Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-07-28 00:00

Төсөвт өртөг

83,000,000₮

Байршил

Баянгол дүүрэг15 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2022-07-28 00:00


Хөрөнгө татагдсан.
  • НЗД-ын захирамж гарсан.
  • Үнэлгээний хороо байгуулагдсан.
  • Зураг, төсөв боловсруулах даалгавар хүлээн авсан.
  • Тендер шалгаруулалтыг зарласан.
  • Нээлт хийхэд нэг ч оролцогч тендер ирүүлээгүй.
  • Тендер шалгаруулалтыг дахин зарласан.
  • Нийслэлийн 2022 оны төсөвт тодотгол хийхтэй холбогдуулан Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг тодорхойгүй хугацаагаар зогсоосон.
  • НЗД-ын А/939 дугаар захирамжаар хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.