Улсын Их Хурлын 2016 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Концессын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 8.3. дахь хэсэгт “Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөх нөхцөлтэй концессын зүйлийн жагсаалт батлах, концессын гэрээ байгуулах эрх олгох, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга орон нутгийн төсвөөс эргэн төлөх нөхцөлтэй гэрээ байгуулахыг хориглоно” хэмээн заасан.

Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2016 оны 37 дугаар тогтоол болон нийслэлийн эдийн засаг, санхүүгийн хүндрэл, гэрээ байгуулагдсан төслүүдийн эдийн засаг, нийгмийн ач холбогдлоос хамааран концессын 9 гэрээг цуцалсан.

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Концессын төрөл

гэрээний дүн сая төгрөг

Концесс эзэмшигч

Тайлбар

Барих – шилжүүлэх төрөлтэй

1

Сонгинохайрхан дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Нутгийн захиргааны нэгдсэн ордон барих

барих-шилжүүлэх

228 479

“Трессинг монголиа" ХХК

МУ Засгийн газрын 2016 оны 37 дугаар тогтоолыг үндэслэн концессын гэрээг цуцалсан.

2

Орбит-Баянголын уулзвараас Найрамдал зуслан хүртэлх 15.3 км авто зам, 24.7 у/м гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлт хийх

барих-шилжүүлэх

26 908.1

"ХАКМС" ХХК

МУ Засгийн газрын 2016 оны 37 дугаар тогтоолыг үндэслэн концессын гэрээг цуцалсан.

3

Сүхбаатар дүүргийн 19-р хороо, Хуурай мухарын амны шинээр 2 км авто барих

барих-шилжүүлэх

2 629.4

"Оч-Наран" ХХК

МУ Засгийн газрын 2016 оны 37 дугаар тогтоолыг үндэслэн концессын гэрээг цуцалсан.

4

Налайх дүүргийн 2 дугаар хороонд Нэгдсэн эмнэлгийн барилга барих

барих-шилжүүлэх

43 567.6

"Болскан монгол" ХХК

МУ Засгийн газрын 2016 оны 37 дугаар тогтоолыг үндэслэн концессын гэрээг цуцалсан.

5

Дурсгалын цэцэрлэгт хүрээлэн

барих-шилжүүлэх

44 850.0

“Трессинг монголиа" ХХК

МУ Засгийн газрын 2016 оны 37 дугаар тогтоолыг үндэслэн концессын гэрээг цуцалсан.

6

Авто тээврийн шалган бүртгэх товчоодод мал эмнэлэг, ариун цэврийн ариутгалын пункт барих

барих-шилжүүлэх

0 484

"Эйч Си Пи" ХХК

МУ Засгийн газрын 2016 оны 37 дугаар тогтоолыг үндэслэн концессын гэрээг цуцалсан.

Барих – өмчлөх – ашиглах, барих-өмчлөх- ашиглах- шилжүүлэх төрөлтэй

7

Гэр хороололд ахуйн үйлчилгээний төв барих / Хан-уул дүүргийн 13 дугаар хороо/

зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах- өмчлөх

0

Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны нутагт иргэн Ж.Уртнасантай.

Гэрээ хүчин төгөлдөр болох урьдчилсан нөхцөл хангагдаагүй учраас цуцалсан.

8

Гэр хороололд ахуйн үйлчилгээний төв барих / Хан-уул дүүргийн 12 дугаар хороо/

зураг төсөл боловсруулах-барих-ашиглах- өмчлөх

0

"Билчин аялгуу" ХХК

Гэрээ хүчин төгөлдөр болох урьдчилсан нөхцөл хангагдаагүй учраас цуцалсан.

9

Хан-Уул дүүргийн Ахмадын сувилалын барилга барих

зураг төсөл боловсруулах-барих-барих-өмчлөх-ашиглах

0

"Хангалуун трейд" ХХК

Гэрээ хүчин төгөлдөр болох урьдчилсан нөхцөл хангагдаагүй учраас цуцалсан.

 

Дүн

 

346 918.1