10 жилийн ойд зориулсан спортын их наадам зохион байгууллагдаа

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага үүссэний 10 жилийн ойд зориулсан спортын их наадамыг 2023 оны 05 дугаар сарын 13, 14-ний өдрүүдэд зохион байгууллаа. Тус наадамд Төрийн Худалдан авах ажиллагааны газар, Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газар, 21 аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтнүүд, 9 дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны албадын 230 албан хаагчид 4 төрөлт тэмцээнээр оролцлоо.

НИЙСЛЭЛИЙН ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАР