Нэр Огноо Гэрээний дугаар Файл
"Сонгинохайрхан дүүргийн 60 ортой ахмадын сувилалын барилга барих" төслийн зураг төсөл боловсруулах-барих-өмчлөх-ашиглах онцгой эрх /концесс/ олгох гэрээ 2015 УБ2014/21/31-27

Нийслэлийн засаг захиргааны 1 дүгээр байр буюу нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын байрыг спорт заална хамт буулгах шинээр барих төслийн "Зураг төсөл боловсруулах-барих-шилжүүлэх", "ЗУРАГ ТӨМӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ-БАРИХ-ӨМЧЛӨХ-АШИГЛАХ" төрлийн онцгой эрх олгох концессийн гэрээ 2016 УБ2015/32/31-1

Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт "Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ"-ын авто зогсоол барих төслийн зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах-шилжүүлэх онцгой эрх /концесс/ олгох гэрээ 2020 2019-167-01