Гүйцэтгэлийн баталгаа гэж юу вэ?

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.17.”ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БАТАЛГАА” гэж гэрээ байгуулах эрх авсан тендерт оролцогч гэрээний үүргийн биелэлтийг бүрэн хангахыг баталгаажуулж, гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө захиалагчид ирүүлсэн банкны баталгаа, Засгийн газрын бонд, Засгийн газраас зөвшөөрсөн үнэт цаасыг хэлнэ.

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа гэж юу вэ?

Төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1.8.”УРЬДЧИЛГАА ТӨЛБӨРИЙН БАТАЛГАА” гэж захиалагч урьдчилгаа төлбөр төлөх тохиолдолд уг төлбөрийг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу зарцуулах үүргээ баталгаажуулж гүйцэтгэгчээс захиалагчид ирүүлсэн банкны баталгаа, Засгийн газрын бонд, Засгийн газраас зөвшөөрсөн үнэт цаасыг хэлнэ.

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллах хүрээнд 2022 оны тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хиймэл оюун ухаан, сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан хүний оролцоог багасгах боломжийг бий болгох бэлтгэл ажлыг Сангийн яам, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар хамтран хэрэгжүүлж байна. Тендер шалгаруулалтад санал болгож буй инженер, техникийн ажилтнуудын дээд боловсролын дипломын мэдээллийг Төрийн мэдээллийн нэгдсэн систем болох ХУР системээр дамжуулан лавлаж, тендерийг үнэлдэг болгохоор бэлтгэж байна. Иймд тендерт оролцохыг сонирхогч этгээдүүд Та бүхэн өөрийн ажилтнуудын дипломын мэдээлэл Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем /e-mongolia/-д байршсан эсэхийг лавлах шаардлагатай байна. Дээрх мэдээлэл зөрүүтэй бүртгэгдсэн бол Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтэст хандаж Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системд бүртгүүлнэ үү. Дээрх бүртгэл хийгдээгүй тохиолдолд тендерийн үнэлгээнд харгалзан үзэх боломжгүй болохыг анхаарна уу. E-mongolia системээс мэдээлэл шалгах заавартай танилцах бол https://www.youtube.com/watch?v=1PEEp8NQNu0 Дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системд мэдээллээ бүртгүүлэх, засварлуулах шаардлагатай бол дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн Боловсрол, шинжлэх ухааны яамны Мэдээллийн технологи, статистикийн хэлтэст хандан өргөдөл гаргана уу. Үүнд: 1. 2003-2018 онуудад төгссөн бол Дипломын хуулбар, Иргэний үнэмлэхний хуулбар 2. 2003-оноос өмнө төгссөн бол Дипломын хуулбар, Иргэний үнэмлэхний хуулбар, Төгссөн сургуулийн архиваас төгссөн тушаалын баталгаажуулсан хуулбар

ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧДЫН АНХААРАЛД

Монгол Улсын Сангийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдрийн 255 дугаар тушаалаар батлагдсан “Худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалт зохион байгуулах, холбогдох мэдээллийг зарлан мэдээлэх журам”-ын 6.1.3-т заасны дагуу Цахим худалдан авах ажиллагааны систем нь Төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР системээр дамжуулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын “Шүүхийн шийдвэрээр өртэй эсэх тодорхойлолт”-ыг www.tender.gov.mn системд тендерт оролцогчид цахим хэлбэрээр авдаг боллоо. Тус тодорхойлолтыг авах заавартай доорхи линкээр орж танилцана уу.

“ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭРЭЭР ӨРТЭЙ ЭСЭХ ТОДОРХОЙЛОЛТ”-ЫГ 2022 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН 17-НООС 20-НЫ ХООРОНД 156 ЛАВЛАГААГ ТЕНДЕРТ ОРОЛЦОГЧИД ЦАХИМААР АВААД БАЙНА.

Цахим худалдан авах ажиллагааны систем болон төрийн мэдээлэл солилцооны ХУР системээр дамжуулан Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын “Шүүхийн шийдвэрээр өртэй эсэх тодорхойлолт”-ыг тендер шалгаруулалтад оролцогч хуулийн этгээд цахимаар авах боломжтой боллоо. Тендер шалгаруулалтад оролцогч хуулийн этгээд нь уг тодорхойлолтыг цаасаар очиж авах шаардлагагүй бөгөөд Цахим худалдан авах ажиллагааны систем (www.tender.gov.mn)-ийн эрхээрээ төлбөрөө төлж цахимаар авах боломжтой юм. Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын “Шүүхийн шийдвэрээр өртэй эсэх тодорхойлолт”-ыг цахимаар авдаг болсон нь Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах ажлын хүрээнд 2022 оны тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хиймэл оюун ухаан, сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан хүний оролцоог багасгах боломжийг бий болгох гэсэн арга хэмжээний хүрээнд хийгдэж байгаа нэг ажил юм. “Шүүхийн шийдвэрээр өртэй эсэх тодорхойлолт”-ыг 2022 оны 01 дүгээр сарын 17-ноос 20-ны хооронд 156 лавлагааг тендерт оролцогчид цахимаар аваад байна. Тус тодорхойлолтыг авах заавартай дараах линкээр танилцана уу.

“ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ” аяны “Хайраа хайрлая, хандлагаа өөрчилье, хамтдаа үлгэрлэе”

Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газрын албан хаагчдаас “ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ” аяны “Хайраа хайрлая, хандлагаа өөрчилье, хамтдаа үлгэрлэе” урианд нэгдэн аяны зорилго болон уриаг олон нийтэд сурталчлан таниулах, жендэр, жендэрийн хэвшмэл ойлголт, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаарх ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, сайн туршлага, санаачилгыг түгээн дэлгэрүүлэх ажлыг зохион байгууллаа.

"ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ” ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭНИЙ АЯНЫГ 03 ДУГААР САРЫН 01-ЭЭС ЭХЛҮҮЛЭХЭЭР ЗАРЛАЛАА.

Жендэрийн үндэсний хорооноос Швейцарын хөгжлийн агентлаг, НҮБ-ын Хүн амын сангийн “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх нь” төслийн дэмжлэгтэйгээр Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр, Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан үндэсний хэмжээний “ХАРИЛЦАН ХҮНДЭТГЭЕ” аяныг 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийг дуустал 1 сарын хугацаатайгаар зохион байгуулж буйг зарласан хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулагдлаа.  Тус аяны хүрээнд Нийслэлийн Худалдан авах ажиллагааны газраас Жендэрийн үндэсний хороотой хамтран “Жендэрийн эрх тэгш байдал” сэдэвт сургалтыг 2022 оны 03-р сарын 07-ны өдөр нийт албан хаагчдадаа зохион байгуулан ажиллалаа.    Тус аяны зорилго нь:  Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах төрийн бодлого, хууль тогтоомжийг аж ахуйн нэгж, байгууллага, олон нийтэд сурталчлан таниулах, жендэр, жендэрийн хэвшмэл ойлголт, жендэрт суурилсан хүчирхийллийн талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, сайн туршлага, санаачлагыг түгээн дэлгэрүүлэх, эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүдэд тулгарч буй тэгш эрх зөрчигдөж байгаа асуудлуудыг хөндөн хэлэлцүүлж, олон нийтийн дуу хоолойг сонсох, асуудлыг шийдвэрлэх  арга замыг  нь тодорхойлон хэрэгжүүлэх, төрийн байгууллагуудад хүргэх, ухуулга нелееллийн ажлыг өрнүүлэхэд чиглэж байна.

Ж.Гантулга: Мэргэжлийн байгууллагуудын судалгаа, иргэдийн саналд үндэслэн цагийн зохицуулалт хийсэн

Шуурхай зөвлөгөөний үеэр Нийслэлийн Боловсролын газрын дарга Ж.Гантулга “Бүх шатны боловсролын байгууллагын сургалтыг хоёрдугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлүүлж, хоёрдугаар сарын 21 буюу өнөөдрөөс эхлэн нийслэлийн хэмжээний 59 сургуулийн хичээл эхлэх болон тарах цагт зохицуулалт хийсэн. Энэхүү зохицуулалтын дүнг тухай бүрд шуурхай тооцон ажиллаж байна. ЕБС-ийн хичээл эхлэх, тарах цагт зохицуулалт хийхийн тулд холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд, нийслэлийн Боловсролын газар, Боловсрол шинжлэх ухааны яамтай хамтран судалгаа хийж, санал боловсруулсан. Түүнчлэн цахим орчинд олон нийтийн дунд санал асуулгыг явуулахад санал асуулгад оролцогчдын 70 гаруй хувь нь энэхүү зохицуулалтыг дэмжсэн. Сургуулиудын хичээл эхлэх цагийг зөрүүлсэн зохицуулалт хийснээр авто замын ачааллыг 12.5 хувиар бууруулна гэж тооцоолсон” гэлээ.

74 төрлийн үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлийн хуудас авах зааварчилгааг танилцуулж байна.

Бизнес эрхлэгчид үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл авахдаа төрийн таван байгууллагад хандан 9-12 төрлийн бичиг баримт бүрдүүлж, 2-3 гэрээ хийж, дунджаар 14-30 хоногийг зарцуулдаг байсан тогтолцоог халж, 74 төрлийн үйлчилгээ эрхлэх бүртгэлийн хуудсыг нэгдүгээр сарын 1-нээс эхлэн цахимаар авахаар боллоо.

74 төрлийн үйлчилгээ эрхлэхэд зөвшөөрөл шаардахгүй болсонтой холбоотой иргэдийн асуултад хариулт өглөө.

Нийслэлийн Засаг даргын захирамжийн дагуу нийслэлд 74 нэр төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, худалдаа явуулахад зөвшөөрөл авах шаардлагагүй болсон. Иргэддээ орлого олох боломжийг нээж өгсөн энэ зохицуулалттай холбоотойгоор ойлголтын зөрүү гарч байгаа тул дэлгэрэнгүй тайлбар, мэдээллийг шууд дамжуулалтаар иргэдэд хүргэлээ.