Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын албан хаагчдын утасны жагсаалт
Албан тушаал Овог нэр Дотуур Албан утас
Удирдлага
1 Газрын даргын албан үүргийг, түр орлон гүйцэтгэгч Г.Энхтайван 1001 75757801
Дотоод аудит
2 Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн О.Буянжаргал 1022  
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
3 Хэлтсийн дарга С.Оюунцэцэг 1003 75757806
4 Хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Рэнцэнмаа 1009 75757807
5 Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ө.Оюунчимэг 1017
6 Тогтоол захирамж, шийдвэрийн  биелэлт, гүйцэтгэл хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг,түр орлон гүйцэтгэгч М.Номин-Эрдэнэ 1032
7 Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг,  түр орлон гүйцэтгэгч Б.Мөнхбаяр 1010
8 Ахлах нягтлан бодогч З.Отгонбат 1023
9 Бичиг хэргийн эрхлэгч Г.Болдсүх 1011
10  Угтагч, зохион байгуулагч Ч.Нямбилэг 1012
11 Архивын зааварлагч, арга зүйч  Э.Давааням 1017
12 Дотоод ажлын зохион байгуулагч, Нярав М.Гансувд  1010
Хууль, эрх зүйн хэлтэс
13 Төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагааны ахлах мэргэжилтэн бөгөөд Хууль эрх зүйн хэлтсийн даргын албан үүргийг, түр орлон гүйцэтгэгч Г.Анар 1020 75757806
14 Мэргэжилтэн Ц.Ганболд 1040
15 Мэргэжилтэн Б.Оюун-Эрдэнэ 1019
16 Зураг төсөв хариуцсан мэргэжилтэн Б.Амарболд 1039
Мэдээллийн технологийн хэлтэс
17 Хэлтсийн дарга Б.Түмэнжаргал 1005 75757805
18 Мэдээллийн технологи хариуцсан мэргэжилтэн А.Энхжаргал 1018 75757807
19 Олон нийттэй харилцах, мэргэжилтний албан үүргийг, түр орлон гүйцэтгэгч Г.Цацрал 1014
 Төлөвлөлт , худалдан авах ажиллагааны хэлтэс
20 Хэлтсийн дарга Д.Батсүх 1042 75757810
21 Ахлах мэргэжилтний албан үүргийг, түр орлон гүйцэтгэгч А.Эрдэнэт 1037
22 Барааны худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн  Г.Сэлэнгэ 1038
23 Барааны худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн А.Алимаа 1033
24 Барилгын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан ахлах мэргэжилтний албан үүргийг түр, орлон гүйцэтгэгч С.Болдбаатар 1033
25 Барилгын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн А.Мөнхмаа 1041
26 Тохижилт, ногоон байгууламжийн худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Д.Тогтохбаяр 1037
27 Зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн О.Уранчимэг 1041
28 Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр, орлон гүйцэтгэгч Б.Цэнгэл 1016
29 Барааны худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн С.Галт 1016
Төр, хувийн хэвшлийн  хамтын ажиллагааны хэлтэс
30 Хэлтсийн даргын албан, үүргийг түр  орлон гүйцэтгэгч П.Болормаа 1004 75757806
31 'Төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа" төсөл хөтөлбөр хариуцсан  хэлтсийн  мэргэжилтэн Б.Орхонтуул 1021
32 Б. Дөлгөөн

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын албан хаагчдын утасны жагсаалт