Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын албан хаагчдын утасны жагсаалт

Албан тушаал Овог нэр 8/11/2021
Дотуур Албан утас
Удирдлага
1 Газрын даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Энхтайван 1001 75757801
2 Орлогч даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Г.Содбаяр 1002 75757802
3 Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн  1020 75757806
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
4 Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч С.Оюунцэцэг 1003 75757803
5 Ахлах мэргэжилтэн С.Рэнцэнмаа 1009 75757807
6 Ахлах нягтлан бодогч З.Отгонбат 1023
7 Тогтоол захирамж,шийдвэрийн  биелэлт,гүйцэтгэл  хариуцсан мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Ө.Оюунчимэг     1010
8 Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Цэнгэл
9 Бичиг хэргийн ажилтан Б.Мөнхэрдэнэ 1011
10 Төлөвлөгөө, тайлан хариуцсан мэргэжилтэн Б.Мөнхбаяр  
11 Архивын ажилтан Э.Давааням 1013
12 Угтагч, зохион байгуулагч Ч.Нямбилэг 1012
13 Нярав С.Галт  
Хуулийн хэлтэс  
14 Хуулийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Н.Баяраа 1004 75757806
15 Мэргэжилтэн Б.Оюун-Эрдэнэ 1019
16 Мэргэжилтэн П.Энхболд 1019
17 Зураг төсөв хариуцсан мэргэжилтэн Б.Амарболд 1037
Мэдээллийн технологийн хэлтэс
18 Хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч Б.Түмэнжаргал 1005 75757805
19 Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн А.Энхжаргал 1018
20 Вэб программ хариуцсан мэргэжилтэн Э.Содномцэрэн 1015
21 Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн Б.Орхонтуул 1014
Худалдан авах ажиллагааны хэлтэс
22 Хэлтсийн дарга Д.Батсүх 1042 75757810
23 Ахлах мэргэжилтэн Г.Анар 1041
24 Ахлах мэргэжилтний албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Ариунсанаа 1038
25 Барааны худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн  Г.Сэлэнгэ
26 Барааны худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн бөгөөд ахлах мэргэжилтны албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч О.Буянжаргал 1033
27 Барааны худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн А.Алимаа 1016
28 Барилгын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн С.Болдбаатар 1033
29 Барилгын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн А.Мөнхмаа 1040
30 Тохижилт ногоон байгууламжын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн Д.Тогтохбаяр 1037
31 Зөвлөх үйлчилгээний худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн О.Уранчимэг 1041
32 Дэд бүтцийн худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалыг түр орлон гүйцэтгэгч А.Дэлгэрсайхан 1040
Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэлтэс
33 Хэлтсийн дарга П.Болормаа 1039 75757810
34 Төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа, төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн М.Гансувд
35 Б.Ганцоож
36 Г.Цацрал
37 Б.Амаржаргал
38 С. Дөлгөөн