Төрөл: Тендерийн нээлт
Нэр: Чийрэгжүүлэлтийн тоног төхөөрөмж бүхий тоглоомын талбай байгуулах /СХД, 27 дугаар хороо/
Огноо: 2021-11-01