ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЖИШИГ ТЕСТҮҮД

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2024 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс мөрдөгдөж эхэлсэн билээ.
Дээрх хуулийн 53 дугаар зүйлийн 53.3-д заасан Худалдан авах ажиллагааны мэргэшүүлэх сургалт эрхлэх байгууллага, түүний багш, ажилтанд тавигдах шаардлага, мэргэшүүлэх сургалтын хөтөлбөр, шалгалтын журамд зохицуулсанаар энэ чиглэлээр мэргэшиж, мэдээлэл авахыг хүссэн хүн бүр цахим сургалтын системээр дамжуулан үнэ төлбөргүйгээр бие даан суралцаж, өөрөө хүссэн үедээ шалгалт өгөх боломж бүрдсэн бөгөөд мэргэшсэн ажилтны сургалт, гэрчилгээ олгох шалгалтын агуулгыг ил болголоо. 
Хэрэв та шалгалтын агуулгатай танилцахыг хүсвэл доорх холбоосоор хандаарай.