Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-05-30 10:30

Төсөвт өртөг

400,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-05-30 10:40


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-05-24

Тендер шалгаруулалтын нэр: ТӨСВИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИД ХОЛБОГДОХ БОЛОМЖГҮЙ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН 10-ААС ДООШГҮЙ БАРИЛГЫН ДУЛААНЫГ БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ШИЙДВЭРЛЭХ
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-18/0071

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос ТӨСВИЙН ДУЛААН ХАНГАМЖИД ХОЛБОГДОХ БОЛОМЖГҮЙ ТӨРИЙН ӨМЧИЙН 10-ААС ДООШГҮЙ БАРИЛГЫН ДУЛААНЫГ БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИОР ШИЙДВЭРЛЭХ
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө ₮50,000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: 0
Хүлээн авагч банк: 0
Дансны дугаар: 0
Гүйлгээний утга: 0
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жилийн (2017, 2018 он) борлуулалтын дундаж орлого нь санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй байх.
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Шаардлаггүй
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 оны аль нэг жилд тендерт санал болгож буй үнийн дүнгийн 30 хувиас багагүй үнийн дүнтэй ижил төстэй ажлыг доод тал нь нэг удаа гүйцэтгэсэн байх.
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Зураг төсөл боловсруулах байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд хуулбарыг ирүүлнэ.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
1.2.4. Дотор усан хангамж, ариутгах татуурга, халаалт, салхивч агаар сэлгэлт, хөргөлтийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
1.2.5. Дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл
(10 кВ хүртэл )
Дотор радио холбоо, галын болон бусад дохиоллын систем, дохиолол, мэдээллийн байгууламжийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, компьютер хангамжийн дотоод сүлжээ, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл
Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл /КИП/, автоматикийн зураг төсөл болон түүнээс дээш эсвэл
ЗТ-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл.
Ажил гүйцэтгэх байгууллага нь дараах тусгай зөвшөөрөлтэй байх бөгөөд хуулбарыг ирүүлнэ.
Барилга, хот байгуулалтын яамнаас олгодог:
2.2.1. Барилгын дотор халаалт, салхивч, ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш, эсвэл
БА-6.2 Барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивчийн шугам сүлжээ, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, гадна салбар шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш.
2.2.2. Барилгын дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамж, Холбоо дохиолол, интернет сүлжээ, гал унтраах болон галын аюулын дохиоллын системийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш, эсвэл
БА-6.3 Барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн угсралт, тэдгээрийн тоног төхөөрөмж, тухайн барилгын гадна салбар шугам сүлжээний угсралт болон түүнээс дээш.


