Үнэлгээний хороонд орж ажиллах иргэдийг бүртгэж байна.

 

           Нийслэлд 2022 онд хэрэгжих хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний үнэлгээний хороо байгуулахтай холбогдуулан салбарын мэргэжлийн холбоод, хувийн хэвшил болон төрийн бус байгууллагын худалдан авах ажиллагааны А-3 гэрчилгээтэй иргэдийг бүртгэж байгаа тул та бүхэн доорх холбоосоор бүртгүүлж хамтран ажиллана уу.

Бүртгэлийн холбоос: ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНД БҮРТГҮҮЛЭХ дарна уу.

       НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР