Тендерийн үйл ажиллагаанд олон нийтийг төлөөлөн оролцох, хяналт тавих иргэн, ААН-ийг урьж байна

Үүнтэй холбоотой Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас төрийн худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг олон нийтэд сурталчлах,  нээлттэй байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор энэ сарын 29-ний өдрийн 1000-1200 цагийн хооронд Төр захиргааны 5-р байрны “Иргэний танхим”-д “Ил тод худалдан авах ажиллагаа 2019” арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна.

Энэ үеэр “тендерийн нээлт”-ийн үйл ажиллагааг анх удаа иргэн, аж ахуйн нэгж, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын оролцоотой зохион байгуулна. Үүгээрээ худалдан авах ажиллагааны ил тод нээлттэй байдал, цахим тендер шалгаруулалтын өнөөдрийн түвшинг олон нийтэд бодитоор танилцуулах юм. Мөн 6 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхээр шинэчлэн батлагдсан худалдан авах ажиллагааны хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн талаар болон цахим тендер шалгаруулалтад оролцогчдийн анхаарах асуудал буюу цахим системийн нууцлал аюулгүй байдлын талаар илтгэл тавихаас гадна иргэд хоорондоо бүлэг байгуулан гэрээ хийж, олон нийтийн оролцоотой худалдан авалтад гар бие оролцох боломжийг танилцуулж,  мэргэжлийн байгууллагын албан хаагчдаас зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, зааварчилгаа, гарын авлага тараах юм.

Иймд нийслэл хотод буюу өөрийн  оршин суугаа дүүрэг, хороодод хэрэгжиж буй бүтээн байгуулалтын ажлын тендерийн сонгон шалгаруулалтад олон нийтийн оролцоог хэрэгжүүлэх, хяналт тавих сонирхолтой иргэн, аж ахуйн нэгжийг урьж байна