Худалдан авах ажиллагааны сэтгэл ханамжийн судалгаа

        Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.  Худалдан авах ажиллагаанд ил тод, өрсөлдөх тэгш боломжтой, хэмнэлттэй, хариуцлагатай байх зарчмыг баримтлан, цахим тендер шалгаруулалтын үр дүнг дээшлүүлэхэд энэхүү судалгааны зорилго оршино. Бидний ажлыг дэмжсэн танд баярлалаа