Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын албан хаагчдын утасны жагсаалт

info@ub-procurement.mn

Албан тушаал Овог, нэр Албаны цахим шуудангийн хаяг   28/02/2023
Дотуур Албан утас
Удирдлага
1 Газрын дарга Д.Батцэцэг info@ub-procurement.mn 1001 75757801
2 Дотоод аудитор И.Баасанжав 1020 75757807
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
3 Хэлтсийн дарга С.Оюунцэцэг info@ub-procurement.mn 1002 75757802
4 Хүний нөөц хариуцсан ахлах мэргэжилтэн С.Рэнцэнмаа 1009 75757807
5 Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Ө.Оюунчимэг     1010
6 Ахлах нягтлан бодогч З.Отгонбат 1023
7 Тогтоол, захирамж, шийдвэрийн  биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Оюунсүрэн 1017
8 Тогтоол, захирамж, шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Чинзориг 1010
12 Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Мөнхдэлгэр 1001
9 Бичиг хэргийн эрхлэгч Б.Мөнхтүвшин 1011
10 Архивын зааварлагч - арга зүйч  Э.Индра 1017
11 Угтагч, зохион байгуулагч Б.Булгантамир 1012
13 Дотоод ажлын, зохион байгуулагч нярав Б.Энхбаяр 1032
Хууль, эрх зүйн хэлтэс
14 Хууль эрх зүйн хэлтсийн дарга Г.Анар info@ub-procurement.mn 1004 75757804
15 Ахлах мэргэжилтэн бөгөөд дотоод аудиторын албан түр орлон гүйцэтгэгч Б.Оюун-Эрдэнэ 1019 75757806
16 Мэргэжилтэн Б.Отгонсүрэн 1040
17 Мэргэжилтэн Б.Пүрэвсүрэн 1019
18 Мэргэжилтэн М.Номин-Эрдэнэ  1040
Мэдээллийн технологийн хэлтэс
13 Хэлтсийн дарга Б.Түмэнжаргал info@ub-procurement.mn 1005 75757805
20 Мэдээллийн технологи хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1018
21 Сургалт, олон нийттэй харилцах мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Отгонжаргал 1014
 Төлөвлөлт, худалдан авах ажиллагааны хэлтэс
22 Ахлах мэргэжилтэн, хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Т.Отгонбаяр info@ub-procurement.mn 1003 75757803
23 Ахлах мэргэжилтэн Б.Батдаваа 1022 75757810
24 Ахлах мэргэжилтэн  Б.Дөлгөөн
25 Ахлах мэргэжилтэн  О.Уранчимэг
26 Зураг, төсөв хариуцсан мэргэжилтэн Б.Амарболд 1038
27 Мэргэжилтэн С.Болдбаатар 1033
28 Мэргэжилтэн Д.Тогтохбаяр 1041
29 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн Д.Наранцацрал 1041
30 Мэргэжилтэн Л.Энхбаяр 1033
31 Мэргэжилтэн Ш.Баярсүх 1016
32 Мэргэжилтэн Ц.Ганболд 1038
33 Мэргэжилтэн Д.Халиун 1041
34 Мэргэжилтэн Э.Энхгэрэл 1037
35 Мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Э.Хонгорзул 1016
36 Хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн О.Мөнх-од 1037