         Тендерийн хамт ₮0 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 5-р сарын 30 ний өдрийн 10 цаг 30 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 5-р сарын 30-ний өдрийн, 10 цаг 40 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон холбогдох бусад материалыг www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn цахим хуудаснаас, бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.
 • Нийслэлийн засаг даргын захирамж гарсан.
 • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
 • Төсөл арга хэмжээний ажлын даалгавар ирсэн.
 • Төсөл арга хэмжээний тендеийн баримт бичгийг захиалагчаар баталуулан заралсан.
 • Төсөл арга хэмжээний тендеийн нээлтийг хийхэд 3-н оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Тендерт оролцогчдын ирүүлсэн материалд үнэлгээ хийхэд шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй тул уг төсөл арга хэмжээг дахин зарлахаар үнэлгээний хороо шийдвэрлэв.
 • Төсөл арга хэмжээг дахин зарлав.
 • Шудрага өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт Тот Ком ХХК-иас гомдол гаргасан тул төсөл арга хэмжээг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлуулав.
 • Шудрага өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол гарсантай холбогдуулан холбогдох баримт бичгийг хариу тайлбарын хамт хүргүүлсэн.
 • Шудрага өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт гомдол гарсантай холбогдуулан холбогдох баримт бичгийг хариу тайлбарын хамт хүргүүлсэн.
 • Шудрага өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газараас гомдол хянан үзсэн тухай шийдвэрийг ирүүлсэн. Уг шийдвэрт төсөл арга хэмжээг үргэлжлүүлэн явуулахыг зөвөлсөн шийдвэр ирүүлсэн.
 • Төсөл арга хэмжээг 2019 оны 01 дүгээр сарын 10-ны өдөр хүлээн авах тухай мэдэгдэлийг цахим сайт болон тендерт оролцохыг сонирхсон этгээдүүдэд албан бичгээр хүргүүлсэн.
 • Төсөл арга хэмжээний нээлтийг хийв.
 • Тендерт оролцогчдод гэрээ байгуулах мэдэгдэл болон шалгараагүй мэдэгдэл хүргүүлсэн.
 • Тендерт оролцогч "Бэст инержи сэйвинг" ХХК, "Зэндмэнэ тулга" ХХК-иудаас Сангийн яаманд гомдол гаргасан тул төсөл арга хэмжээг түр хугацаагаар түдгэлзүүлэв.
 • Сангийн яаманд гомдол гарсантай холбогдуулан тендерийн баримт бичгийг бусад шаардлагатай материалыг хүргүүлэв.
 • Сангийн яам гомдолыг хянан үзэж тендер шалгаруулалтын үнэлгээг хууль, журамд нийцүүлэн дахин хийхийг мэдэгдсэн.
 • Үнэлгээний хороо Сангийн яамнаас ирүүлсэн шийдвэрийг үндэслэн төсөл арга хэмжээг хүчингүй болгож шууд гэрээ байгуулах, үнийн санал авах урилгийг тендерт оролцогч "Бэст инержи сэйвинг" ХХК, Зэндмэнэ тулга" ХХК, "Баян могод" ХХК-иудад хүргүүлэхээр шийдвэрлэв.
 • Үнийн санал авах урилгыг оролцогчдод хүргүүлэв.
 • Тендерийн нээлт хийхэд 3-н оролцогч тендер ирүүлсэн
 • Гэрээ байгуулах мэдэгдэл, шалгараагүй тухай мэдэгдлийг хүргүүлэв.
 • Сангийн яаманд гомдол гарсан тул төсөл, арга хэмжээг түдгэлзүүлэв.
 • Сангийн яам гомдлыг хянан үзээд төсөл арга хэмжээг хүчингүй болгож дахин зарлахыг мэдэгдсэн.
 • Тендерт оролцогчдод шалгараагүй тухай мэдэгдлийг хүргүүлэв.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас хуулийн 14-16 дугаар зүйлийг хангасан 3-н компанийн нэр ирүүлсэн.
 • Төсөл арга хэмжээг шууд гэрээ байгуулах аргаар заралсан. 2019 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр хүлээн авахаар ажиллаж байна.
 • Төсөл арга хэмжээний нээлтийг хийхэд 3-н оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Гэрээ байгуулах мэдэгдлийг тендеор оролцогчдод хүргүүлсэн.
 • Сангийн яаманд Баян могод ХХК-иас гомдол гаргасан
 • Сангийн яам гомдолыг хянан үзэж хариу ирүүлсэн.
 • Гэрэээ байгуулах болон шалгараагүй тухай мэдэгдлийг тендерт орологчдод хүргүүлсэн.
 • Гэрэээ байгуулах зөвлөмжийг НХОГ-т хүргүүлсэн.
 • Төсөл арга хэмжээний гэрээ хийгдсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Билгүүн од констракшн ХХК 388,238,714₮ 0₮ 19/03/24
Баянмогод 355,767,418₮ 0₮ 19/03/24
Бэст инержи сэйвинг 394,629,919₮ 0₮ 19/03/24
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
394,629,919₮ шалгарсан
355,767,418₮ шалгараагүй
388,238,714₮ шалгараагүй
Гэрээний дугаар НХААГ-18/0071
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 394,629,919₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-07-18 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-09-01 - 2019-10-05