Санхүүжих эх үүсвэр

Улсын төсөв

Салбар

Барилга байгууламж

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-08-11 00:00

Төсөвт өртөг

24,000,000,000₮

Байршил

Баянгол дүүрэг16 дугаар хороо

Нээлт хийх огноо

2022-08-11 00:00


Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.
Хөрөнгө татагдсан.