Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Барилгын засвар

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-08-04 00:00

Төсөвт өртөг

49,800,000₮

Байршил

Сонгинохайрхан дүүрэг13 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2022-08-04 00:00


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.