Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2019-08-26 11:00

Төсөвт өртөг

300,000,000₮

Байршил

Улаанбаатар хотУлаанбаатар хот

Нээлт хийх огноо

2019-08-26 11:30


ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

Огноо: 2019-07-25

Тендер шалгаруулалтын нэр: Агаарын орчны бохирдлыг бууруулах техник, технологийн мэдээллийн төв байгуулах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: НХААГ-18/0099

         Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Агаарын орчны бохирдлыг бууруулах техник, технологийн мэдээллийн төв байгуулах
         Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь цахим худалдан авах ажиллагааны системээр зарлагдаж байгаа цахим тендер тул (tender.gov.mn) хаягаар орж дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цахим тендерийн баримт бичгийг үнэ төлбөргүй татаж авна уу. Мөн цахим тендер шалгаруулалтыг Сангийн сайдын 2013 оны 07 дугаар тушаалаар батлагдсан "Цахим тендер шалгаруулалт зохион байгуулах журам"-ын (tender.gov.mn) дагуу зохион байгуулж байна.
         Тендерт оролцогч нь тендер илгээхийн өмнө 50000 төгрөгийг цахим систем ашиглан төлсөн байна
Хүлээн авагч байгууллага: Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар
Хүлээн авагч банк: 0
Дансны дугаар: 0
Гүйлгээний утга: НХААГ-18/0099 дугаартай тендерийн үнэ
Харилцагч: Тендерт оролцогч компаний нэр
         Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 30 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:
Борлуулалтын хэмжээ:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж нь төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 50 хувиас багагүй үнийн дүнтэй байна.
Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн хэмжээ:Төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 30 хувиас
Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо:Санхүүгийн тайланг өөрийн тендертээ хавсарган ирүүлэх шаардлагагүй бөгөөд цахим системээр дамжуулан Татварын ерөнхий газрын татвар төлөгчдийн мэдээллийн сангаас тендерт оролцогчдын сүүлийн 3 жил буюу 2016, 2017, 2018 онуудын татвар төлөлт, санхүүгийн тайлангаас борлуулалтын орлого, шаардлагатай мэдээллийг шалгана.
Сүүлийн гурван жилд хэрэгжүүлсэн ижил төстэй ажлын өртөг:Сүүлийн 2 жил буюу 2017, 2018 онуудад доод тал нь нэг удаа төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 40 хувиас
Тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай бол тусгай зөвшөөрөл ирүүлэх эсэх:Барилга, хот байгуулалтын яамны:
Хуучин бол:
2.1.1 Барилгын засвар, засал чимэглэл,орчны тохижилт.
Шинэ бол:
БА-8.1 Барилга байгууламжийн засвар, засал чимэглэл, интерьер, орчны тохижилтын ажил болон түүнээс дээш.


         Тендерийн хамт 3000000 төгрөгийн дүнтэй тендерийн баталгаа ирүүлнэ.

         Тендерийг 2019 оны 8-р сарын 26 ний өдрийн 11 цаг 0 минутаас өмнө доорх хаягаар ирүүлэх ба нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2019 оны 8-р сарын 26-ний өдрийн, 11 цаг 30 минутад нээнэ.

         Гадаадын этгээд: Эрхгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Цахим хаяг: www.tender.gov.mn, www.ub-procurement.mn
 • Нийслэлийн засаг даргын захирамж батлагдсан.
 • Үнэлгээний хорооны тушаал батлагдсан.
 • төсөл арга хэмжээг заралсан.
 • Төсөл арга хэмжээний нээлтийг хийхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй.
 • Үнэлгээний хороонд өөрчлөлт орсон.
 • Төсөл арга хэмжээг дахин заралсан.
 • Төсөл арга хэмжээний нээлтийг хийхэд 2 оролцогч тендер ирүүлсэн.
 • Шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирүүлээгүй тул Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 30.1.1дэх заалтыг үндэслэн бүх тендерээс татгалзсан.
 • Төсөл арга хэмжээг 2 удаа нээлттэй тендер шалгаруулалтын журамаар зарлахад шаардлагад нийцсэн нэг ч тендер ирээгүй учир техникийн даалгаварын зарим зүйл заалтыг өөрчлүүлэх хүсэлтийг захиалагч Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газарт албан бичгээр хүргүүлэв.
 • Захиалагч Нийслэлийн Агаарын бохирдлыг бууруулах газар ажлын даалгаварын зарим зүйл заалтыг өөрчлөх боломжгүй тухай албан бичиг ирүүлсэн.
 • Хуулийн 14-16 дугаар зүйлийн шаардлага хангасан тухайн бараа, ажил үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвахитай хуулийн этгээдийн нэр ирүүлэх хүсэлтийг Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газарт хүргүүлэв.
 • Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газраас хуулийн 14-16 дугаар зүйлийг хангасан хуулийн этгээдийн нэр ирүүлээгүй.
 • Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газарт хуулийн 14-16 дугаар зүйлийг хангасан хуулийн этгээдийн нэр ирүүлэх тухай албан бичгийг хүргүүлэв.
 • Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газраас хуулийн 14-16 дугаар зүйлийг хангасан хуулийн этгээдийн нэр ирүүлээгүй.
 • Үнэлгээний хорооны шийдвэрээр төсөл арга хэмжээнд тендер ирүүлж байсан 2 оролцогчид шууд гэрээ байгуулах тухай урилгыг 2019 оны 04 дүгээр сарын 23-нд хүргүүлж 2019 оны 05 дугаар сарын 07-нд хүлээн авахаар шийдвэрлэв.
 • Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын даргын 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ны өдрийн 02/549 дугаартай албан бичгээр төсөл арга хэмжээг хүчингүй болгосон.
 • Нийслэлийн Агаарын бохирдолтой тэмцэх газраас ажлын даалгавар ирүүлсэн.
 • Төсөл арга хэмжээг нээлтэй тендер шалгаруулалтын журамаар зарлав.
 • Төсөл арга хэмжээний нээлтийг хийхэд 1 оролцогч теэдер ирүүлсэн
 • Төсөл арга хэмжээний гүйцэцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулах мэдэгдлийг хүргүүлсэн.
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Тендерийн баталгаа Тендерийн баталгааны хугацаа
Тэтү ХХК 278,000,000₮ 3,000,000₮ 19/07/19
Тэтү ХХК 306,487,679₮ 3,000,000₮ 19/10/23
Тендерт оролцогчийн нэр Үнийн санал Шалгарсан эсэх Тайлбар
278,000,000₮ шалгараагүй
289,998,642₮ шалгарсан
Гэрээний дугаар НХААГ-18/0099
Байгууллагын нэр
Үнийн санал 289,998,642₮
Мэдэгдэл хүргүүлсэн огноо 2019-08-29 00:00
Гэрээний хугацаа 2019-09-03 - 2019-09-20
Файлын нэр Файлын төрөл
ТББ
ажлын даалгавар