Албан хаагчид 3 дахь тунд хамрагдлаа.

Коронавируст халдвар (Ковид-19)-н халдварын тархалтыг зогсоож, хэвийн амьдралдаа эргэн орохын төлөө нэмэлт 3 дугаар тунд хамрагдах уриалгыг дэмжиж  тус газрын албан хаагчид дархлаажуулалтад идэвхтэй оролцлоо. Газрын албан хаагчдыг мэргэжлийн байгууллагаас өгсөн сургалт зөвлөгөөнд хамруулан, сайн дурын үндсэн дээр нийт албан хаагчдын 79% буюу 30 албан хаагчдыг нэмэлт 3 дугаар тунд хамрууллаа.

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР