Санхүүжих эх үүсвэр

Нийслэлийн төсөв

Салбар

Инженерийн шугам сүлжээний ажил

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-08-04 00:00

Төсөвт өртөг

42,500,000₮

Байршил

Баянгол дүүрэг4 дүгээр хороо

Нээлт хийх огноо

2022-08-04 00:00


Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээ хийгдсэн.
Гэрээ хийгдсэн.