарт Хөрөнгө оруулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай" А750 захирамж гарсан.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын А/100 тоот Үнэлгээний хороо байгуулах тухай тушаал гарсан.
  • Үнэлгээний хорооны хурал хуралдсан.
  • Зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийн дэлгэрэнгүй жагсаалт үүсгэхээр урилга нийилүүлсэн.
  • Тендерийн нээлтийг хийсэн.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан. Шаардлага хангасан нэг ч тендер ирээгүй тул дахин зарлахаар болсон.
  • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын "Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай" А/134 дүгээр тушаал гарсан.
  • Үнэлгээний хороо хуралдсан.
  • Урилгыг "Засгийн газрын мэдээ сонин", www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn сайтуудад нийтлүүлсэн.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.
Дэлгэрэнгүй жагсаалт авж байгаа.