Санхүүжих эх үүсвэр

Орон нутгийн хөгжлийн сан

Салбар

Барилгын засвар

Баримт бичиг хүлээн авах огноо

2022-08-11 00:00

Төсөвт өртөг

360,000,000₮

Байршил

Сонгинохайрхан дүүрэг29 дүгээр хороо

Нээлт хийх огноо

2022-08-11 00:00
2 хоног үлдсэн


Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.
Тендерийн бичиг баримт боловсруулж байгаа.